Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TRANEMO NITTORPS-NYGÅRDEN 1:50 - husnr 1, NITTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_020:8

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NITTORPS KYRKA (akt.)

1847 - 1847

1847 - 1847

Västra Götaland
Tranemo
Västergötland
Nittorp
Dalstorps församling
Göteborgs stift
Nittorps kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

NITTORPS KYRKA uppfördes 1847 efter ritningar av arkitekten G Ståhl. Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn i väster och halvrunt kor i öster ersatte en romansk absidkyrka av sten. Ritningarna till kyrkobyggnaden omfattade även en sakristia som inte uppfördes förrän på 1950-talet.
Kyrkan genomgick en omfattande restaurering 1931 efter förslag av Boråsbyggmästarna Albin & Carl Wilhelm Gustafsson. Konserveringsarbeten av C O Svensson. Nytt golv inlades i långhuset och koret. Bänkinredningen byttes ut med bibehållande av bänkdörrarna och bänkskärmarna. Nya dörrar insattes. Invändig målning av kyrkan i oljefärger lika de befintliga. K...

Läs mer i eget fönster

År 1847 - 1847 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn, sakristia

G Ståhl (Arkitekt)

År 1847 - 1847 Nybyggnad - Torn

G Ståhl (Arkitekt)

År 1847 - 1847 Nybyggnad - Korparti

G Ståhl (Arkitekt)

År 1847 - 1847 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1847 - 1847 Nybyggnad - Sakristia

G Ståhl (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkinredningen med bibehållande av bänkdörrarna och bänkskärmarna.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1931 - 1931 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning av kyrkan i oljefärger lika befintliga.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1931 Underhåll - omputsning

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1931 - 1931 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbete på predikstolen och altartavlan.

C O Svensson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv i långhuset och koret.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme
Installation av elektrisk värme.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1958 - 1958 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia vidbyggdes i norr.

E Lundberg, Borås (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1964 - 1964 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1964 - 1964 Fast inredning - bänkinredning
De bakersta bänkraderna avlägsnades och skåpsinredning uppsattes vid västra gavelväggen.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1964 - 1964 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på altaruppsatsen och predikstolen.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1992 - 1992 Underhåll - fönster
Reparation av fönster och tornluckor.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1992 - 1992 Underhåll - omputsning

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - takomläggning
Lertegelpannorna omlades på långhustaket.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - exteriör
Ommålning av lanterninfasaderna.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2005 - 2005 Underhåll - interiör
Ommålning av av bänkinredning, väggar, fönster, tak, taklist, dörrar och portar. Slipning och oljning av golv. Förgyllning av orgelhus, dopfunt. psalmnummertavlor

Öxabäcks måleri (Firma)

År 2005 - 2005 Teknisk installation - el
Ny elcentral, nya bänkvärmare

Malmbergs el (Firma)

År 2008 - 2008 Specifika inventarier - textilskåp
Ombyggnad av textilskåp

Karin Falk (Konservator)

År 2011 - 2011 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Anläggande av handikappramp vid västra entrén

Tranemo trädgårdstjänst AB (Firma)

År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Ommålning av panel, ljudluckor, ankarjärn, taklist på lanternin, avfrägning av puts på torn, förstärkning av bjälkar i torn

ByggArvid AB (Entreprenör)

Timmele måleri (Firma)

År 2015 - 2015 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig målning av fönster,dörrar, takfot, vindskivor, taklist, fasad

Öxabäcks måleri (Firma)

År 2016 - 2016 Teknisk installation
Installation av ett webbaserat styr- och reglersystem från LosEnergy

Elajo Elteknik AB (Firma)