Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN KÖLABY 28:1 - husnr 1, KÖLABY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_016:22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÖLABY KYRKA (akt.)

1832 - 1836

1832 - 1836

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Kölaby
Redvägs församling
Skara stift
Kyrkvägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

1832 fattade kyrkostämman beslut om att bygga en ny kyrka. En ritning upprättades av lantmäteridirektör P G Friberger och insändes till Överintendentsämbetet. Där omarbetades ritningen av J Carlberg som ändrade koret så att dess avslutning blev rundad och mer modern än den avsedda tresidiga. Byggmästare Erik Persson, Sandhult, byggde ändå ett kor enligt den gamla ritningen när kyrkan uppfördes 1836. Lanterninens huv fick ävenså karnisprofil istället för den planerade pyramidformen. Som förebild skall den nu rivna kyrkan i Norra Åsarp ha tjänat.
1867 reparerades kyrkan utvändigt och man införskaffade en orgel, byggd av Erik Sette...

Läs mer i eget fönster

År 1832 - 1836 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Erik Persson, Sandhult (Byggmästare)

P G Friberg (Arkitekt)

År 1832 - 1836 Nybyggnad - Torn

E Persson (Byggmästare)

P G Friberg (Arkitekt)

År 1832 - 1836 Nybyggnad - Sakristia

E Persson (Byggmästare)

P G Friberg (Arkitekt)

År 1832 - 1836 Nybyggnad - Korparti

E Persson (Byggmästare)

P G Friberg (Arkitekt)

År 1832 - 1836 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1867 - 1867 Fast inredning - orgel

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

År 1867 - 1867 Underhåll - exteriör
År 1874 - 1874 Underhåll - målningsarbete

Nils Ljungström, Sandhem (Hantverkare - Målare)

År 1892 - 1892 Fast inredning - altare

A Westling (Byggmästare)

Erik Josephson (Arkitekt)

År 1892 - 1892 Fast inredning - altaruppsats

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

A Westling (Byggmästare)

Erik Josephson (Arkitekt)

År 1892 - 1892 Fast inredning - predikstol
Skulptur från den gamla kyrkans predikstol inkorporeras.

A Westling (Byggmästare)

År 1892 - 1892 Underhåll - takomläggning
Tegeltäckning byts mot galvaniserad plåt. Taklist tillkommer. Lagning av koppartäckning på lanterninhuv.

A Westling (Byggmästare)

År 1892 - 1892 Ändring - ombyggnad, innertak
Ny taklist.

A Westling (Byggmästare)

År 1892 - 1892 Teknisk installation - värme
Kyrkorummet förses med uppvärmning medelst en kamin.
År 1892 - 1892 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning med bl.a. ekådring. Målad fältindelning på väggar.

A Westling (Byggmästare)

År 1892 - 1892 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Drapering på altarvägg.
År 1919 - 1919 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av lillklocka.

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1923 - 1923 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1929 - 1929 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt långhusgolv.
År 1933 - 1933 Teknisk installation - värme
Centralvärme med lågtrycksånga i pannrum under sakristia.
År 1934 - 1934 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning i varma och ljusa toner. Övermålning av fältdekor. Äldre marmorering togs fram på läktarbröstet.

Axel Forssén (Arkitekt)

C O Svensson (Konservator)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1934 - 1934 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekor i fönstersmygar och sakristitak.

C O Svensson (Konservator)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1941 - 1941 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1947 - 1947 Specifika inventarier - dopfunt
År 1949 - 1949 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i korfönster.

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1952 - 1952 Underhåll - grundförstärkning
Grundförstärkning under södra långsidan.
År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkinredningen byggs om till större bekvämlighet. Ryggar och sitsar görs lutande. Gavlarna breddas och görs liksom dörrarna högre. Bänkkvarteren får nya golv. Läktaren förses med utkragning och nya gradänger. Orgeln om- och tillbyggs. Fasaden utökas med två pipfält.

Bernhard Schill (Arkitekt)

Nils Johansson, Liared (Orgelbyggare)

År 1953 - 1953 Underhåll - omputsning
Omputsning och avfärgning av fasader.

Bernhard Schill (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Figurdekor på läktarbröstets nya utkragning.

C O Svensson (Konservator)

År 1953 - 1953 Underhåll - målningsarbete
Interiören får ny ljus färgsättning. Yttertaket målas med svart oljefärg.

C O Svensson (Konservator)

År 1953 - 1953 Fast inredning - predikstol, ljudtak

Bernhard Schill (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Konservatorsarbeten
Drapering konserveras, liksom skulptur från gamla kyrkans ljudtak. Sistnämnda monteras ovan mittport.

C O Svensson (Konservator)

År 1968 - 1968 Underhåll - omputsning
Omputsning av fasader.
År 1977 - 1977 Underhåll - omputsning
Omputsning av fasader. Nytt kors uppsättes och fönstren renoverades.
År 1986 - 1986 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1986 - 1986 Underhåll - målningsarbete
Ny färgsättning i interiör med varmare toner. Rutmönster på korgolv bort. Exteriör ommålning.
År 1996 - 1996 Ändring - tilläggsisolering
Handikappramp till västport.
År 1997 - 1997 Flyttning
Vittrande runsten flyttas in i vapenhuset.
År 1997 - 1997 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Reparation och målning av plåttäckning.

ConAd AB (Arkitektkontor)

År 2011 - 2011 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av fönster, dörrar, tornluckor, lanternin, tak, taklist

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Underhåll - grundförstärkning
Förstärkning av grund under sakristia

Bröderna Bergström Bygg AB (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Underhåll - Omputsning, exteriör
putslagning på tornet samt avfärgning av hela kyrkan med kalkfärg våt

Bröderna Bergström Bygg AB (Entreprenör)

År 2012 - 2014 Fast inredning - orgel
Flytt av kororgel från Trädets missionskyrka till Kölaby kyrka. Kororgeln är placerad i södra delen av koret, vilket innebar att en korbänk togs bort.

Burgman Ernst Henrich (Orgelbyggare)

År 2018 - 2018 Ändring
Borttagning av två bänkrader på var sida längst ner i kyrkan samt bättringsmålning av bänkar och söderport samt tak under läktare

Åsarps Bygg och Handel AB (Firma)