Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN LIARED 10:1 - husnr 1, LIAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_025:02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LIAREDS KYRKA (akt.)

1843 - 1845

1843 - 1845

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Liared
Redvägs församling
Skara stift
Liared 151

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Vid sockenstämma 1841 protokollfördes följande: "Vid betraktandet därav att den gamla kyrkan nu är mycket förfallen och länge varit till utrymmet allt för inskränkt efter socknens folkmängd, så att reparation skulle vara alldeles ändamålslös, funno sockenmännen nödvändigt att alldeles ombygga densamma, om vilket företag de, så fort sig göra låter, ville gå i författning." Ansökan lämnades in om stambok och rikskollekt för finansieringen, vilket beviljades. En ritning upprättades av arkitekt J Carlberg vid Överintendentsämbetet och bifölls av sockenmännen. Grunden lades 1843 och kyrkan uppfördes 1845 under ledning av byggmästare Joh....

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1300 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka
År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
År 1726 - 1726 Specifika inventarier - kyrkklocka

Erik Näsman (Klockgjutare)

År 1779 - 1779 Fast inredning - altaruppsats

Jöns Lindberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1843 - 1845 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Johan Carlberg (Arkitekt)

Jon Bergström, Slöta (Byggmästare)

År 1843 - 1845 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1845 - 1845 Nybyggnad - Torn
År 1845 - 1845 Nybyggnad - Sakristia
År 1845 - 1845 Nybyggnad - Korparti
År 1845 - 1900 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperi bakom altaruppsats och predikstol, samt skildring av Treenigheten i kortak.

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1855 - 1855 Fast inredning - orgel

Sven Nordström (Orgelbyggare)

År 1915 - 1915 Underhåll - målningsarbete, interiör
Fältindelning och bröstning i olja på väggar.
År 1915 - 1915 Konservatorsarbeten
Restaurering av Lindbergs altaruppsats och dopängel. Altaruppsats ersätter mantelkors.

C J Rolander, Klevshult (Hantverkare - Målare)

År 1916 - 1920 Ändring - ombyggnad
Renovering av orgelverk.

Levin Johansson (Orgelbyggare)

År 1923 - 1923 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av innanfönster.
År 1923 - 1923 Teknisk installation - värme
Nytt rökrör till kamin.
År 1923 - 1923 Ändring - ombyggnad, golv
År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkar kortas så att sidogångar erhålls. Gavlarna breddas, ryggar och sitsar får bekvämare utformning. Främre bänkraden slopas till förmån för utökat och förhöjt korgolv. Kamin förses med murad skorsten.

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar kalkas och fältindelning slopas. Ny färgsättning.

C O Svensson (Konservator)

År 1938 - 1938 Teknisk installation - värme
Pannrum med varmluftsvärmeledning.

Ebbes bruks nya arrende AB (Konstruktör)

År 1944 - 1944 Underhåll - takomläggning
Nytt enkupigt tegel på långhus.
År 1955 - 1955 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning.

Elektroskandia (i Göteborg) (Firma)

År 1956 - 1956 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör ommålning.

Carl Hampus Bergman (Arkitekt)

C O Svensson (Konservator)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Konservatorsarbeten
Rengöring av draperimålning i kor och framtagning av dylik bakom predikstol. Framtagning av ursprungliga färger på altarkolonner, predikstol och delar av altaruppsats.

C O Svensson (Konservator)

År 1957 - 1957 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Figurmålningar på läktarbröst.

Viking Lanje (Konstnär)

År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad, fönster
Antikglas i korfönster.
År 1962 - 1965 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket om- och tillbyggs med bl.a. crescendoverk. Sex av de gamla stämmorna sparas.

Liareds Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1975 - 1975 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning.
År 1975 - 1975 Underhåll - målningsarbete
Fasader kalkavfärgas. Interiör ommålning i enlighet med befintlig färgsättning.

Olle Hellström (Konservator)

År 1975 - 1975 Ändring - ombyggnad, interiör
Skrubbar under läktartrappor i vapenhus. I den ena inryms toalett. Inre ytterdörr i vapenhus. Borttagning av några läktarbänkar i norr. Borttagning av bänkar under läktare för textilskåp m.m.
År 1975 - 1975 Ändring - tilläggsisolering
Tilläggsisolering av tak.
År 1975 - 1975 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1995 - 1995 Underhåll - takstol
Renovering av lanternin med byte av plåttäckning, reparation av fönster och förgyllning av kors.

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

År 1995 - 1995 Underhåll - målningsarbete
Lagning och kalkning av puts in- och utvändigt. Bättringsmålning av delar av inredning.

Gällstads färg AB (Hantverkare - Målare)

År 2009 - 2009 Underhåll - Omputsning, exteriör
Omputsning och putslagning på torn, avfärgning av hela kyrkan

Öxabäcks måleri (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av fönster, dörrar, vindskivor, lanternin, plåttak på koret,

Öxabäcks måleri (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Teknisk installation - el
Byte av elcentral
År 2014 - 2014 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Omläggning av två kyrkogårdsmurar söder om Liareds kyrka.

Axengrens entreprenad (Firma)

År 2015 - 2015 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Omläggning av trapp och uppförande av ramp utvändigt

Steinstö Entreprenad AB (Firma)

År 2015 - 2015 Ändring - ombyggnad, interiör
Under läktaren och i kyrkorummets bakre norra del har ett nytt RWC och pentry byggts. På den södra sidan har ett fritt utrymme skapats för placering av bord och stolar. Två bänkar har tagits bort på var sida

Åsarps handelsbolag AB (Entreprenör)