Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TRANEMO MÅNSTAD 5:1 - husnr 1, MÅNSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_015.19/0019

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MÅNSTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Tranemo
Västergötland
Månstad
Länghems församling
Göteborgs stift
Månstad kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

MÅNSTADS KYRKA är uppförd på äldre kyrkplats. På den nuvarande kyrkplatsen lär ha funnits en träkyrka på 1200-talet. Denna brandhärjades på 1400-talet och då uppfördes den nuvarande stenkyrkan. Ett tresidigt kor tillfördes kyrkobyggnadens östra del 1831. Kyrkobyggnaden förlängdes åt öster 1831 och koret fick då en tresidig avslutning. Samma år vidbyggdes sakristian i norr och ett tidigare plant träinnertak ombyggdes till tunnvalv. Vapenhuset av trä i väster uppfördes 1893 och ersatte då ett äldre av trä. En vedkamin anskaffades till kyrkan 1895 och denna placerades vid södra ingången mellan långhuset och koret. 1904 ersattes kyrkans...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1831 - 1835 Nybyggnad - Vapenhus
År 1831 - 1832 Nybyggnad - Korparti
År 1893 - 1893 Nybyggnad - Sakristia
År 1931 - 1932 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Waldén & Andersson (Hantverkare - Målare)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1932 Fast inredning - predikstol
Predikstolen återfick bevarade träskulpturer från 1600-talet och kompletterades med ljudtak. Äldre färger på spegelfälten framtogs. Ombyggnaden av predikstolen utfördes efter Melchior Wernstedts ritningar.

J L Oscarsson (Hantverkare - Snickare)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1932 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen ombyggdes efter Melchior Wernstedts ritningar och ett äldre medeltida triumfkrucifix inkomponerades i denna.

J L Oscarsson (Hantverkare - Snickare)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1932 Konservatorsarbeten
Konservering av läktarbröstning, domsängel och triumfkrucifix.

C O Svensson (Konservator)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1932 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning installerades samtidigt som en särskild värmekammare byggdes under kyrkans kor. Vid utgrävning av värmekällaren påträffades resterna av den gamla korgrunden samt två gravar.

Ebbes Bruks Aktiebolag (Firma)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1932 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades.

Erik Kraft (Obestämd yrkestillhörighet)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1932 Underhåll - takomläggning
Omläggning av yttertaket.

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1932 Ändring - ombyggnad, golv
Justering och bättring av alla kyrkans trägolv. Nytt golv i starkt röd kulör inlades i koret.

Aron Johansson (Byggmästare)

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1932 Ändring - restaurering, interiör
Omfattande invändig restaurering under ledning av arkitekten och Chalmersprofessorn Melchior Wernstedt.

Aron Johansson (Byggmästare)

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1932 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna fick nya dörrar och sidostycken. Bänkskärmarna ombyggdes med fyllningar och ramstycken. Ryggstycken och sittbräden kompletterades och justerades. Nya förhöjda golv inlades i bänkkvarteren.

Aron Johansson (Byggmästare)

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Iordningställande av begravningsplatsens södra och västra delar.

A T Selander (Obestämd yrkestillhörighet)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1949 Underhåll - omputsning
Kyrkans murar kalkades.

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättande av antikglas i nya kyrkfönster.

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1952 Teknisk installation - värme
Installation av elvärme i kyrkan.

Arnold Kjellgren (Obestämd yrkestillhörighet)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1957 - 1957 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av begravningsplatsen.

A T Selander (Obestämd yrkestillhörighet)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1968 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Inramningen av triumfkrucifixet som tillkom 1931-32 avlägsnades och likaså predikstolens ljudtak. Under läktaren uppsattes skåp, kapphängare och skärmvägg.

Torsten Hansson (Arkitekt)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1979 - 1979 Ändring - tilläggsisolering
År 1999 - 2000 Underhåll - omputsning
Invändig omputsning av väggytorna.

Voten Konsult AB (Firma)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 2000 Ändring - restaurering, interiör

Voten Konsult AB (Firma)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 2000 Fast inredning - altarring
Utvidgning av altarringen, som samtidigt flyttades fram.

Voten Konsult AB (Firma)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 2000 Ändring - restaurering, exteriör
Renovering av vapenhuset samt renovering av fönster och dörrar.

Voten Konsult AB (Firma)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2013 - 2013 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av sex bänkar i bakre delen av kyrksalen tre på var sida. Det förhöjda golvet under bänkarna togs bort och det underliggande golvet har slipats och oljats. Gavlarma från de borttagna bänkarna samt en del av hyllorna användes för att göra psalmboksförvaring på två av pelarna.

Christer Mårtensson (Obestämd yrkestillhörighet)

År 2016 - 2016 Teknisk installation
Installation av ett webbaserat styr- och reglersystem från LosEnergy

Elajo Elteknik AB (Firma)