Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TRANEMO TORPA 3:1 - husnr 6, TORPA STENHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

13439_LR_kungssalen_20070918 011

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TORPA STENHUS (akt.)

1450 - 1499

1450 - 1499

Västra Götaland
Tranemo
Västergötland
Länghem
Länghems församling
Göteborgs stift
Torpa stenhus 1

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

År 1450 - 1499 Nybyggnad
Nytt golv i Kungssalen och kyrkvestibulen
År 1450 - 1499 Nybyggnad
År 1550 - 1559 Ändring - tillbyggnad
Vid början av 1550-talet förlängdes det ursprungliga huset åt söder till sin dubbla längd, murarnas bredd ökades och trapphuset tillkom. Likaså ändrades rumsindelning och takhöjd.
År 1600 - 1629 Ändring - ombyggnad, port
Under 1600-talets början tillkom portalen och dekorativa utsmyckningar, som ännu finns bevarade.
År 1700 - 1799 Ändring - ombyggnad, yttertak
Huset täcks idag av ett valmat tak från 1700-talet, men hade tidigare sadeltak med trappgavlar.
År 1810 - 1820 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nytt valmat spåntak

Torpa stenhus, vård- och underhållsplan (Fredriksson arkitektkontor) 2004 11 01 (Arkiv)

År 1929 - 1938 Konservatorsarbeten
Restaurering av målningarna i Riddarsalens tak, väggar och snickerier, Kungssalens tak samt altartavla och inslriptionstavla i kapellet

Torpa stenhus, vård- och underhållsplan (Fredriksson arkitektkontor) 2004 11 01 (Arkiv)

År 1929 - 1938 Konservatorsarbeten
Konservering av portalen kring huvudentrén efter anvisningar av slottsarkitekt Leijonhufvud.
År 1929 - 1938 Ändring - restaurering
Restaurering av terrassmurarna som delvis var raserade

Torpa stenhus, vård- och underhållsplan (Fredriksson arkitektkontor) 2004 11 01 (Arkiv)

År 1938 - 1938 Konservatorsarbeten
Yttertaket täcks med kopparplåt.

Torpa stenhus, vård- och underhållsplan (Fredriksson arkitektkontor) 2004 11 01 (Arkiv)

År 1954 - 1954 Konservatorsarbeten
Konservering av innertak i Riddarsalen och bostadsvåningen, dörrar och omfattningar utfördes av konservator Olle Hellström
År 1971 - 1971 Ändring
Nytt golv i Kunssalen och kyrkvestibulen
År 1986 - 1987 Ändring - restaurering, exteriör
Fasadrestaurering påbörjas

Arne Tollbom (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, exteriör
Södra gaveln putsas om enligt Arne Svärds anvisningar
År 2001 - 2001 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk utgrävning i samband med att den omgivande terrassmuren lades om
År 2001 - 2003 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på väggmålningar i Riddarsalen