Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS BISKOPSMÖSSAN 4 - husnr 4, SJÖBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_014.20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SJÖBO KYRKA (akt.)

1961 - 1962

1961 - 1962

1961 - 1962

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Borås
Borås Caroli församling
Skara stift
Klintesväng 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Sjöbo kyrka är Borås första fristående stadsdelskyrka. Kyrkan började uppföras 1961 på tomten nr 3 i kvarteret Biskopsmössan (nr 4 idag), i den relativt nyuppförda stadsdelen Sjöbo i Borås utkanter. Den ursprungliga idén var att uppföra en så kallad småkyrka eller vandringskyrka och redan i 1952 års stadsplan fanns en kyrka inritad på sin faktiska plats. Men då stadsdelens invånarantal redan vid början av 1960-talet var cirka 14 000 personer ville man i stället uppföra något som var anpassat för de faktiska och kommande behoven. Man planerade att kyrkan i förlängningen skulle komma att fungera som församlingskyrka. Inspiration till ...

Läs mer i eget fönster

År 1961 - 1962 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1961 - 1962 Nybyggnad
År 1961 - 1962 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppförs.

Byggnadsproduktion AB, Borås (Byggmästare)

Holger Jensen (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1962 - 1962 Invigning
Kyrkan invigs den 3 december.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1962 - 1962 Fast inredning - orgel

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel
Orgeln byggs ut till den storlek som var tänkt ursprungligen.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1984 - 1984 Fast inredning - altarring
Altarringen öppnas genom att man tar bort två sektioner.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1984 - 1984 Fast inredning - altare
Altaret flyttas fram, altarpodiet förlängs och "fylls ut" ända in till korväggen.

Reidar Olufsen (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1988 - 1988 Underhåll - interiör
Nya gångmattor, gardiner, omklädsel av stolar.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1989 - 1989 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ny ljudanläggning.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1992 - 1992 Teknisk installation - larm
Inbrottslarm installeras.

Reidar Olufsen (Arkitekt)

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1992 - 1992 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasadmålning.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1992 - 1992 Underhåll - takomläggning
Omläggning av papptak, Derbigum

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1998 - 1998 Teknisk installation - värme
Installering av fjärrvärme, ny styr och regleringsutrustning.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - fönster
Byte av glasrutor och panel i atrium samt fasad mot norr.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 2000 - 2000 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Plattsättning av atrium.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 2001 - 2001 Fast inredning - orgel
Renovering av orgel.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 2001 - 2001 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig fasadmålning och av invändiga glaspartier.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)