Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN DALUM 21:1 - husnr 1, DALUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_019:11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DALUMS KYRKA (akt.)

1100 - 1229

1100 - 1229

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Dalum
Redvägs församling
Skara stift
Dalum 101

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkan av tuktad sandsten bör till långhus, kor och absid ha rests under 1100-talets andra hälft. Absidens lisener och rundbågsfris visar på influens från skånsk-dansk arkitektur, sannolikt har Lunds domkyrka varit inspirationskälla. En möjlighet är att byggmästaren arbetat vid detta bygge. Dalums typiskt romanska sandstenskyrka försågs samtidigt med uppförandet eller något senare med ett västtorn i samma stil. Detta bör ses som en indikation på att en storman låg bakom bygget av sockenkyrkan. Den fornlämningstäta Ätradalen bildar på flera vis en skarp kontrast mot de omgivande skogsbygderna där lämningarna är glesa och sandstenskyr...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1229 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1100 - 1229 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och absid
År 1100 - 1229 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1329 Nybyggnad - Sakristia
År 1299 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
År 1299 - 1399 Ändring - ombyggnad, valvslagning
År 1299 - 1399 Ändring - ombyggnad, fönster
Spetsbågsfönster.
År 1500 - 1699 Nybyggnad - Torn
År 1520 - 1529 Brand
Danska härjningar, ej säker uppgift.
År 1599 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
År 1661 - 1661 Fast inredning - predikstol

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1693 - 1693 Fast inredning - altaruppsats

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1738 - 1738 Nybyggnad - Vapenhus
År 1738 - 1738 Ändring - ombyggnad, fönster
Två nya fönster tags upp.
År 1767 - 1768 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målning av valv och inredning.

Mattias Hasselberg (från Sjötorp i Marka sn) (Konstnär - Dekormålare)

År 1773 - 1773 Ändring - ombyggnad, fönster
Upptagning av korfönster.
År 1788 - 1788 Fast inredning - läktare
År 1788 - 1788 Fast inredning - orgel

Lars Strömblad (Orgelbyggare)

År 1800 - 1849 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster tags upp och alla får samma form.
År 1882 - 1883 Underhåll - målningsarbete, interiör
Inredning målas i vitt och guld.
År 1882 - 1883 Fast inredning - altarring
År 1882 - 1883 Ändring - ombyggnad
Höjning av absidmur, vidgning av triumfbåge, valv i tornets bottenvåning ersätts av träbjälklag, bänkar ombygges, gravkammare igenfylls.

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1882 - 1883 Fast inredning - predikstol
År 1882 - 1883 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar på valv och väggar.

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1890 - 1890 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1907 - 1907 Fast inredning - orgel, orgelverk

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

År 1909 - 1909 Underhåll - takomläggning
Spåntäckning ersätts av plåt på torn, kor och sakristia.
År 1909 - 1909 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkdörrar borttages.
År 1922 - 1922 Konservatorsarbeten
Kalkmåleri.
År 1922 - 1922 Fast inredning - port
Ny port mellan långhus och vapenhus.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1922 - 1922 Teknisk installation - värme
Centralvärme med lågtrycksånga i pannrum under sakristia.

Anders Roland (Arkitekt)

J W Engström (Konstruktör)

År 1922 - 1922 Ändring - ombyggnad, interiör
Insättning av innanfönster. Vindfång framför västport. Läktare utökas.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1922 - 1922 Underhåll - målningsarbete
Exteriörens puts lagas och kalkas. Inredning nymålas.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1941 - 1941 Ändring - ombyggnad, interiör
Framknackning av omfattning till sakristidörr. Inklädsel av läktarbröst med masonit. Nya värmeledningar. Nytt golv.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1941 - 1941 Konservatorsarbeten
Återbördande av äldre predikstol, vilken konserveras och får ny trappskärm. Framtagning av ursprungliga färger på altaruppsats. Rengöring av kalkmåleri.

C O Svensson (Konservator)

År 1941 - 1941 Underhåll - målningsarbete
Interiör och exteriör putslagning och avfärgning. Ny färgsättning i interiör.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - värme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1965 - 1965 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av plåttak.
År 1967 - 1967 Fast inredning - orgel, orgelverk

Emil Hammer Orgelbau, Hannover (Orgelbyggeri)

År 1985 - 1985 Underhåll - exteriör
Renhuggning av sockel. Borttagning av KC-lagningar på fasad och ny avfärgning. Nytt kors på torn.

Sture Billhed (Byggmästare)

År 2003 - 2003 Underhåll - takomläggning
Plåt ersätts av spån på torn. Utbyte av rötskadat virke. Uppsättning av nya hängrännor och stuprör.

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

År 2003 - 2003 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaders puts lagas och avfärgas.

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ny handikappramp vid södra entren
År 2012 - 2012 Fast inredning - bänkinredning
Borttagning av 13 bänkar, montage av manöverbord i bänk, tillverkning av nya bänkstycken

FC snickerier (Firma)

År 2012 - 2012 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på tak och väggmålningar samt altaruppsats

Ullenius ateljer (Konservator)

År 2012 - 2012 Fast inredning - altarring
befintlig altarring tagits bort och ersatts av en ny altarring i två delar

FC snickerier (Firma)

År 2012 - 2012 Underhåll - målningsarbete, interiör
ommålning av bänkinredning, altarring, altare, postament till altare, dörrar, skåp

Giovanni Pedrocco (Hantverkare - Målare)

År 2012 - 2012 Ändring
Ett kyrktorg med stolar, bord samt förvaringsmöbler har tillskapats längst ner i kyrkan

FC snickerier (Firma)

År 2012 - 2012 Teknisk installation - värme
Borrning för bergvärme, nya bänkvärmare

Timmele rör (Firma)

År 2012 - 2012 Underhåll - golv
Nytt golv i koret, övrigt golv har målats
År 2018 - 2018 Ändring - ombyggnad, golv
Omläggning av korgolv från dagens trägolv på träbjälklag till kalkstensgolv. Befintlig krypta under koret har fyllts igen med singel.

Åsarps Bygg och Handel AB (Firma)