Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK TOSTARED 4:1 - husnr 1, TOSTAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_113.9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TOSTAREDS KYRKA (akt.)

1623 - 1624

1623 - 1624

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Tostared
Västra Marks församling
Göteborgs stift
Tostareds kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1997

TOSTAREDS KYRKA uppfördes under första hälften av 1500-talet. Långhuset utgörs av ektimring och dendrokronologiska undersökningar av timret visar att det är fällt 1540. I äldre tid har kyrkan varit spånklädd och rödmålad, liksom klockstapeln i kyrkogårdens sydvästra hörn.

En ombyggnad av kyrkan påbörjades 1721 och koret fick sin nuvarande tresidiga form. Fönster togs upp på kyrkans norra vägg och i samband med detta stympade väggens äldre bemålning.

Tornet tillkom 1824 och byggmästare var Pehr Nilsson från Erikstorp i Bollebygd, från den kända byggmästarsläkten från Sandhult. Tornet ersatte ett äldre torn från omkring 1770.

Ny bä...

Läs mer i eget fönster

År 1623 - 1624 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1623 - 1624 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1623 - 1623 Dendrokronologisk undersökning
Kyrkan dendrokronologiskt daterad till 1623.
År 1623 - 1623 Nybyggnad - Korparti
År 1753 - 1753 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkan ommålas invändigt och läktarbarriären uppsnyggas.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1829 - 1829 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan fick nya bänkar.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1864 - 1864 Nybyggnad - Torn
Ersatte ett torn från omkring 1770.
År 1864 - 1864 Nybyggnad - Sakristia
Ursprungligen uppförd som privat loge för Carl Bennet.

Carl Bennet (Byggherre)

År 1888 - 1888 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick sin första orgel.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1929 - 1929 Fast inredning - bänkinredning
Det ena bänkkvarteret förändrat för att bereda plats för den nya orgeln.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1929 - 1929 Fast inredning - orgel
Ny orgel insattes i koret.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1931 - 1931 Nybyggnad - Sakristia
År 1931 - 1931 Fast inredning - läktare
Ombyggnad av orgelläktaren, som kortas med hälften. Tornrummet inreds för den nya läktaren.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Karl, Rosenlund Karlsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad, fönster
Två rundfönster upptas i tornrummet för den nya läktaren.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv inlades i kyrkan.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1931 - 1931 Underhåll - målningsarbete
Kyrkan ommålades ut- och invändigt.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1931 - 1931 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar i kyrkorummet och på läktaren.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1931 - 1931 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på altartavla, predikstol, läktarbröstning och oljemålning på väv.

C O Svensson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1931 - 1931 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården åt söder.

Bernt Nordberg (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1931 - 1931 Nybyggnad - Sakristia
Uppförande av en sakristia av trä på kyrkans norra sida.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Karl, Rosenlund Karlsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1945 - 1945 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Rickard, Hultaslätt Johansson (Hantverkare - Målare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1945 - 1945 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick en ny orgel.

Bo Wedrup (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1945 - 1945 Ändring - ombyggnad, innertak
Höjning av taket i samband med uppsättande av den nya orgeln.

Albert, Sätila Andersson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1945 - 1945 Fast inredning - läktare
Utökning och omändring av läktaren och framflyttning av läktarbarriären.

Albert, Sätila Andersson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1945 - 1945 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1952 - 1952 Teknisk installation - värme
Installation av elvärme.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1959 - 1959 Underhåll - takomläggning

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1959 - 1959 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av fasaderna.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1969 - 1969 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick en ny orgel.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1975 - 1976 Ändring - ombyggnad, yttertak
Borttagande av två skorstenar.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1975 - 1976 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv inlades i kyrkan.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1975 - 1976 Underhåll - grundförstärkning
Nya grundmurar av betong.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1975 - 1976 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar med bibehållande av dörrar från 1829.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1975 - 1976 Underhåll - omputsning
Omputsning av samtliga innerväggar. Äldre målningar påträffades i samband med detta på den norra väggen.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1976 - 1977 Konservatorsarbeten
Konservering av del av föregående år påträffade väggmålningar.

Gunnar Truedsson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1980 - 1980 Underhåll - takomläggning
Byte av taktegel lika befintligt, enkupigt lertegel.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1993 - 1993 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Invigning av ny begravningsplats.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2002 - 2002 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning av kyrkan.

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Utbyte av rötskadad panel i tornluckorna.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2004 - 2004 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk klockringning.

Bergholz, Stockholm (Klockgjutare)

År 2013 - 2014 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av fasader, fönster, port, ljudluckor med linoljefärg