Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA BRÅTTENSBY 20:1 - husnr 1, BRÅTTENSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_009:11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRÅTTENSBY KYRKA (akt.)

1600 - 1699

1600 - 1699

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Bråttensby
Herrljunga landsbygdsförsamling
Skara stift
Bråttensby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Bråttensby kyrka är, liksom den närbelägna Landa kyrka, en träkyrka troligen från 1600-talet och har ett senare tillkommet vapenhus samt en tillbyggd sakristia från 1896. Kyrkan försågs med torn före 1829. Kyrkans exteriör präglas av ombyggnaderna vid 1800-talets slut och på 1950-talet.
Enligt vad man noterade 1896 hade kyrkan en stomme av resta ekplankor. Möjligen var även socknens äldre kyrka av ektimmer varifrån delar kan ingå i den nuvarande. Det som sägs stödja antagandet om kyrkans ålder är en bevarad mässhake från 1600-talet, samt det Bryntessonska begravningsvapnet från 1655 och samme ägares samtida värja (ansågs förr ha und...

Läs mer i eget fönster

År 1600 - 1699 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Sannolikt har material från en äldre kyrka använts.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1600 - 1699 Nybyggnad - Korparti
År 1600 - 1699 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1740 - 1829 Nybyggnad - Torn
År 1740 - 1749 Nybyggnad - Vapenhus
År 1746 - 1746 Fast inredning - altaruppsats
År 1746 - 1746 Fast inredning - bänkinredning
År 1746 - 1746 Fast inredning - altarring
År 1750 - 1750 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålning

Sven Kinnander (Konstnär)

År 1750 - 1750 Underhåll - målningsarbete, interiör

Sven Kinnander (Konstnär)

År 1771 - 1771 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av klocka.

Nils Billsten, Skara (Klockgjutare)

År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1843 - 1843 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av altaruppsats.
År 1898 - 1898 Nybyggnad - Sakristia

J R Ekberg (Arkitekt)

År 1898 - 1898 Nybyggnad - Sakristia
År 1898 - 1899 Ändring - ombyggnad
Kyrkan breddas och tornet byggs om. Fasaderna kläs med locklistpanel. Större vinkelbrutna fönster. Ny högre takstol med spåntäckt yttertak och invändigt tredingstak. Innerväggarna kläs med pärlspont.

J R Ekberg (Arkitekt)

År 1898 - 1899 Fast inredning - port
Ny port i väster.

J R Ekberg (Arkitekt)

År 1898 - 1899 Fast inredning - läktare

J R Ekberg (Arkitekt)

År 1898 - 1899 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekor på korvägg med spetsbåge och änglar.

J R Ekberg (Arkitekt)

År 1898 - 1899 Fast inredning - altare

J R Ekberg (Arkitekt)

År 1898 - 1899 Fast inredning - altarring

J R Ekberg (Arkitekt)

År 1898 - 1899 Fast inredning - predikstol

J R Ekberg (Arkitekt)

År 1898 - 1899 Fast inredning - bänkinredning

J R Ekberg (Arkitekt)

År 1898 - 1899 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av interiör. Altaruppsats ekådras.

Carl Reimer (Hantverkare - Målare)

J R Ekberg (Arkitekt)

År 1898 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin

J R Ekberg (Arkitekt)

År 1899 - 1899 Återinvigning
År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1926 - 1926 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1957 - 1957 Underhåll - målningsarbete
Exteriör ommålning. Ny färgsättning i interiör. Dekor övermålas. Tak och väggar laseras, inredning marmoreras.

Axel Forssén (Arkitekt)

Thure Arvidsson (Hantverkare - Målare)

År 1957 - 1957 Underhåll - takomläggning
Plåttak på torn och vapenhus, lertegel i övrigt.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning. Kamin och skorsten bort.

Arnold Kjellgren (Konstruktör)

År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad
Fönstren förstoras och får kvadratisk form. Antikglas sätts in. Sakristian får fönster i norr och öster. Innerväggarna kläs med ny panel. Nytt innertak. Nytt utökat korgolv. Äldre altaruppsats återuppsätts.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar med raka gavlar.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1958 - 1958 Återinvigning
År 1961 - 1961 Fast inredning - orgel

John Grönvall, Lilla Edet (Orgelbyggare)

År 1962 - 1962 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning och lucköppning.
År 1967 - 1967 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1967 - 1967 Konservatorsarbeten
Framtagning av originalfärger på altaruppsats.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1968 - 1968 Underhåll - målningsarbete, interiör
Helt ny färgsättning utifrån altaruppsatsen färger.

Karl Erik Sandahl (Hantverkare - Målare)

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1968 - 1968 Fast inredning - predikstol, ljudtak

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1970 - 1979 Ändring - ombyggnad, exteriör
Uppsättning av hängrännor och stuprör.
År 1979 - 1979 Ändring - tilläggsisolering
Vind isoleras.
År 2012 - 2012 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, altarring, predikstol, bänkkvarter, läktarbröstning, nummertavla, huvudbanér samt dopfunt

G. Eldh-Konservering-Måleri-Byggnadsvård (Firma)

År 2013 - 2013 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av väggar, tak, fönster, dörrar i långhus. Ommålning av väggar, tak, dörrar, fönster, pelare, trappa i vapenhus. Ommålnin gav skåpsinrede i sakristia och ommålning av trälist, fönster, pelaredörrar i tornvåning
År 2013 - 2013 Underhåll - takomläggning
Delvis omläggning av plåt på det södra takfallet på vapenhuset.

Fristads Bygg AB (Firma)

År 2013 - 2013 Teknisk installation - el
Installation av jordfelsbrytare, delvis nya radiatorer, installation av strålvärmare i vapenhuset

Herrljunga elektriska (Firma)

År 2013 - 2013 Underhåll - golv
Det fernissade trägolvet med förhöjning i koret har slipats och lackats. I koret bakom altarringen togs heltäckningsmattan bort och då fanns där ett målat trägolv under. En ny matta lades på.

Fristads Bygg AB (Firma)

År 2013 - 2013 Ändring - tillgänglighetsanpassning
En handikappramp har byggts vid den västra porten

Fristads Bygg AB (Firma)

År 2013 - 2013 Underhåll - målningsarbete, exteriör
målning av fasad, fönster med linoljefärg