Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TIBRO RANSBERG 4:1 - husnr 1, RANSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 03/228:20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RANSBERGS KYRKA (akt.)

1200 - 1349

1200 - 1349

Västra Götaland
Tibro
Västergötland
Ransberg
Ransbergs församling
Skara stift
Örlenvägen 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Kyrkan uppfördes troligen under slutet av 1200-talet som en av landskapets få kyrkor från gotiken. Dess annexkyrka i Mölltorp kan likaså räknas till dessa gotiska salkyrkor som kännetecknas av det i exteriören omarkerade koret. Typiskt är även korets interiör med sin för gotiken typiska rymd. Det höga ribbvalvets skulpterade sandstenskonsoler liknas av Harald Widéen vid kapitäl i Skara domkyrka som vid denna tid genomgick sin gotiska omgestaltning. På korväggen målades vid invigningen ett kors. Sakristian med sitt lägre ribbvalv är säkerligen samtida med koret. Traditionen i socknen gör gällande att munkar skulle ha varit byggmästar...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia.
År 1200 - 1349 Nybyggnad - Sakristia
År 1200 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1349 Nybyggnad
År 1685 - 1685 Fast inredning - predikstol

Andreas Smaltz (Konstnär - Bildhuggare)

År 1760 - 1760 Ändring - tillbyggnad
Långhus förlängs åt väster.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1760 - 1760 Fast inredning - läktare
År 1760 - 1760 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperingar och takdekor.
År 1848 - 1848 Ändring - ombyggnad, fönster
Östfönster.
År 1848 - 1848 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiörens dekor övermålas med vit färg.
År 1848 - 1848 Fast inredning - altaruppsats
Träkors ersätter altaruppsats i barock från 1688.
År 1854 - 1854 Fast inredning - orgel

Carl Gustaf Cederlund (Orgelbyggare)

År 1891 - 1891 Nybyggnad - Vapenhus
År 1891 - 1891 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarbröst ombyggs och ett nytt innertak spikas på det gamla.
År 1891 - 1891 Underhåll - takomläggning
Plåt ersätter tidigare täckning.
År 1891 - 1891 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarna förses med scahblonmåleri och bårder.
År 1891 - 1891 Fast inredning - bänkinredning
År 1891 - 1891 Fast inredning - altaruppsats
Träkors i vitt och guld.
År 1891 - 1891 Fast inredning - altarring
År 1921 - 1921 Fast inredning - orgel, orgelverk

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1930 - 1930 Ändring - restaurering
Ursprungligt läktarbröst återbördas, nytt innertak läggs in med dekor i rokoko, sakristian får egen ingång och dess gamla dörromfattning tags fram, korfönstren förses med antikglas, väggarnas 1890-talsdekor tags bort och vitkalkas.

Allan Berglund (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Konservatorsarbeten
Predikstolen befrias från övermålningar. Fragment av draperingar och bibelord tags fram på väggar och valv.

C O Svensson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Teknisk installation - värme
Centralvärme med pannrum under sakristia.
År 1952 - 1952 Teknisk installation - el
Elektrifiering av belysning.
År 1960 - 1960 Fast inredning - glasmålning
Korfönster

Harald Lindberg (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Ändring - tillbyggnad
Sakristian förlängs mot väster och förses med ny inredning.

Hans Lindén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad
Vapenhusets exteriör förenklas och förses med en medeltida port. Interiört tillkommer nytt golv och läktarunderbyggnad. Kvaderomfattning till sydport tags fram. Radiatornischer igenmuras.

Hans Lindén (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Fast inredning - altare
Fristående

Hans Lindén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Fast inredning - bänkinredning

Hans Lindén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Fast inredning - altarring

Hans Lindén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Fast inredning - port
Nya långhusportar.

Hans Lindén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Teknisk installation - värme
Elvärme
År 2004 - 2004 Underhåll - fönster
Södra korfönstret repareras.