Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HJO FRIDENE 16:1 - husnr 1, FRIDENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 03/234:13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRIDENE KYRKA (akt.)

1805 - 1805

Västra Götaland
Hjo
Västergötland
Fridene
Korsberga-Fridene församling
Skara stift
Fridene kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Fridene kyrka torde ha rests någon gång under 1100-talet med det rektangulära långhus och smalare rakslutna kor som avbildas i Peringskiölds Monumenta vid 1600-talets slut. Det ännu bevarade västtornet rider på denna kyrkas västgavel och är liksom denna uppförd i tuktad kalk- och gråsten. Tornet restes likaså under äldre medeltid, kanske 1259 som är inhugget på en sten. Troligen i samband med tornets resande togs en rundbågig öppning upp i långhusets gavelröste. Denna kan ha tjänat som en empor för kyrkans patron. Någon gång innan 1600-talets slut tillkom ett vapenhus i söder. Dagens läktare tillkom sannolikt 1686 och stod då på den...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Nybyggnad - Torn
Torn till romansk kyrka med smalare, rakslutet kor
År 1750 - 1750 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lill- och storklocka

Nils Billsten, Skara (Klockgjutare)

År 1805 - 1805 Nybyggnad
Långhus, kor och sakristia

Abraham Niclas Edelcrantz (Arkitekt)

Westman (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1805 - 1805 Nybyggnad - Korparti

Abraham Niclas Edelcrantz (Arkitekt)

Westman (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1805 - 1805 Fast inredning - altaruppsats

Abraham Niclas Edelcrantz (Arkitekt)

Westman (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1805 - 1805 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperimålning

Abraham Niclas Edelcrantz (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1805 - 1805 Fast inredning - predikstol

Abraham Niclas Edelcrantz (Arkitekt)

Westman (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1858 - 1858 Fast inredning - orgel

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

År 1915 - 1915 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt innertak, dörrar mellan läktartrappor, dragjärn genom långhus.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1946 - 1946 Konservatorsarbeten
Medeltida dopfunt konserveras och flyttas in.

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - restaurering
Framtagning av äldre innertak, nytt golv, igensättning av mittport, läktarunderbyggnad, ombyggnad av bänkar, interiör ommålning.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1949 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning. Kamin och skorsten rives.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1949 Konservatorsarbeten
Altaruppsats och predikstol, framtagning av drapering (övermålad 1915).

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1949 Fast inredning - predikstol, ljudtak

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1949 Nybyggnad - Sakristia

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1969 - 1969 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning, avfärgning, tjärning och uppsättning av rännor.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny inredning i sakristia, slipning av golv, borttagning av bakre bänkar.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Konservatorsarbeten
Drapering, altaruppsats och nummertavlor.

Alf Hedman (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll - grundförstärkning
Lagning av fasadsprickor samt grundförstärkning.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)