Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅMÅL EDSLESKOGS PRÄSTGÅRD 1:46 - husnr 1, EDSLESKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3318-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EDSLESKOGS KYRKA (akt.)

1902 - 1905

1902 - 1905

Västra Götaland
Åmål
Dalsland
Edsleskog
Åmåls församling
Karlstads stift
Edsleskogs kyrka 110

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Komplettering vid inventeringen 2002:
SAMMANFATTANDE HISTORIK - Kyrkan uppfördes 1902- 05 i nygotisk stil efter ritningar av arkitekten Adrian Crispin Peterson. Byggmästarnas namn Halén och Forsgren finns inristade i en sten i sockeln intill entrén från söder genom tornet. Kyrkan har genomgått relativt få förändringar sedan tillkomsten. De väsentliga förändringar som skett berör interiören. 1924 tillkom orgelläktaren i väster. Enligt uppgift var motivet att det ursprungliga läget för orgeln var för fuktigt och öppningen mot tornet, som orgeln krävde, gjorde värmeförhållandena svåra. 1924 tillkom också bänkinredningen. Både orgelläkt...

Läs mer i eget fönster

År 1902 - 1905 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn, vapenhus.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1902 - 1905 Nybyggnad - Korparti
Kor

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1902 - 1905 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1902 - 1905 Nybyggnad - Torn
Torn

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1902 - 1905 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1902 - 1905 Nybyggnad
År 1912 - 1912 Underhåll - exteriör
Omrappning av delar av tornet och långhuset.

ATA (Arkiv)

År 1924 - 1925 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1926 - 1926 Fast inredning - läktare
Ny orgelläktare i väster.

ATA (Arkiv)

År 1926 - 1926 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverad och flyttad till nya läktaren i väster, Tornglugg insatt där orgeln tidigare stod på läktaren vid tornet.

ATA (Arkiv)

År 1936 - 1936 Underhåll - exteriör
Putslagningar och troligen avfärgning.

ATA (Arkiv)

År 1946 - 1946 Teknisk installation - el
Ritning, placering av elcentral under trappan i tornet. Plåtradiatorer bl a under läktaren, bänkvärmare i kyrkorum och på läktaren, kamrör vid orgeln och altaret. Skrivelser om elektrisk uppvärmningsanordning.

ATA (Arkiv)

År 1951 - 1951 Konservatorsarbeten
Konservering av äldre inventarier.

Sven Dalén (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 1951 - 1951 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av sten
År 1957 - 1957 Konservatorsarbeten
Konservering av äldre inventarier.

Olle Hellström (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 1964 - 1964 Ändring - restaurering, exteriör
Omfattande yttre restaurering. Omputsning. Omfärgning av hela kyrkan. reparation av koppartaket

Pressklipp i ATA (Arkiv)

År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader på båda sidor om mittgången. Sakristia (söder) och rum för konfirmandundervisning (norr). I anlsutning till sakristian ett förvaringsrum för skrudar. Nytt fönster i sakristian.

Carl-Anders Hernek (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1983 - 1983 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av bänkrad i bakre delen av kyrkorummet samt två bänkar på orgeläktaren.

ATA (Arkiv)

År 1983 - 1983 Teknisk installation
Belysning av altaret med spotlights. Ljudanläggning och hörselslinga installerad.

ATA (Arkiv)

År 1983 - 1983 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Färgsättning i samband med interiör restaurering.

Berit Bihl (Konstnär)

Gösta Bergh (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1983 - 1983 Ändring - restaurering, interiör
Målning av tak, väggar, altare, predikstol, orgel, bänkar, vapenhus mm. Akrylatfärg till väggar, vapenhus och ingångar, i övrigt oljefärg. Målning av ny ängel under kortaket. Där fanns ursprungligen en ängel som tidigare övermålats.

ATA (Arkiv)

År 1991 - 1991 Underhåll - exteriör
Ny kopparplåt på tornet, torspiran nedtagen och blästrad.
År 1997 - 1997 Fast inredning - orgel
Ny kororgel
År 1998 - 1998 Ändring - ombyggnad, exteriör
Vid entrén mot S; ny trappa med ramp
År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, exteriör
Fasadrenovering, nedtagning av putsen, omputsning, avfärgning, plåtarbeten, översyn av delar av taket, målning av fönster och dörrrar.
År 2007 - 2007 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak.

Regionmuseum Västra Götaland (Antikvarie)

År 2010 - 2011 Underhåll - målningsarbete, interiör
Inre målning.

Västarvet (Antikvarie)

År 2010 - 2011 Fast inredning - orgel
Renovering orgel.
År 2012 - 2012 Teknisk installation
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.