Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA LARV 7:1 - husnr 1, LARVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/114:07.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LARVS KYRKA (akt.)

1863 - 1865

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Larv
Varabygdens församling
Skara stift
Larv 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Vid mitten av 1800-talet var gamla kyrkan i Larv både bristfällig och allt för trång för den snabbt ökande befolkningen. Sockenstämman fattade 1862 beslut om nybyggnad. Ritning utfördes av arkitekt Ludvig Hedin vid Överintendentsämbetet och bygget genomfördes 1865 med dagsverken. 1872 kompletterades kyrkorummet med en orgel, byggd av Johan Niklas Söderling i Göteborg och med fasad av arkitekt Fredrik Åbom. Så småningom uppträdde sprickor i långsidorna, vilka härleddes till triumfbågens "ofantliga tyngd". För att "hotande faror skulle förebyggas" behövde konstruktionen göras om, vilket skedde 1883-84 med Fritz Eckert som arkitekt. 19...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
År 1761 - 1761 Specifika inventarier - kyrkklocka

Nils Billsten, Skara (Klockgjutare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1819 - 1819 Specifika inventarier - kyrkklocka

Jonas Magnus Fries, Jönköping (Klockgjutare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1863 - 1865 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Anders Johansson, Angerdshestra (Byggmästare)

Ludvig Hedin (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1863 - 1865 Nybyggnad - Korparti

Anders Johansson, Angerdshestra (Byggmästare)

Ludvig Hedin (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1863 - 1865 Nybyggnad - Torn

Anders Johansson, Angerdshestra (Byggmästare)

Ludvig Hedin (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1863 - 1865 Nybyggnad - Sakristia

Anders Johansson, Angerdshestra (Byggmästare)

Ludvig Hedin (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1872 - 1872 Fast inredning - orgel

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1883 - 1884 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny triumfbåge

Fritz Eckert (Arkitekt)

Gustaf Andersson, Varola (Byggmästare)

Larv, Längjum, Tråvad - en hembygdsbok, 1978 (Arkiv)

År 1907 - 1907 Underhåll - målningsarbete, interiör

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1931 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - värme
Centralvärme

H Zetterman (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Underhåll - målningsarbete, interiör

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, innertak
Innertak kläs med masonit.

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Ändring - ombyggnad, interiör
Utökning av kor, borttagning av korbänkar och läktartrappa, uppförande av läktarunderbyggnad med ny trappa, ombyggnad av bänkar, igensättning av målat korfönster.

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Underhåll - målningsarbete, interiör

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Fast inredning - altare

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv i kor och bänkkvarter.

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Teknisk installation - värme
Lågtrycksånga ersätts av oljeeldning.

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Teknisk installation - högtalaranläggning

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Specifika inventarier - textilskåp

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Fast inredning - orgel, orgelverk

John Grönvall, Lilla Edet (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1974 - 1974 Teknisk installation - VA
Toalett

Valter Gidstedt (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1987 - 1987 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Rullstolsramp

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1992 - 1993 Underhåll - omputsning
Omputsning och avfärgning av exteriör och vapenhus.

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1992 - 1993 Fast inredning - port
Ny port med vindfång i mellan vapenhus och långhus samt i sakristia.

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1992 - 1993 Specifika inventarier - textilskåp

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Igensatt korfönster blottas och träkors flyttas. Manöverstation installeras.

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 1999 Konservatorsarbeten
Predikstol

Bo Gustavsson, Tråvad (Hantverkare - Målare)

Uno Kullander (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)