Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA KEDUM 24:1 - husnr 1, SÖDRA KEDUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/127:08.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA KEDUMS KYRKA (akt.)

1889 - 1889

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Södra Kedum
Varabygdens församling
Skara stift
Södra Kedum 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

1881 beslutade kyrkostämman i Södra Kedum om nybyggnation av kyrka. Sammanbyggnad med Ryda och Naum hade sedan 1790-talet dryftats men alltid fallit på böndernas motstånd mot dessa idéer hos några "herremän". Nu förelåg istället en villkorad donation till nybygge. Med ytterligare hjälp av rikskollekt kunde bygget genomföras 1889. För ritningarna svarade den unge Stockholmsarkitekten Isak Gustaf Clason. Medan exteriören inkorporerade flera inslag av nationalromantik så var interiören renodlat nygotisk med öppen takstol och målat textband kring triumfbågen samt väggar med kvaderimitation.
Juldagen 1917 fattade kyrkan eld till följ...

Läs mer i eget fönster

År 1889 - 1889 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Gustaf Andersson, Varola (Byggmästare)

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

År 1889 - 1889 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Andersson, Varola (Byggmästare)

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

År 1889 - 1889 Nybyggnad - Torn

Gustaf Andersson, Varola (Byggmästare)

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

År 1889 - 1889 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf Andersson, Varola (Byggmästare)

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

År 1917 - 1917 Brand - helt förstörd
Endast murarna kvarstår.
År 1920 - 1920 Fast inredning - altare

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

John A Hellstrand (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Fast inredning - altaruppsats

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

John A Hellstrand (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Fast inredning - predikstol

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

John A Hellstrand (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Fast inredning - bänkinredning

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

John A Hellstrand (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Fast inredning - läktare

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

John A Hellstrand (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Fast inredning - port

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

John A Hellstrand (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Fast inredning - orgel

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1920 - 1920 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

John A Hellstrand (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Ändring - ombyggnad, innertak

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

John A Hellstrand (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Ändring - ombyggnad, takstol

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

John A Hellstrand (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekor i korvalv

John Hedæus (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Teknisk installation - värme
Centralvärme

John A Hellstrand (Byggmästare)

Skoglund & Olsson, Gävle (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Specifika inventarier - dopfunt

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Specifika inventarier - kyrkklocka

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1920 - 1920 Fast inredning - altarring

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

John A Hellstrand (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1931 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning

Einar Heineman (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
Elvärme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1952 Underhåll - exteriör
Utbyte av skadat tegel i gavel.

Sven Persson, Vedum (Hantverkare - Murare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1952 Underhåll - målningsarbete, interiör

Olle Hellström (Konservator)

Steiner & son, Nossebro (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Underhåll - exteriör
Utbyte av skadat tegel på torn.

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Underhåll - målningsarbete, interiör

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1969 - 1969 Fast inredning - orgel, orgelverk

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1976 - 1976 Teknisk installation - VA
Toalett

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1979 - 1979 Ändring - tilläggsisolering
År 1981 - 1981 Underhåll - målningsarbete, interiör
Borttagning av bänkrader i fram och bak.

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

År 1981 - 1981 Specifika inventarier - textilskåp

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1986 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1987 - 1987 Underhåll - exteriör
Utbyte av skadat tegel samt målning av fönster.

Kent Andersson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2008 - 2009 Underhåll - exteriör
Plåtarbeten: Byte av hängrännor och stuprör på långhus.

Gert Johanssons Plåtslageri AB (Hantverkare - Plåtslagare)