Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÅRGÅRDA HORLA 15:1 - husnr 1, HORLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_059:02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HORLA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

Västra Götaland
Vårgårda
Västergötland
Horla
Hols församling
Skara stift
Horla

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkan är uppförd av gråsten, sannolikt under 1200-talet. 1684 eldhärjades kyrkan av vådeld som med vinden spridit sig från ett närliggande hus i byn. Endast murarna kvarstod efteråt. Först restes ett nytt tak och reparerades murarna. Omkring 1690 tillverkades en predikstol. Först 1699 kalkades kyrkan av murarmästare Sven Persson på Klinten, Bredared, och fick ny bänkinredning, tillverkad av snickaren Lars Jonsson i Mälltorp. 1715 färdigställdes en altaruppsats av Gustaf Kihlman, Borås, enligt inskriptionen "Af Samtelige Horla Sochns Gudälskande Hiertan Bekostad". Kihlman utförde även ett ljudtak till predikstolen och målade korgen....

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor.
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1684 - 1684 Brand - delvis förstörd
Endast murarna kvarstod.
År 1685 - 1685 Ändring - ombyggnad, takstol
Nya tak.
År 1685 - 1685 Underhåll - stomme
Reparation av murverk.
År 1685 - 1699 Fast inredning - predikstol
År 1685 - 1829 Nybyggnad - Vapenhus
År 1699 - 1699 Underhåll - målningsarbete
In- och utvändig kalkning av murar.
År 1699 - 1699 Fast inredning - bänkinredning

Lars Jonsson, Mälltorp (Hantverkare - Snickare)

År 1715 - 1715 Fast inredning - altaruppsats

Gustaf Björnsson Kihlman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1715 - 1715 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Stofferar även korgen.

Gustaf Björnsson Kihlman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1729 - 1730 Underhåll - takomläggning
Taken får ny täckning av ekspån.
År 1730 - 1730 Fast inredning - läktare
Läktare i väster.
År 1730 - 1730 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Stoffering av ljudtak. Dekor under läktaren. Drapering på altarvägg.

Levenborg (Konstnär - Dekormålare)

År 1825 - 1825 Fast inredning - läktare
Läktare i norr.
År 1845 - 1845 Ändring - ombyggnad, stomme
Fönstren vidgas till nuvarande storlek och ytterligare ett fönster tillkommer i söder. Sannolikt igenmuras nordporten vid detta tillfälle.
År 1845 - 1845 Underhåll - takomläggning
Takens spåntäckning byts mot tegel.
År 1845 - 1845 Underhåll - målningsarbete
Väggar kalkas in- och utvändigt. Dekor övermålas.
År 1845 - 1893 Fast inredning - bänkinredning
Öppen bänkinredning.
År 1845 - 1899 Specifika inventarier - dopfunt
År 1893 - 1893 Teknisk installation - värme
Kamin installeras, varvid triumfbågens norra bänk rivs.
År 1942 - 1942 Konservatorsarbeten
Ursprungliga färger tages fram på altaruppsats, predikstol och västläktare. Altaruppsatsen saknade skulpturer återbördas. Dekor under västläktare tages fram.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1942 - 1942 Underhåll - målningsarbete, interiör
Övrig inredning ommålas i anslutning till framtagna äldre färger.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning. Kamin slopas. Elcentral installeras i vapenhuset.
År 1952 - 1952 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1954 - 1954 Underhåll - takomläggning
Taken återfår spåntäckning.
År 1958 - 1958 Konservatorsarbeten
Medeltida kvaderstensdekor tages fram i triumfbåge, vars norra bänk rekonstrueras.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1989 - 1989 Underhåll - målningsarbete, interiör
Korets innerväggar lagas med cement och målas med organisk färg.
År 1995 - 1995 Underhåll - omputsning
Omputsning av korets innerväggar.

Sölve Johansson (Arkitekt)

År 2003 - 2003 Underhåll - takomläggning
Takens spåntäckning ersätts åter av tegel. Nya vindskivor.

Rydlers bygg AB (Entreprenör)