Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HJO PRÄSTGÅRDEN 1:7 - husnr 1, GREVBÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 03/249:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GREVBÄCKS KYRKA (akt.)

1350 - 1529

Västra Götaland
Hjo
Västergötland
Grevbäck
Hjo församling
Skara stift
Grevbäcks kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Med sina branta takfall och enkla gråstensmurar hör Grevbäcks kyrka hemma i gotiken. Byggnadskronologin bestäms av det faktum att det ursprungliga kortakets västra ände är överbyggd av långhustaket. Det gedigna utförandet och patinan talar för att koret uppfördes först och stod i minst hundra år innan det nuvarande långhuset tillkom. Emedan koret torde höra hemma i tidigt 1300-tal så måste det ha byggts intill en föregående stavkyrkas lägre långhus. På nordsidan tycks koret ha haft en sakristia, vilket en igenmurad öppning kantad av storformatstegel visat. Byggnaden uppvisar flera likheter med den gotiska anläggningen i Norra Fågelå...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1400 Nybyggnad - Korparti
År 1350 - 1529 Nybyggnad
Långhus
År 1350 - 1529 Nybyggnad - Vapenhus
År 1650 - 1700 Nybyggnad - Gravkor
Jernsköldska gravkoret (numera sakristia).
År 1683 - 1683 Fast inredning - predikstol
År 1700 - 1750 Nybyggnad - Gravkor
Lagerbergska gravkoret
År 1708 - 1708 Fast inredning - bänkinredning
År 1758 - 1758 Specifika inventarier - dopfunt
År 1759 - 1759 Ändring - ombyggnad
Rivning av triumfbåge samt upptagning av fönster i norr och vidgning av korfönster i söder.
År 1790 - 1800 Ändring - ombyggnad
Rivning av medeltida sakristian och omdanande av Jernsköldska gravkoret till ny sakristia. Vindfång byggs vid västgavel.
År 1790 - 1800 Fast inredning - predikstol
Placerad över altaret med passage från sakristia.
År 1790 - 1800 Fast inredning - altaruppsats
Mantelkors
År 1871 - 1871 Fast inredning - orgel

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

År 1889 - 1889 Ändring - ombyggnad
Yttermurarna jämnas och spritputsas, fönster, portar och hörn förses med omfattningar. Fönstren vidgas och förses med glasmålningar. Ett runt fönster tags upp i korets östvägg. Nya portar och innerdörrar utföres. Takens spåntäckning ersätts av järnplåt och förses med kupor. Interiören omdanas helt med altarskärm, kamin, helt ny inredning, heltäckande paneler och listverk i taket.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Johannes Karlsson, Djursätra (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1889 - 1889 Fast inredning - altaruppsats

Carl Johan Dyfverman (Konstnär - Skulptör)

År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv
År 1930 - 1930 Fast inredning - orgel

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1941 - 1941 Teknisk installation - el
År 1945 - 1945 Ändring - restaurering
1889 års interiör slopas i sin helhet med undantag för altaruppsatsen som får nya flyglar. Äldre inredningsdetaljer i barock återbördas till kyrkorummet. Utifrån dessa nygörs altare, altarring, sluten bänkinredning, orgelfasad och läktarbröst. Läktaren kortas något, får en mindre underbyggnad och slopad trappa i norr. Nytt innertak tillkommer. Det runda korfönstret igenmuras. Alla fönstersmygar minskas. Innerväggarna vitkalkas. Exteriört så rivs vindfånget, alla omfattningar borthuggs och takens kupor samt övriga dekorationer tags bort.

Olle Hellström (Konservator)

Ärland Noréen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av orgel.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny trappa och skrudkammare ordnas under läktare.
År 1980 - 1980 Underhåll - takomläggning
Byte av plåt
År 1982 - 1982 Underhåll - målningsarbete, interiör
Golven slipas och fernissas, väggarna målas med organisk färg. Gravkoret iordningställs.
År 1995 - 1995 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och avfärgning av kor. Målning av plåttak.
År 1999 - 1999 Ändring - ombyggnad, innertak
Infattning av strålkastare.