Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÅRGÅRDA LANDA 3:1 - husnr 1, LANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_038:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LANDA KYRKA (akt.)

1600 - 1700

Västra Götaland
Vårgårda
Västergötland
Landa
Algutstorps församling
Skara stift
Landa 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Exakt när Landas lilla kyrka av ekstockar uppfördes är okänt. Enligt traditionen skall en äldre kyrka ha stått cirka 2 kilometer längre österut och i kyrkans ägo finns en senmedeltida nattvardskalk som indikerar en föregångare. Att det fanns en kyrka i Landa 1583 är belagt, men inte var. Nuvarande kyrka förmodas vara byggd under 1600-talet. Väster om långhuset syns i marken grundstenar som skulle kunna vara från en tidigare byggnad på platsen eller någon numer raserad utbyggnad till kyrkan. En låg naturstensockel på sydsidan slutar i höjd med fasadens andra knutlåda, vilket ger intryck av att en tillbyggnad kan ha skett därifrån åt ...

Läs mer i eget fönster

År 1600 - 1700 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor.
År 1600 - 1700 Nybyggnad - Korparti
År 1650 - 1750 Fast inredning - predikstol
År 1650 - 1750 Fast inredning - altaruppsats
År 1744 - 1744 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny inredning, med undantag för predikstol.
År 1768 - 1768 Nybyggnad - Torn
Lågt torn i väster med vapenhus.
År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1829 - 1850 Fast inredning - altarring
År 1840 - 1840 Specifika inventarier - kyrkklocka

M A Rönnblom (Klockgjutare)

År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad, interiör
Sannolikt nu kläs väggar och tak med pärlspont.
År 1899 - 1915 Fast inredning - orgel, orgelverk
År 1915 - 1915 Fast inredning - altarring

Gustav Holmdahl (Arkitekt)

År 1915 - 1915 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt skrank vid predikstol.

Gustav Holmdahl (Arkitekt)

År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1950 - 1952 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1950 - 1952 Underhåll - exteriör
Reparation av sockel, panel och tak.
År 1956 - 1956 Underhåll - takomläggning
Nya ekspån på torn.

Sven Svensson (Hantverkare - Snickare)

År 1956 - 1956 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändigt ny färgsättning utifrån altartavlans äldre färger.

Oskar Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning. Radiatorer under korfönstren.

Arnold Kjellgren (Konstruktör)

År 1956 - 1956 Konservatorsarbeten
Framtagning och konservering av äldre färger på altaruppsats.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av korbänkar, främre bänkrad och två bänkar i sydväst. Uppsättning av bänkskärmar. Golvet höjs i sydväst. Troligen tillkommer nu korets innanfönster och vapenhusets garderober.

Sven Svensson (Hantverkare - Snickare)

År 1986 - 1986 Fast inredning - port
Nödutgång anordnas vid predikstol. Dörren till predikstolens skrank tags bort.
År 1994 - 1996 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ramp till kordörr.