Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN VIST 10:36 - husnr 1, VISTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_044:19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VISTS KYRKA (akt.)

1200 - 1300

1891 - 1892

1891 - 1892

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Ulricehamn
Ulricehamns församling
Skara stift
Vist 914

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1994

Vists kyrka uppfördes under medeltid av gråsten. Dopfuntens datering talar för att så skett under 1200-talet. Det var en tornlös byggnad med smalare, rakslutet kor i öster. I 1830 års inventering står: "Hon är liten, mörk, ful och utan alla dekorationer, men af sten". 1888 uppdrog kyrkostämman åt byggmästaren L E Petersson i Skara att ta fram en ritning till ombyggnad av kyrkan, vilken sedan omarbetades av arkitekt Gustaf Petterson vid Överintendentsämbetet. Den gamla kyrkans murar skulle bibehållas där så kunde ske, eftersom man till stor del tänkte följa dennas planform. Kyrkan skulle utvidgas åt väster samt förses med torn och sa...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1300 Nybyggnad
Långhus och kor i gråsten. Idag kvarstår de norra murarna.
År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1693 - 1693 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka
År 1707 - 1707 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklocka
År 1891 - 1892 Ändring - tillbyggnad
Långhus förlängs åt väster.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Westberg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1891 - 1892 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1891 - 1892 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt innertak med tredingsform och delvis öppen takstol.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Westberg (Byggmästare)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1891 - 1892 Fast inredning - bänkinredning
Öppna bänkkvarter.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Westberg (Byggmästare)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1891 - 1892 Nybyggnad - Torn

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Westberg (Byggmästare)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1891 - 1892 Underhåll - målningsarbete
Färgad puts exteriört med vita omfattningar. I interiör språkband kring triumfbåge.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1891 - 1892 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Westberg (Byggmästare)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1891 - 1892 Nybyggnad
Alla murar utom de norra rivs ned och återuppförs. Smala nyromanska fönster. Trefönstergrupp i korgavel.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Westberg (Byggmästare)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1891 - 1892 Fast inredning - altare
Altare med klöverbladskors.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Westberg (Byggmästare)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1896 - 1896 Fast inredning - orgel

A J Svensson, Södra Ving (Orgelbyggare)

År 1930 - 1930 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av storklocka.

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1932 - 1932 Konservatorsarbeten
Krucifix och två apostlar konserveras och ersätter korset på altaret.

C O Svensson (Konservator)

År 1939 - 1940 Underhåll - målningsarbete
Fasader målas helvita. Interiören ges helt ny färgsättning.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1939 - 1940 Ändring - ombyggnad
Igenmurning av trefönstergrupp, ersätts av rundfönster. Ytterporten kläs med kopparplåt. Kamin och skorsten rivs. Innertaket döljs bakom ett tunnvalv av masonit. Läktaren får nya pelare och dess bröst kläs med masonit. Altare och altarring kläs med plywood. Dörrar kläs med masonit. Nytt golv av kalksten i vapenhus. Innanfönster med blyinfattat antikglas.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1939 - 1940 Fast inredning - predikstol

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1939 - 1940 Fast inredning - bänkinredning

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1939 - 1954 Specifika inventarier - altartavla
Förses med flyglar 1954.

Gunnar Torhamn (Konstnär)

År 1939 - 1940 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning. Delvis nya armaturer.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1939 - 1940 Underhåll - takomläggning
Plåttäckning på tak byts mot skiffer. Nya hängrännor och stuprör.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1939 - 1940 Fast inredning - glasmålning
Rundfönster i korgavel.

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1939 - 1940 Fast inredning - orgel
Pneumatiskt verk som inkorporerar material från 1896 års orgel. Ny fasad.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Levin Johansson (Orgelbyggare)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1961 - 1961 Underhåll - golv
Slipning och fernissning av golv.
År 1977 - 1978 Underhåll - målningsarbete
Ommålning in- och utvändigt.
År 1985 - 1985 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och avfärgning.

Sture Billhed (Byggmästare)

År 1998 - 1999 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv i mittgång med lutning för rullstol.

Arvid Voten (Arkitekt)

År 1998 - 1999 Specifika inventarier - textilskåp
Skåp i sakristia.

Arvid Voten (Arkitekt)

År 1998 - 1999 Underhåll - målningsarbete, interiör
Putslagning och interiör ommålning, till stor del efter befintlig färgsättning.

Arvid Voten (Arkitekt)

År 1998 - 1999 Teknisk installation - högtalaranläggning
Manöverstation i vapenhus.

Arvid Voten (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Rivning
Demontering av orgelverk till förmån för digitalorgel.
År 2012 - 2012 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av 12 st fönsterbågar med karmar, ny original färgsättning i gulockra

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Hantverkare - Målare)