Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS DANNIKE 1:56 - husnr 1, DANNIKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_003.24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DANNIKE KYRKA (akt.)

1100 - 1549

1100 - 1549

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Dannike
Länghems församling
Göteborgs stift
Länghemsvägen 34

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

DANNIKE KYRKAS byggnadshistoria är oviss men den äldsta stenkyrkan är sannolikt tidigmedeltida. Att döma av proportionerna i det befintliga långhuset återstår betydande delar av det medeltida murverket. Planform, exteriör och interiör präglas av 1909 års genomgripande ombyggnader. De vitputsade murarna genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Västtornet har dubbla ljudluckor och plåttäckt huv. Ingång till kyrkan sker i väster via vapenhuset i tornets bottenvåning.

En genomgripande renovering skedde 1820, då nya fönster upptogs samt en ny dörr insattes på västra gaveln. År 1890 placerades en större altarmålning framför den gamla a...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1549 Nybyggnad
År 1100 - 1549 Nybyggnad
Långhus
År 1909 - 1909 Nybyggnad - Sakristia

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1909 - 1909 Nybyggnad - Torn

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1909 - 1909 Nybyggnad - Korparti

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1917 - 1917 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan har renoverats och flyttats från klockstapeln till det nya kyrktornet.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1926 - 1926 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ny orgelfasad efter omarbetat förslag.

E Lundberg, Borås (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1926 - 1926 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Levin Johansson (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1927 - 1927 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Nya grindar till kyrkogården.

J Johanssons Kassaskåpsfabrik (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1932 - 1932 Underhåll - interiör
Inre renovering.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1932 - 1932 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats och predikstol.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1947 - 1947 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården söderut samt flyttning av kyrkogårdsmuren.

A.T. Selander (Trädgårdsarkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1948 - 1948 Teknisk installation - el
Elektrisk värmeanläggning installerad.

John V Hanssons elektriska affär (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1949 - 1949 Underhåll - exteriör
Klockstapelns tak har omlagts med spån.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1950 - 1950 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i kyrkans korfönster.

Erik Abrahamsson (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1950 - 1950 Underhåll - interiör
Inre renovering.

Herman Norgren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1951 - 1951 Konservatorsarbeten
Konservering av två pannåer lösgjorda från altartavlan.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1952 - 1952 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol, predikstolstak och altartavla.

C O Svensson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad från mekaniskt till pneumatiskt system.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1989 - 1989 Underhåll - interiör
Invändig renovering.

Per B. Persson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1989 - 1989 Underhåll - exteriör
Ommålning, nytt tak samt andra reparationsarbeten.

Per B. Persson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1989 - 1989 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av främsta kyrkbänken på vänster sida.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1989 - 1989 Specifika inventarier - textilskåp
Utökning av textilskåp i sakristian.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1996 - 1996 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Handikappramp i natursten, räcke i svart smide.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2006 - 2006 Fast inredning - orgel
Borttagande av orgel
År 2006 - 2006 Fast inredning - bänkinredning
Borttagning av två bänkar
År 2008 - 2008 Specifika inventarier - textilskåp
Ett nytt skrudskåp är byggt och placerat i sydvästra delen av långhuset under läktaren.

Månstads snickeri (Firma)

År 2015 - 2015 Underhåll - exteriör
Omputsning, putslagning och avfärgning på torn och långhus, ommålning fönster, dörrar och ljudluckor samt tjärning av takspån och stomme på klockstapel.

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Firma)

År 2016 - 2016 Teknisk installation
Installation av ett webbaserat styr- och reglersystem från LosEnergy

Elajo Elteknik AB (Firma)