Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD PRÄSTBORDET 4:1 - husnr 1, LYRESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Lyrestads kyrka, syd neg.nr 04-283-02.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LYRESTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Lyrestad
Lyrestads församling
Skara stift
Lyrestadsvägen 1D

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

LYRESTADS KYRKA - Lyrestads kyrka byggdes 1674. Den föregicks av en medeltida stenkyrka på samma plats och delvis på samma grund. En avbildning 1672 i Peringskiölds Monumenta visar en kyrka med rektangulärt långhus, rakt, fullbrett kor i öster och vapenhus i söder. Från denna har troligen bevarats murar i västra delen av nordväggen, en medeltida madonna, ett triumfkrucifix, en skulptur av den hängde Judas, en dopfunt och en liljesten.
Predikstolen i renässans är möjligen från 1500-talets slut, men målad 1652. Predikstolen kompletterades 1674 med barockskulpturer av apostlarna, men dessa är nu placerade på nordväggen. Samma år skänk...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus. Vapenhusets tillkomstår är okänt.
År 1575 - 1652 Fast inredning - predikstol
Möjligen tillverkad vid 1500-talets slut. Målad 1652.
År 1674 - 1674 Nybyggnad - Korparti
År 1674 - 1674 Fast inredning - altaruppsats
Rubenskopia.
År 1674 - 1674 Fast inredning - orgel
År 1674 - 1674 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt och breddat samt indelat i tre skepp.
År 1690 - 1690 Nybyggnad - Torn
År 1700 - 1799 Fast inredning - läktare
År 1700 - 1729 Nybyggnad - Sakristia
År 1770 - 1779 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1885 - 1885 Fast inredning - orgel, orgelverk

Johan Anders Johansson, Mösseberg (Orgelbyggare)

År 1890 - 1890 Fast inredning - bänkinredning
År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad
Vapenhuset ombyggs.
År 1931 - 1931 Fast inredning - orgel
År 1935 - 1936 Teknisk installation - värme
En källare med panna för lågtrycksånga grävs under sakristian.

Axel Forssén (Arkitekt)

JV Olsson (Byggmästare)

År 1935 - 1936 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar i sidoskepp och kor avlägsnas. Nuvarande bänkar insätts i långhuset.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1935 - 1936 Konservatorsarbeten
Altartavla, predikstol, läktarbröst, orgelfasad och en tavla.

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1935 - 1936 Ändring - ombyggnad, interiör
I sakristian nytt golv, ny port och skåp.
År 1943 - 1943 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning i nordväst och sydöst. Årtalet något osäkert.

Edgar Haasum (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården samt rätning av Friaån.
År 1978 - 1978 Underhåll - interiör
Rengöring och målning.
År 1979 - 1979 Teknisk installation - värme
Oljepanna.
År 1986 - 1986 Fast inredning - orgel
Kororgel, tillverkad 1983.
År 1989 - 1989 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1998 - 1998 Specifika inventarier - textilskåp