Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ALINGSÅS DRUVAN 1 - husnr 1, CHRISTINAE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_066:08

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
CHRISTINAE KYRKA (akt.)

1642 - 1651

Västra Götaland
Alingsås
Västergötland
Alingsås
Alingsås församling
Skara stift
Västra Kyrkogatan 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

I samband med att Alingsås fick stadsrättigheter 1619 väcktes tanken på en stadskyrka. Tio år senare lades grundstenen. Bygget kom dock ej igång förrän 1642 och färdigställdes först 1651. Det var en tornlös kyrka med fullbrett kor och tidstypiskt tresidig altarvägg. Taket var spåntäckt. Huvudkyrka i pastoratet var ännu Landskyrkan. 1652 begärde borgarna att få behålla gudstjänsten i sin nybyggda kyrka, efter stadsmanér, vilket beviljades. 1658 färdigställdes en altaruppsats i form av sex tavlor. 100 år senare var kyrkan i så dåligt skick att ett nybygge diskuterades. Insamling av pengar och en stor donation från fabrikören Sven Lehn...

Läs mer i eget fönster

År 1642 - 1651 Nybyggnad - Korparti
År 1642 - 1651 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor.
År 1658 - 1658 Specifika inventarier - altartavla
År 1714 - 1714 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus framför sydport, först i trä, byggs sedan om i sten.
År 1788 - 1791 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia byggs vid korets östvägg.

Olof E Arenander (Byggmästare)

År 1788 - 1791 Fast inredning - orgel

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Lars Strömblad (Orgelbyggare)

År 1788 - 1791 Fast inredning - altaruppsats
Kors med svepeduk.
År 1788 - 1791 Fast inredning - predikstol
Predikstol med ljudtak. Placerat på altarväggen med murpassage från sakristian.
År 1788 - 1791 Fast inredning - läktare
År 1788 - 1791 Ändring - ombyggnad, takstol
Murarna förhöjs. Ny takstol och välvt innertak av bräder.

Olof E Arenander (Byggmästare)

År 1788 - 1791 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren förstoras.
År 1788 - 1791 Nybyggnad - Torn

Olof E Arenander (Byggmästare)

År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel
Gamla orgeln säljs till Hemsjö kyrka.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

Carl Johan Fogelberg (Orgelbyggare)

År 1865 - 1865 Rivning
Rivning av vapenhus.
År 1889 - 1890 Fast inredning - orgel
Gamla orgeln säljs till Långareds kyrka.

Axel Lindegren (Arkitekt)

Carl Johan Lund (Orgelbyggare)

L.P. Åkerman (Orgelbyggare)

År 1905 - 1908 Ändring - ombyggnad, interiör
Flytt av predikstol från altarväggen till korets norra vägg, förses med trappa och fot.

Eugen Thorburn (Arkitekt)

År 1905 - 1908 Fast inredning - bänkinredning
Öppen bänkinredning.

Eugen Thorburn (Arkitekt)

År 1905 - 1908 Fast inredning - altaruppsats
Altarkors med klassicerande skärmvägg och passager till sakristia. Allegoriska skulpturer.

Eugen Thorburn (Arkitekt)

År 1905 - 1908 Fast inredning - altarring

Eugen Thorburn (Arkitekt)

År 1905 - 1908 Specifika inventarier - dopfunt

Charles Lindholm (Arkitekt)

År 1905 - 1908 Teknisk installation - värme
Uppvärmningen med järnkaminer ersätts av centralvärme. Varmluftsanläggning i pannrum under kor.

Eugen Thorburn (Arkitekt)

År 1905 - 1908 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning i ljusa toner. Väggarna får limfärgsmålade fält.

Eugen Thorburn (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Underhåll - omputsning
Omputsning av fasader.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, port
Nya ytterportar.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny trappa i vapenhus. Gravhällar uppsätts på vapenhusväggar. Nya läktardörrar och trappa i våning 2. Innertak kläs med masonit. Innanfönster med blyinfattat antikglas insätts. Nytt förhöjt korgolv av parkett. Korbänkar slopas, ny byggs i söder. Altarskärmen rivs. Altarringens grindar tags bort och dess baksida kläs med plywood. Läktarbröstet byggs om något. Nytt läktargolv.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning med raka gavlar.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1930 - 1931 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla ersätter altarkors.

Holger Hjorth, Stockholm (Konstnär)

År 1930 - 1930 Konservatorsarbeten
1658 års altartavla konserveras och sätts upp på södra korväggen.

Erik Sköld, Halmstad (Konservator)

År 1930 - 1930 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning. Tak laseras i gråblågrönt. Väggar vitkalkas. Inredning laseras och marmoreras.

