Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN VARNUMS KYRKA 1:1 - husnr 1, VARNUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_007:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VARNUMS KYRKA (akt.)

1150 - 1210

1150 - 1250

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Varnum
Södra Vings församling
Skara stift
Varnums Kyrka 101

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Varnum kyrka är medeltida, möjligen från 1100-talets senare hälft, från vilken tid kyrkans madonnaskulptur anses stamma. Mariabilden är en romansk, engelsk skulptur, ett så kallat Lincolnarbete av vilka få är bevarade. Denna skulptur, liksom ett samtida krucifix och en S:t Olofsbild från kyrkan finns på Borås Museum. Kyrkan förlängdes åt öster sannolikt under 1400-talet, men möjligen finns det äldre väggpartier bevarade i västra delen. Inga uppgifter kring omfattningen av sådana kvarstående medeltida murverk har här påträffats. Grundmuren från den äldsta kyrkan har emellertid påträffats och skarven till förlängningen finns väster om...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1150 - 1210 Nybyggnad
Långhus
År 1150 - 1250 Nybyggnad
År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Sannolikt förlängs långhuset åt öster under 1400-talet.
År 1680 - 1680 Ändring - ombyggnad, fönster
Vidgning av fönster vid predikstol.
År 1680 - 1680 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1694 - 1694 Fast inredning - altaruppsats
Sannolikt utförd av Gustaf Kihlman, Borås.

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1707 - 1708 Fast inredning - predikstol

Anders Ekberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1745 - 1745 Nybyggnad - Sakristia
År 1745 - 1745 Nybyggnad - Korparti
År 1745 - 1745 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av trä i väster. Används sannolikt som förråd.
År 1745 - 1829 Fast inredning - läktare
Två läktare i väster och norr.

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1748 - 1748 Ändring
Renovering och höjning av altaruppsats.
År 1778 - 1778 Ändring - påbyggnad
Tillbyggnaden i väster förses med tornöverbyggnad.
År 1800 - 1800 Specifika inventarier - kyrkklocka

Anders Öfverström (Klockgjutare)

År 1800 - 1800 Underhåll - målningsarbete, interiör

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1865 - 1865 Underhåll - interiör
Smärre reparationer, målning, golvarbeten. Ljudtak tags bort. Sannolikt rives norra läktaren.
År 1865 - 1865 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av interiör. Altaruppsats och predikstol renoveras. Ny trappa till sistnämnda.
År 1865 - 1865 Ändring - ombyggnad, fönster
Alla fönster vidgas.
År 1904 - 1905 Flyttning
Ljudtaket lämnas till Borås museum där det sedan förkommer. Även dopfunten lämnades sedermera till museet.
År 1918 - 1918 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1921 - 1921 Underhåll - exteriör
Ny panel på torn. Gravhäll flyttas från port till korgavel.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1921 - 1921 Underhåll - takomläggning
Ny, tjärad ekspån på torn och långhus.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Underhåll - grundförstärkning
Under kor.
År 1933 - 1933 Teknisk installation - värme
Lågtrycksånga, pannrum under sakristia.

Charles Fourraux (Konstruktör)

År 1933 - 1933 Fast inredning - port
Nya ytterportar.
År 1940 - 1940 Underhåll - målningsarbete, interiör

P A Gustafsson, Rångedala (Hantverkare - Målare)

År 1954 - 1955 Underhåll - målningsarbete, interiör

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkar kortas och glesas ut. Ny läktartrappa. Nya ornament under predikstol. Nya golv. Grundmur från medeltid påträffas.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1960 - 1960 Fast inredning - orgel

Liareds Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1965 - 1965 Underhåll - målningsarbete, interiör
Innertak målas.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1965 - 1965 Underhåll - exteriör
Nya hängrännor och stuprör.
År 1979 - 1979 Flyttning
Predikstol flyttas mot kor.
År 1998 - 2001 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt korgolv.
År 2000 - 2000 Underhåll
Reparation av orgel.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2017 - 2017 Rivning
Rivning av skorsten på sakristian, komplettering av skiffer

Kenneth Johanssons Byggnads AB (Firma)