Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TIDAHOLM KAPLANEN 4 - husnr 1, TIDAHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/184:09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TIDAHOLMS KYRKA (akt.)

1840 - 1841

1840 - 1841

Västra Götaland
Tidaholm
Västergötland
Tidaholm
Tidaholms församling
Skara stift
Norra Kungsvägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

1822 drev baronerna Rudbeck och von Essen igenom en sammanbyggnad av medeltidskyrkorna i Agnetorps och Baltaks församlingar. Särskilt Baltaksborna var motsträviga och opponerade sig emot att man kallat deras kyrka för "ful och skröplig". Rudbeck skänkte ett stycke mark för bygget invid Tidaholms bruk, inte långt från den sedermera raserade gamla kyrkan i Agnetorp. Ritningar upprättades av Överintendentsämbetets arkitekt Fredrik Blom. Grunden lades 1838 och byggnadsarbetet var helt avslutade 1841. Byggmästare var Jan Bergström från Slöta. Baron Rudbeck bekostade även införskaffandet av en Söderlingorgel.
Kyrkan genomgick en inre ...

Läs mer i eget fönster

År 1758 - 1758 Fast inredning - altaruppsats
Från Agnetorps kyrka

Jöns Lindberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1840 - 1841 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor torn.

Fredrik Blom (Arkitekt)

Jon Bergström, Slöta (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1840 - 1841 Nybyggnad - Torn
År 1840 - 1841 Nybyggnad - Korparti
År 1840 - 1841 Nybyggnad
År 1841 - 1841 Fast inredning - orgel

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

År 1892 - 1892 Nybyggnad - Sakristia

Folke Zettervall (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1892 - 1892 Ändring - tillbyggnad
Ett korutsprång tillkommer på östgaveln.

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1892 - 1892 Ändring - ombyggnad
Lanternin görs nygotisk. Risaliter med tempelgavlar tillkommer kring portar liksom kring hörnen omfattningar i rustik. Innertakets brädvalv byts mot ett åstak med öppen takstol.

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1892 - 1892 Specifika inventarier - tornur
År 1892 - 1892 Underhåll - målningsarbete, interiör
Nymålning med kvaderimitation och bårder på väggar.

F A Wahlström (Arkitekt)

År 1892 - 1892 Fast inredning - altare

F A Wahlström (Arkitekt)

År 1892 - 1892 Fast inredning - altarring

F A Wahlström (Arkitekt)

År 1892 - 1892 Fast inredning - bänkinredning
Nygotisk öppen bänkinredning.

F A Wahlström (Arkitekt)

År 1892 - 1892 Fast inredning - altaruppsats
Hjulkors med glödlampor. (Förvaras nu på Tidaholms museum)

F A Wahlström (Arkitekt)

År 1892 - 1892 Fast inredning - port
Nya portar och dörrar.
År 1908 - 1908 Fast inredning - orgel, orgelverk

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

År 1908 - 1908 Fast inredning - predikstol

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

År 1908 - 1908 Fast inredning - läktare

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

År 1911 - 1911 Ändring - tillbyggnad
Utvidgning av sakristia.

Gustav Linden (Arkitekt)

År 1920 - 1920 Teknisk installation - el
Centralvärme med lågtrycksånga. Pannrum under sakristia.
År 1934 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
Långhuset görs treskeppigt med tunnvalv av masonit i mittskepp, buret av två pelarrader. Bänkarna får nya enkla gavlar. Predikstolen förses med reliefer. Nya fönsterbågar med antikglas insätts. Vindfång och ny skåpsinredning i sakristia. Rivning av ena läktartrappan i vapenhus.

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

Sigurd Larsson, Tidaholm (Byggmästare)

År 1934 - 1935 Fast inredning - port
Nya väst- och mittportar.

Axel Forssén (Arkitekt)

Sigurd Larsson, Tidaholm (Byggmästare)

År 1934 - 1935 Fast inredning - predikstol, ljudtak

Axel Forssén (Arkitekt)

Sigurd Larsson, Tidaholm (Byggmästare)

År 1934 - 1935 Konservatorsarbeten
Gamla kyrkans altaruppsats befrias från övermålningar, kompletteras och ersätter hjulkors. Ett antal begravningsvapen konserveras och uppsättes. Även en barockdopfunt befrias från övermålning.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1934 - 1935 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning och orgelfläkt. Nya armaturer.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1934 - 1935 Underhåll - målningsarbete
Interiört ny färgsättning med slopning av 1892 års dekor.

Axel Forssén (Arkitekt)

Joh. D. Kjellander (Hantverkare - Målare)

År 1951 - 1951 Fast inredning - orgel, orgelverk

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1970 - 1971 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad och biutrymmen på läktaren, bl.a. för ryggpositiv. Ny läktartrappa. Nytt golv i vapenhus och kor. Korbänkar bort för att ge plats åt dopplats.

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1970 - 1971 Underhåll - målningsarbete
Exteriör putslagning och avfärgning med silikatfärg. Interiört ny färgsättning.

Olle Hellström (Konservator)

År 1970 - 1971 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel
Kororgel

Valter Thür (Orgelbyggare)

År 1989 - 1990 Underhåll - målningsarbete, interiör
Rengöring och ommålning enligt befintlig färgsättning.
År 1994 - 1994 Underhåll - takomläggning
Utbyte av plåt och rötskadat virke på lanternin.
År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Borttagning av cementlagningar på torn. Putslagning, borttagning av silikatfärg och avfärgning med kalk.
År 1995 - 1996 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt verk och nytt golv på läktare.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2007 - 2007 Ändring - ombyggnad, interiör
Utbyggnad av koret med nytt trägolv. Ny läktarunderbyggnad.

Arkitekttriangeln AB (Arkitektkontor)

Larsson Byggnads AB Sigurd (Byggmästare)

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 2007 - 2007 Fast inredning - bänkinredning
Borttagning/avkortning av bänkar.

Arkitekttriangeln AB (Arkitektkontor)

Larsson Byggnads AB Sigurd (Byggmästare)

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 2007 - 2007 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Bygge av ny ramp

Larsson Byggnads AB Sigurd (Byggmästare)

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 2007 - 2007 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats flyttas till norra sidan.
År 2007 - 2007 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol. Den gamla borttogs och bevarades.
År 2007 - 2007 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring.
År 2007 - 2007 Fast inredning - altare
Ändring av altare.