Axel Forssén (Arkitekt)

Georg Karlborg (Hantverkare - Målare)

År 1931 - 1931 Specifika inventarier - dopfunt

Helge Zimdal (Arkitekt)

Nils Ahrbom (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Specifika inventarier - kyrkklocka
Nya klockor. De gamla deponeras sedermera i Nolby gravkapell och Lilleskogs stiftsgård.

K G Bergholtz klockgjuteri (Klockgjuteri)

År 1942 - 1942 Flyttning
Hjorts altartavla flyttas till förmån för den från 1658. Korpus hamnar i gravkapellet på Stadskyrkogården.
År 1945 - 1945 Specifika inventarier - altartavla
Ersätter 1658 års tavla. Denna plockas ned och dess olika delar sätts upp på långsidorna.

Bo Beskow (Konstnär)

År 1945 - 1945 Fast inredning - altarring

Bo Beskow (Konstnär)

År 1945 - 1945 Underhåll - målningsarbete, interiör
Delvis ommålning med nya färger. Den mörka taklisten målas i samma ljusa färg som väggen. Korgolv slipas och fernissas. Övrigt golv målas grått.

Bo Beskow (Konstnär)

År 1948 - 1948 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning.

ASEA (Konstruktör)

År 1961 - 1961 Rivning
Sakristian i öster rivs.

Arne Philip (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia i norr.

Arne Philip (Arkitekt)

År 1962 - 1963 Underhåll - omputsning
Omputsning av inner- och ytterväggar.

Åke Porne (Arkitekt)

År 1962 - 1963 Ändring - ombyggnad, interiör
Sidogångar anordnas. Korgolvets parkett ersätts av kalksten och nivån sänks. Gamla sakristidörren igenmuras och altaret flyttas bakåt. Predikstolen får murpassage från sakristian. Trappa och fot slopades därvid. Korfönstren återöppnas. 1658 års tavlor avlägsnas.

Åke Porne (Arkitekt)

År 1962 - 1963 Fast inredning - altare

Åke Porne (Arkitekt)

År 1962 - 1963 Fast inredning - altarring

Åke Porne (Arkitekt)

År 1962 - 1963 Konservatorsarbeten
Framtagning av ursprunglig färg på predikstol med ljudtak.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1962 - 1963 Underhåll - målningsarbete, interiör
Helt ny interiör färgsättning. Ljusa färger som sluter an till altartavlan.

Åke Porne (Arkitekt)

År 1962 - 1963 Underhåll - takstol
Reparation av tegeltäckning och takstol.

Åke Porne (Arkitekt)

År 1985 - 1986 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad vid tornets norra sida med samlingsrum och handikapptoalett.

Rolf Bergh (Arkitekt)

År 1985 - 1986 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv av kalksten i hela kyrkan. Korgolvet utvidgas och förses med handikappramp. Beskows altarring återbördas och sektioneras. Strålkastare och manöverpulpet installeras. Ny läktartrappa och förråd under läktare. Predikstolspassagen igenmuras och korgen får en trappa. I vapenhuset rivs läktartrappan, nytt golv läggs in och nytt takbjälklag gjuts av betong. Från samlingsrummet ordnas en trappa upp till tornets andra våning, vilken helt omdanas med skrudkammare, toalett, lekrum och ny trappa. I tredje våningen tags 1930 års inbyggnad bort och ett organistrum inreds.

Rolf Bergh (Arkitekt)

År 1985 - 1986 Fast inredning - port
Nya ytterportar av koppar. Med vindfång och överljus i vapenhus.

Rolf Bergh (Arkitekt)

År 1985 - 1986 Fast inredning - glasmålning
Målningar i korfönster.

Bo Beskow (Konstnär)

År 1985 - 1987 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt verk med bibehållande av 11 stämmor från Åkerman & Lund samt 6 från Magnussons ombyggnad. Kororgel byggs av samma firma.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1985 - 1986 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av exteriör. I interiören ommålas väggar, tak, bänkar, orgel och läktarbröst.

Rolf Bergh (Arkitekt)

År 1985 - 1986 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1985 - 1986 Nybyggnad - Sakristia
Ersätter Philips sakristia.

Rolf Bergh (Arkitekt)

År 2003 - 2003 Ändring - tillbyggnad
Nytt samlingsrum ersätter Berghs. Detta blir också anslutning till ett nytt församlingshem.

Carl Nyrén (Arkitekt)

Tommy Byggare, Alingsås (Entreprenör)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, interiör
Passage mot samlingsrum tags upp i långhusets nordvästra del som får nya skåp. I sakristian sker en ombyggnad av skåpsinredningen.

Carl Nyrén (Arkitekt)