Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HELLVI KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HELLVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

497-13.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HELLVI KYRKA (akt.), HELLVI KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1230 - 1270

1240 - 1259

Gotland
Gotland
Gotland
Hellvi
Forsa församling
Visby stift
Hellvi kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Hellvi kyrka är – med undantag för sakristian – i sin helhet uppförd under medel-tiden. Kyrkans äldsta del är tornet vars övre delar enligt uppgift dock raserades av en storm redan 1534 och sedan aldrig återuppbyggdes. Tornet tillkom sannolikt i slutet av 1100-talet som sista etapp på ett romanskt kyrkobygge, påbörjat något tidigare på detta århundrade. Det nuvarande koret och långhuset uppfördes båda vid mitten av 1200-talet.

Korportalens tympanonsten har en märklig, samtida runinskrift som berättar att kyrkans byggmästare hette Lafrans och var son till en Botvid från en annan gotländsk socken, Eskelhem. Lafrans Botvidarson och ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
Torn. Byggt till en äldre kyrka (från 1000-1100-talet). Tornet rasade delvis 1534, men restaurerades.
År 1100 - 1199 Nybyggnad
En romansk kyrka med kor och långhus, av vilka numera endast delar av västra gaveln återstår, byggdes (byggnadstiden anges till “1000- eller 1100-talet“).
År 1100 - 1250 Nybyggnad - Torn
Tornet byggdes (SvK anger “troligen 1100-talet“).
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor

Lafrans Botvidarson (Byggmästare)

År 1230 - 1270 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet

Lafrans Botvidarson (Byggmästare)

År 1240 - 1259 Nybyggnad
Omkring 1250. Koret och långhuset byggdes av Lafrans Botvidarson från Eskelhem (SvK anger byggnadstiden för långhuset till “trol. 1239“ och för koret till “trol. 1240-talet“).

Lafrans Botvidarson (Byggmästare)

År 1243 - 1243 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravhäll (numera delad) i golvet, lagd över Olaus från Längers.
År 1534 - 1534 Ändring - restaurering
Tornets övre partier rasade vid en storm, och delar av övriga kyrkan skadades. Dragankare av trädstam. Sannolikt murades delar av långhusets båda västligaste valv om vid detta tillfälle.
År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning
Epitafium av sandsten över rådmannen Lars Mattsson och hans son lantmätaren Matthias Schilder samt dennes hustru Maria Schonfeldt (SvK antar att epitafiet uppsatts över Lars Mattsson).
År 1627 - 1627 Arkitekturbunden utsmyckning
Katekismustavla signerad Jochum Maller (Målare).

Jochum Maller (Konstnär)

År 1633 - 1633 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1633 - 1633 Fast inredning - predikstol
Predikstolen.
År 1670 - 1700 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i sandsten
År 1670 - 1699 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten av sandsten.
År 1683 - 1683 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal i gamla vindflöjeln.
År 1700 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1700 - 1729 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan, skänkt av kalkpatronen Anders Fries, S:t Olofsholm.
År 1700 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen (SvK anger att fyllningarna målades “omkr. 1700“).
År 1704 - 1704 Fast inredning - läktare
Läktare
År 1704 - 1704 Fast inredning - läktare
Läktaren (ursprungligen placerad i väster) byggdes. Barriären målades av Christian Lorentz Numens. Dopfunten

Christian Lorenz Numens (Konstnär)

År 1726 - 1726 Fast inredning - altaruppsats
Altarprydnad, målad 1726
År 1726 - 1726 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Altartavlan målades. Epitafiet målades om.
År 1800 - 1800 Fast inredning - läktare
omkring 1800. Läktaren utvidgades, troligen för att ge plats åt en orgel.
År 1821 - 1821 Ändring
Ny eller starkt reparerad tornhuv.
År 1826 - 1826 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan gjuten av Samuel Ch. Grönwall, Stockholm.

Samuel Ch Grönwall (Klockgjutare)

År 1849 - 1849 Arkitekturbunden utsmyckning
Mässingljuskrona.
År 1850 - 1860 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1850 - 1859 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes. Gravtumban på kyrkogården flyttades till sin nuvarande plats.
År 1854 - 1854 Ändring
Bänkinredningen och läktaren övermålades med brun färg. Orgel av Carl Gustav Cederlund, Stockholm.

Carl Gustaf Cederlund (Orgelbyggare)

År 1926 - 1927 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Anders Roland, Stockholm (SvK anger 1927):  1700-talsfärgsättningen på bänkinredningen och läktaren togs fram.  Värmeledning installerades.  Ny altarring efter förslag av arkitekten Arre Essén.

Anders Roland (Arkitekt)

Arre Essén (Arkitekt)

År 1949 - 1950 Ändring - restaurering
Yttre och inre restaurering efter förslag av länsarkitekt Olle Karth, Visby:  Tornhuven reparerades (bl.a. med spikreglar och plåtbleck på högbenen), hängränna av trä sattes upp på densamma och vindflöjeln förnyades.  Åskledare.  El för belysning och värme installerades.  Väggen mot ringkammaren och en stödpelare i västra delen av långhuset revs, de västligaste valven rekonstruerades och ett “förstärkningsvalv“ av tegel murades in under tornets tunnvalv (på förslag av länsarkitekt Olle Karth).  Orgelläktaren ändrades.  Kalkning av väggar och valv i kyrkorummet.

Olle Karth (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Fast inredning - läktare
Läktaren flyttades till norra långhusväggen efter förslag av länsarkitekt Olle Karth, Visby.

Olle Karth (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel
Ny orgel av Lindegrens orgelbyggeri AB, Göteborg (ISO anger tidpunkten till 1956).

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1985 - 1985 Underhåll - takomläggning
ca 1985 Reparation av långhustakets tegeltäckning på södra takfallet.5.
År 1988 - 1988 Ändring
Omläggning av golvet på altaravsatsen, samt golvet i sakristian. Nya stegar och vilplan i tornhuven. Sandstensepitafiet reparerades och konserverades.
År 1997 - 1997 Konservatorsarbeten
Katekismustavlan konserverades.
År 1999 - 1999 Ändring - restaurering
Gravtumban restaurerades.
År 2001 - 2001 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, med entreprenör NärBygg AB:  Tegeltaken över kor, långhus och sakristia lades om.  Reparation av takkonstruktionerna och bortrivning av skorstensstocken.  Reparation och kalkavfärgning av fasadputsen på hela kyrkan.  Tätning av portar.  Inspektionsbryggor och belysning på vindarna.  Reparation av stigluckan genom omläggning av faltaket och putslagning och kalkning av fasaderna.

Jan Utas (Arkitekt)