Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TIDAHOLM SUNTAK 17:1 - husnr 1, SUNTAKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/308:16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SUNTAKS KYRKA (akt.)

1899 - 1902

1899 - 1902

Västra Götaland
Tidaholm
Västergötland
Suntak
Valstads församling
Skara stift
Suntaks kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

Kyrkan uppfördes 1902 av byggmästare A Johansson, Tidaholm, efter ritningar av arkitekt Folke Zettervall. Predikstol och vapensköldar från den gamla kyrkan inkorporerades. Följande år färdigställdes en orgel av Levin Johansson, Liared.
1933 skedde en inre nymålning under ledning av arkitekt Sten Branzell. Vid detta tillfälle övermålades väggarnas kvaderimitation och språkbandet kring triumfbågen. Den öppna takstolens starka färger övermålades med diskreta grå toner. Inredningen gavs en enhetlig färgsättning. Vapensköldarna flyttades tillbaks till gamla kyrkan. 1950 ersattes de sotande kaminerna av elvärme enligt ett program av S...

Läs mer i eget fönster

År 1713 - 1713 Fast inredning - predikstol

Jonas Ullberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1756 - 1756 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka

Nils Billsten, Skara (Klockgjutare)

År 1899 - 1902 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1899 - 1902 Nybyggnad - Torn

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1899 - 1902 Nybyggnad - Sakristia

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1899 - 1902 Nybyggnad - Korparti

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1899 - 1902 Nybyggnad
År 1903 - 1903 Fast inredning - orgel

Levin Johansson (Orgelbyggare)

År 1933 - 1933 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning. Övermålning av kvaderdekor och språkband. Begravningsvapen flyttas tillbaks till gamla kyrkan.

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1952 - 1952 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1970 - 1971 Ändring - ombyggnad, interiör
Slipning och lackning av golv, inläggning av heltäckningsmattor, borttagning av bänkrad i fram och bak, ny takpanel i sakristia och vapenhus. Sannolikt byts altare och altaruppsats ut vid detta tillfälle.

Tore Virke (Arkitekt)

År 1970 - 1971 Konservatorsarbeten
Predikstolens ursprungliga färger tags fram och ljudtaket kompletteras.

Olle Hellström (Konservator)

År 1970 - 1971 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning i anslutning till ursprunglig.

Tore Virke (Arkitekt)

År 1976 - 1976 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagningar med KC-bruk och avfärgning med silikatfärg.

Raimund Saariste, Skövde (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Underhåll - omputsning
Omputsning och avfärgning av fasader med kalk.

Raimund Saariste, Skövde (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Underhåll - takomläggning
Utbyte av rötskadat virke och utförande av ny plåttäckning på torn. Nytt tegel på långhus och sakristia.

Raimund Saariste, Skövde (Arkitekt)