Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TÖREBODA FÄGRE PRÄSTBOL 3:1 - husnr 1, FÄGRE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fägre kyrka, ext, negnr 04-262-13.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÄGRE KYRKA (akt.)

1100 - 1249

Västra Götaland
Töreboda
Västergötland
Fägre
Fägre församling
Skara stift
Fägre 33

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 1995

FÄGRE KYRKA - En romansk kyrka uppfördes under tidig medeltid. Även västtornet är medeltida, men möjligen något senare än långhuset. Tornets sydmur, som redan från början rymde en murtrappa, gjordes betydligt tjockare än övriga murar. Från medeltiden är bevarat en stor del av tornmurarna samt långhusmurarna och en järnbeslagen port (nu i vapenhuset). Kyrkan ombyggdes under senmedeltid. Bland annat tillkom då stjärnvalven i den västra delen av långhuset. 1586 uppfördes söder om högkoret ett gravkor för Filip Bonde (död 1588) och hans hustru Karin Bååth, ägare till Säckesta gamla biskopsgods. Deras gravhäll är avbildad i Peringskiölds...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Torn
År 1400 - 1549 Ändring - ombyggnad, valvslagning
År 1586 - 1586 Nybyggnad - Gravkor
Gravkor för ätten Bonde byggs söder om koret.
År 1665 - 1665 Nybyggnad - Korparti
Uppförs ursprungligen som gravkor åt ätten Bonde öster om dåvarande kor.
År 1703 - 1705 Nybyggnad - Korsarm/ar
Koret och det södra gravkoret rivs.
År 1703 - 1705 Nybyggnad - Sakristia
År 1703 - 1705 Fast inredning - predikstol
År 1749 - 1749 Brand - delvis förstörd
Tornspiran brinner av.
År 1749 - 1756 Ändring - ombyggnad
Tornet repareras och förses sannolikt med nuvarande strävpelare.
År 1749 - 1756 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören vitlimmas.
År 1758 - 1758 Specifika inventarier - altartavla
År 1801 - 1801 Fast inredning - orgel
År 1801 - 1801 Fast inredning - läktare
År 1801 - 1801 Ändring - ombyggnad
Långhusgolvet höjs till nivå med korgolvet. Långhusfönstren ges samma form som korsarmarnas.
År 1801 - 1801 Underhåll - takomläggning
Ny spåntäckning.
År 1864 - 1864 Rivning
Rivning av vapenhus i söder. Sydporten igenmuras.
År 1864 - 1864 Ändring - ombyggnad, port
Ny ingång i väster.
År 1887 - 1887 Ändring - ombyggnad
Nytt torntak. Öppning mellan vapenhus och torntrappa igenmuras. Altaruppsatsen byggs om och förses med snidad sol. Läktaren byggs om. Nytt, lägre golv läggs in. Nya tegelvalv slås över gravkamrar. Predikstolens trappa byggs om. Nytt golv i sakristia. Sakristians nordfönster igenmuras. Mycket av interiörens inredning byts ut.

Adolf Kjellström (Arkitekt)

L W Palmroth (Arkitekt)

År 1887 - 1887 Underhåll - omputsning
Interiör omputsning.

Adolf Kjellström (Arkitekt)

År 1887 - 1887 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Pilastrar och kapitäl förses med bladverk i gips.

Adolf Kjellström (Arkitekt)

År 1887 - 1887 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Interiören målas med slingor och bandornamentik.

Adolf Kjellström (Arkitekt)

År 1887 - 1887 Fast inredning - altarring

Adolf Kjellström (Arkitekt)

År 1887 - 1887 Fast inredning - glasmålning
Korfönster

Mayrische k. Hof, Kunstanstalt, München (Firma)

År 1887 - 1887 Specifika inventarier - dopfunt
År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
Dörren till torntrappan återupptags.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Konservatorsarbeten
Ursprunglig bemålning tas fram på predikstolen. Dess gamla dörr återbördas och två änglar nytillverkas. Altartavlan renoveras.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1951 - 1951 Underhåll - målningsarbete
Ny, ljus färgsättning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Fast inredning - orgel

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 2000 - 2000 Underhåll
Renovering av tornöverbyggnad: Reparation av timmerstomme och underpanel. Ny plåtavtäckning. Översyn av kors, tornur och timklocka. Nya klockmotorer.

Bygghyttan i Karlsborg AB (Entreprenör)

FFNS Skövde (Arkitektkontor)

Kronbergs klockservice (Firma)

Wanäs Bleck & Plåt (Hantverkare - Plåtslagare)