Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK ÄLEKULLA 3:1 - husnr 1, ÄLEKULLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_060.26/00024

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÄLEKULLA KYRKA (akt.)

1100 - 1529

1100 - 1529

2013 - 2014

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Älekulla
Älekulla församling
Göteborgs stift
Älekulla kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

ÄLEKULLA KYRKA är en stenkyrka med murar som delvis är av medeltida ursprung. Långhuset förlängdes åt öster någon gång under sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal.

Det tunnvälvda brädtaket i kyrkorummet dekorerades med målningar av mästaren från Göteborgs målarembete, Detleff Ross 1760. Ross dekorerade en rad kyrkor i södra Västergötland och var en av Västsveriges mest produktiva kyrkomålare. Koret och vapenhuset tillbyggdes 1794, vilket medförde att målningarna stympades. De kompletterades och utökades 1796 av tapetfabrikören och kyrkomålaren J M Hultgren från Varberg. Hultgren var verksam i slutet av 1700-talet och utförde takmålni...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1529 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1529 Nybyggnad
År 1670 - 1729 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster.
År 1760 - 1760 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkorummets träinnertak dekorerades med målningar.

Detlef (Ditlof) Ross (Konstnär - Dekormålare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1794 - 1794 Nybyggnad - Vapenhus
År 1794 - 1794 Nybyggnad - Korparti
År 1796 - 1796 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats tillkom tillsammans med målningar.

Jacob Magnus Hultgren (Konstnär)

Johannes Larsson, Brastorp (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1796 - 1796 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningarna kompletterades och utökades .

Jacob Magnus Hultgren (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1877 - 1877 Nybyggnad - Torn
År 1880 - 1889 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel tillkom.

Johan Henrik Torell (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1914 - 1914 Underhåll - interiör

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1935 - 1935 Nybyggnad - Sakristia

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme
Installation av lågtrycksångvärmeledning.

Hadar Sjölins AB, Borås (Konstruktör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1938 - 1939 Konservatorsarbeten
Konservering av kyrktaket, väggar, altartavlan, altaret, nummertavlor, predikstolen, baldakinen, läktarbröstningen, bänkfasader och dörrar, läktarpelare, dopfunt och äldre altartavla.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1938 - 1939 Ändring - ombyggnad, trappa
Läktartrapporna leddes åt sidorna i stället för rakt fram. Interiör renovering.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1938 - 1938 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1940 - 1940 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

Ingenjör C Johansson, Veddige (Konstruktör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny trappa vid kyrkans södra entré.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1950 - 1950 Underhåll - takomläggning
Omtäckning av kyrktornets två översta takfall.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, port
Anordnande av ny ingång till vapenhuset.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1964 - 1964 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1964 - 1964 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning i tornet.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1979 - 1979 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1980 - 1980 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkarna.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1990 - 1990 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1991 - 1991 Teknisk installation - VA
Installation av WC i vapenhuset.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - interiör
Undersökning av fuktskador i takstolen, ny armatur, lagning på bemålade ytor, dels där tidigare armaturer suttit, dels på bänkinredning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2004 - 2004 Underhåll - omputsning
Utvändig putslagning på långhusfasaderna.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2004 - 2004 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning av långhusfasaderna och tornfasader.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2004 - 2004 Underhåll - stomme
Lagning av rötskadade delar på tornet och ett nytt kors.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2004 - 2004 Underhåll - takomläggning
Komplettering med nytt skiffer på lanternintaket.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2013 - 2014 Nybyggnad
En ny trappa är uppförd i nedre delen av kyrkorummet. Trappan går upp till läktaren på dess södra sida. Fyra bänkar är borttagna.

Skene måleri (Firma)

Sune Johansson (Hantverkare - Snickare)

År 2017 - 2018 Specifika inventarier - textilskåp
Befintlig textilförvaring i sakristian har byggts om och renodlats för textilier.

Sune Johansson Bockås Bygg (Firma)

År 2017 - 2018 Fast inredning - bänkinredning
Två bänkrader längst ner på norra sidan har tagits bort