Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE SVENTORP 6:1 - husnr 1, SVENTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sventorps kyrka exteriör negnr 02-137-21.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVENTORPS KYRKA (akt.)

1765 - 1765

1765 - Okänt

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Sventorp
Sventorp-Forsby församling
Skara stift
Sventorps kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1998

Historiken kompletterad vid inventeringen 2002:
Sventorps kyrka uppfördes ursprungligen på medeltiden. Troligen fick kyrkan redan under medeltiden ett torn. En dopfunt från 1200-talet är bevarad. Predikstolen tillkom 1722, altaruppsatsen 1771 och en brudbänk och en dopängel är också från 1700-talet. 1765-1766 byggdes kyrkan om och till radikalt. Närbelägna Sunetorps kyrka hade brunnit ned 1616 och Sventorps kyrka rymde inte alla församlingsbor. Vid nyuppförandet återanvändes 1700-talets murar, varav tornmurarna möjligen är medeltida. Ritningar gjordes av byggmästaren och muraren Sven Westman, Skärv och bearbetades av Överintendentäm...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Torn
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
År 1722 - 1722 Fast inredning - predikstol

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1765 - 1765 Nybyggnad
Långhus, kor, sakristia.

Sven Westman (Byggmästare)

År 1765 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1771 - 1771 Fast inredning - altaruppsats

Johan Ullberg (Hantverkare - Snickare)

År 1853 - 1853 Brand - delvis förstörd

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1853 - 1854 Ändring - ombyggnad

Återuppbyggnad efter brand. (Arkiv)

År 1854 - 1854 Återinvigning
Kyrkan uppförd på gamla grunden efter brand.

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1862 - 1862 Fast inredning - orgel

Söderling Göteborg (Orgelbyggare)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1896 - 1896 Fast inredning - orgel, orgelverk

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1908 - 1908 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.
År 1909 - 1910 Ändring - ombyggnad, interiör
Målning, nya golv.

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1909 - 1910 Fast inredning - bänkinredning

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1909 - 1910 Fast inredning - predikstol
Ny fot och trappbarriär

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1933 - 1933 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Begravningsplats anläggs väster om kyrkan.
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny lanternin. Delivis nya portar.

Gustaf Berg, Sventorp (Byggmästare)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, interiör
Innanfönster. Antikglas i koret.Förhöjning av koret. Målning. Framtagning av färg på altaruppsats. Nya bänskärmar. Några bänkar i öster borttas.

Gustaf Berg, Sventorp (Byggmästare)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Underhåll - exteriör
Ommålning. Förstärkning av murar. Takomläggning.

Gustaf Berg, Sventorp (Byggmästare)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - värme

Å Edin ingenjör (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1967 - 1967 Fast inredning - orgel
Dispositionen ändras något
År 1973 - 1973 Underhåll - exteriör
Omputsning, kalkavfärgning, byte av solbänkar.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Underhåll - interiör
Ommålning, isolering.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Alf Hedman (Konservator)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Vindfång mellan port och vapenhus. Vapenhus inreds.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Alf Hedman (Konservator)

År 1973 - 1973 Konservatorsarbeten
Altaruppsatsen.

Alf Hedman (Konservator)

År 1991 - 1991 Underhåll - exteriör
Omöäggning tak. Delvis omputsning.
År 1991 - 1991 Fast inredning - orgel
Oregln rengörs ochrepareras

A Mårtenssons Orgelfabrik AB (Orgelbyggeri)

År 2000 - 2000 Underhåll - interiör
Nya klockmotorer. Väggar brödtvättas.

Stellan Lindholm (Hantverkare - Målare)

År 2011 - 2011 Fast inredning - bänkinredning
Borttagning av två bänkar.