Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TRANEMO TRANEMO 1:3 - husnr 1, TRANEMO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_009.14/0015

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TRANEMO KYRKA (akt.)

1881 - 1882

1881 - 1882

Västra Götaland
Tranemo
Västergötland
Tranemo
Tranemo församling
Göteborgs stift
Kyrkogatan 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

TRANEMO KYRKA uppfördes på ny kyrkplats 1881-82 efter arkitekten Emil Langlets ritningar och invigdes 1889. Skövdebyggmästaren P J Pettersson ansvarade för bygget. Den nya kyrkans föregångare var ett träkyrka uppförd på 1600-talet och den gamla kyrkplatsen ligger strax intill den nuvarande.

Kyrkan är en sexsidig centralkyrka uppförd i sten med koret orienterat åt norr. Stilen nygotik blandat med nyklassicism. Från 1930-talet är den halvrunda absiden i norr och sakristian intill, uppförda i tegel efter ritningar av arkitekten Harald Wadsjö. Tillbyggnaderna anknyter i material och form till exteriören.

Kyrkan har renoverats 1937-39,...

Läs mer i eget fönster

År 1881 - 1882 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn.

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

År 1881 - 1882 Nybyggnad - Korparti

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

År 1881 - 1882 Nybyggnad - Torn

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

År 1881 - 1882 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1924 - 1924 Ändring - begravningsplats/kyrkogård

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1931 - 1931 Underhåll - takomläggning
Omtäckning av taket med kopparplåt.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1933 - 1933 Teknisk installation - värme
Installation av varmluftsvärmeledning.

Ebbes bruks nya arrendeaktiebolag (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1939 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol.

Axel Wallenberg (Konstnär - Bildhuggare)

Harald Wadsjö (Arkitekt)

Ivar Lindekrantz (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1939 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Nytt predikstolstak.

Axel Wallenberg (Konstnär - Bildhuggare)

Harald Wadsjö (Arkitekt)

Ivar Lindekrantz (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1939 Ändring - ombyggnad, golv
Nya trägolv i kyrkorummet och korgolv i sten.

Harald Wadsjö (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1939 Ändring - ombyggnad, innertak
Förändring av innertaket med nytt takvalv.

Harald Wadsjö (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1939 Teknisk installation - el
Elektriska installationsarbeten.

E Heineman (Obestämd yrkestillhörighet)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1939 Teknisk installation - värme
Ny uppvärmningsanordning.

Axel Högbergs rörledningsaffär (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1939 Fast inredning - predikstol
Relief till ett av fälten på predikstolskorgen.

Axel Wallenberg (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1939 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar på orgelläktarbröstet.

B Linné (Konstnär)

Erik Abrahamsson (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1939 Fast inredning - bänkinredning
Två nya bänkar vid korsidorna.

Harald Wadsjö (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1939 Ändring - tillbyggnad
Ny korabsid.

Harald Wadsjö (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1939 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ny altarmålning.

Einar Forseth (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1939 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ny kormålning.

Erik Abrahamsson (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1939 Fast inredning - altare
Nytt altare.

Harald Wadsjö (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1939 Fast inredning - altarring
Ny altarring.

Harald Wadsjö (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1939 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten fick ett särskilt postament och försågs med baldakin.

Axel Wallenberg (Konstnär - Bildhuggare)

Harald Wadsjö (Arkitekt)

Ivar Lindekrantz (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1939 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia.

Harald Wadsjö (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1950 - 1950 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av begravningsplatsen.

A.T. Selander (Trädgårdsarkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1962 - 1962 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av det främsta bänkparet (korbänkar).

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1963 - 1963 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Rivning av viss del av kyrkogårdsmuren.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Uppförande av gravkapell och ekonomibyggnad.

Torsten Risenfors (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, port
En ombyggnad av kyrkans entréparti innebar framflyttning av trappan och en förhöjning av platsen framför kyrkdörrarna som ett led i handikappanpassningen av kyrkan.

BSV-konsult AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1991 - 1991 Underhåll - fönster
Fönsterrenovering.

BSV-konsult AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1991 - 1991 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ändring av begravningsplats.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1991 - 1991 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Utvändig renovering och handikappanpassning.

BSV-konsult AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1993 - 1993 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning som diagonalställdes.

BSV-konsult AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Två nya läktare med läktarunderbyggnader. Under västra läktaren inreddes en ny sakristia. Vapenhuset omvandlades till vindfång och utrymmet under orgelläktaren till kapprum.

BSV-konsult AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1993 - 1993 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilskåp.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1993 - 1993 Konservatorsarbeten
Renovering av altarmålning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar och tak fick en ljusare färgsättning.

BSV-konsult AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2009 - 2009 Underhåll - takomläggning
Omläggning av kopparplåt på alla takytor förutom sakristia inkl. fotrännor, ståndskivor, ränndalar

MK-bygg AB Limmared (Entreprenör)

Svenljunga plåtslageri AB (Firma)

År 2009 - 2009 Underhåll - exteriör
renovering av fasadtegel, ombyggnad av hörntorn, tillverkning av nya utsmyckningar på torn, rivning av skorsten

MK-bygg AB Limmared (Entreprenör)

År 2009 - 2009 Underhåll - målningsarbete
Förgyllning av kula

Gällstads Måleri AB (Firma)

År 2009 - 2010 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilskåp i sakristan och ett nytt skåp för liggande förvaring ordnas i det gamla pentryt.

Månstads snickeri (Firma)

År 2009 - 2010 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av befintlig sakristia; Nytt kök intill sakristian med ingång genom befintlig läktartrappa från kyrkorummet, pentryt görs om till städutrymme

Bröderna Lindgren Tranemo (Firma)

År 2015 - 2015 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av putsade ytor med silikatfärg samt målning av fönster och dörr med linoljefärg.

Öxabäcks måleri (Firma)