Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS RYDBOHOLM 1:377 - husnr 1, VISKAFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_074:36

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VISKAFORS KYRKA (akt.)

1918 - 1919

1918 - 1919

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Kinnarumma
Kinnarumma församling
Skara stift
Kyrkvägen 21

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Handel och bankväsende - Restaurang

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

VISKAFORS KYRKA uppfördes 1918 efter ritningar av arkitekten Gustaf Ljungman och byggdes av byggmästare Gustafsson från Borås. Den bekostades av direktören för Rydboholms AB, Edvin Håkansson, samt av själva bolaget. Rydboholmsbolaget avlönade präst och kyrkobetjäning och hade patronatsrätt ända till år 1962. Detta innebar att bolagsledningen utsåg en präst till kyrkan, något som var ganska ovanligt även på den tiden. Rydboholmsbolaget hade för övrigt uppfört en kyrka för brukets anställda i Rydboholm redan år 1852. Viskafors kyrka invigdes 1919. År 1931 införskaffades en ny dopfunt i granit. 1963 placerades ett dopaltare på predikst...

Läs mer i eget fönster

År 1918 - 1919 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Rydboholms AB (Byggherre)

År 1918 - 1918 Nybyggnad - Torn

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Rydboholms AB (Byggherre)

År 1918 - 1919 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1918 - 1918 Nybyggnad - Korparti
Koret flakeras av smårum, varav det norra fungerar som sakristia.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Rydboholms AB (Byggherre)

År 1919 - 1919 Invigning

ATA (Arkiv)

År 1931 - 1931 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt i krysshamrad granit. Den befintliga dopfunten i form av en stock är omgjord till piscina och står i sakristian.

Inventarieförteckning. Regionmuseum Västra Götaland. (Arkiv)

År 1963 - 1963 Fast inredning - altare
Ett dopaltare placerades framför predikstolen.

Inventarieförteckning. Regionmuseum Västra Götaland. (Arkiv)

År 1964 - 1964 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Paul Gerhard Andersen, Köpenhamn (Orgelbyggare)

Viskafors kyrka (Arkiv)

År 1970 - 1975 Fast inredning - bänkinredning
Ett antal av de bakre bänkraderna borttogs

"Viskafors kyrka". Informationsblad. (Arkiv)

År 1970 - 1975 Ändring - ombyggnad, interiör
En träskärm sattes upp under läktaren bakom bakre bänkraden på båda sidor om mittgången, för förvaring av ytterkläder och böcker. De tillverkades av kyrkvärden Nils Varenius.

"Viskafors kyrka". Informationsblad. (Arkiv)

År 1985 - 1985 Underhåll - takomläggning
Taket omlades med enkupigt lertegel

Regionmuseum Västra Götalands arkiv (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Västra tornfasaden omkalkades

Regionmuseum Västra Götalands arkiv (Arkiv)

År 2003 - 2003 Underhåll - exteriör
Fönster- och dörrsnickerier ommålades utvändigt.

Muntlig källa. (Arkiv)

År 2007 - 2007 Tagen ur bruk
2007 såldes Viskafors kyrka till två privatpersoner. 2009 öppnades den f.d kyrkan som restaurang. På grund av skadegörelse och bränder är kyrkan stängd f.n och ute på försäljning