Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD FÅGELÖ 4:9 - husnr 1, FÅGELÖ KAPELL (F D TORSÖ KAPELL) Ny sökning Tillbaka till sökning

Fågelö kapell, ext, syd, negnr 04-368-11.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÅGELÖ KAPELL (F D TORSÖ KAPELL) (akt.)

1882 - 1882

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Torsö
Mariestads församling
Skara stift
Fågelö 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

FÅGELÖ KAPELL- Fågelö kapell föregicks av ett medeltida kapell, rivet 1698. Kapellet skall ha varit ett offerkapell, tillägnat Sankta Maria och Sankt Peter. 1661 störtade taket in. Kapellet återuppbyggdes 1698 - 1703 genom Arvid Bratt. Det användes till 1882, då det revs. Föregångarna låg ca 500 meter i nordväst, där 1927 uppsattes en minnessten.
Nuvarande kapell, ritat av Albert Törnqvist, uppfördes på Fågelö gårds marker 1882. Från de tidigare kapellen är bevarat predikstolens skulpturer, troligen 1700-tal, en oljemålning från 1700-talet och kyrkklockorna. Ett orgelharmonium skänktes av Katrinefors bruk. Dopfunten är tillverkad ...

Läs mer i eget fönster

År 1882 - 1882 Nybyggnad - Torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1882 - 1882 Nybyggnad - Korparti

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1882 - 1882 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Specifika inventarier - dopfunt
År 1957 - 1957 Underhåll - interiör
Ommålning, nya innanfönster.
År 1994 - 1994 Fast inredning - altare
År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Ommålning, fasader, ny plåt på torntaket.

Dalängen byggteknik (Firma)

År 2008 - 2008 Underhåll - takomläggning
Renovering av torntak. Ny plåtavtäckning. Nya tornfönster likt befintlig. Byte av kors och hjärtstock. Nya rännor.

Claessons Plåtslageri AB (Hantverkare - Plåtslagare)

Ingvar Blixt (Arkitekt)

Sandå Måleri AB (Hantverkare - Målare)

SWEbygg AB Mariestad (Hantverkare - Snickare)

År 2008 - 2008 Underhåll - stomme
Reparation av torntakets trästomme.

SWEbygg AB Mariestad (Hantverkare - Snickare)