Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA JUNG 19:1 - husnr 1, JUNGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/132:22.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JUNGS KYRKA (akt.)

1834 - 1834

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Jung
Varabygdens församling
Skara stift
Jung 1, Jungavägen 58

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1998

År 1830 beslöt Jungs sockenstämma att bygga en ny kyrka istället för den gamla som var så "mörk, trång och smal samt förfallen". Till följd av den allmänna nöden som varit så utlystes rikskollekt och 1834 kunde så sockenmännen själva uppföra sin kyrka. För ritningarna svarade Överintendentsämbetets arkitekt Fredrik Blom. Den gamla kyrkans stenmaterial återanvändes i bygget. I nya kyrkan inlemmades även den gamla predikstolen efter viss ombyggnad och dopfunten. Kyrkorummet kompletterades med orgel först 1857. Orgelbyggare var den berömde Johan Niklas Söderling.
1859 var det redan dags för takomläggning. 1861 uppsattes ett mantelk...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1300 - 1550 Specifika inventarier - kyrkklocka
Stor- och lillklocka
År 1700 - 1750 Fast inredning - predikstol
År 1834 - 1834 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn

Fredrik Blom (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1834 - 1834 Nybyggnad - Korparti

Fredrik Blom (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1834 - 1834 Nybyggnad - Torn

Fredrik Blom (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1857 - 1857 Fast inredning - orgel

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1859 - 1859 Underhåll - takomläggning
År 1861 - 1861 Fast inredning - altaruppsats
Mantelkors. Östfönster igensätts.
År 1871 - 1871 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia uppförs.

A Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

År 1874 - 1874 Underhåll - takomläggning
År 1885 - 1885 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1888 - 1888 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1891 - 1891 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1909 - 1909 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Schablonmåleri

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1913 - 1913 Underhåll - takomläggning

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1915 - 1915 Fast inredning - orgel

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Inventarium över svenska orglar (Arkiv)

År 1929 - 1929 Underhåll - målningsarbete, interiör

Albert Sahlgren (Byggmästare)

År 1929 - 1929 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av innanfönster.

Albert Sahlgren (Byggmästare)

År 1934 - 1934 Fast inredning - bänkinredning

Karl Andersson, Vedum (Byggmästare)

Sten Branzell (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1934 - 1934 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Fresk på igensatt östfönster ersätter mantelkors. Altarringen ombyggs.

Gunnar Erik Ström (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1934 - 1934 Teknisk installation - värme
Centralvärme

Erik O Johansson, Stockholm (Konstruktör)

Karl Andersson, Vedum (Byggmästare)

Sten Branzell (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1934 - 1934 Underhåll - målningsarbete, interiör

Karl Andersson, Vedum (Byggmästare)

Sten Branzell (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1934 - 1934 Ändring - ombyggnad, golv

Karl Andersson, Vedum (Byggmästare)

Sten Branzell (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1940 - 1940 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning

Einar Andersson, Skara (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Uppsättning av hängrännor och stuprör.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, trappa
Rivning av läktartrappa i vapenhus, byggande av nya trappor under läktare i långhus.

Anders Ekman (Arkitekt)

Evald Johansson, Varola (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Fast inredning - port
Ny port mellan vapenhus och långhus.

Anders Ekman (Arkitekt)

Evald Johansson, Varola (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, fönster
Utbyte av de rötskadade fönstren.

Anders Ekman (Arkitekt)

Evald Johansson, Varola (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv i vapenhus och gångar.

Anders Ekman (Arkitekt)

Evald Johansson, Varola (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Underhåll - omputsning
Omputsning av exteriör med KC-puts.

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

Anders Ekman (Arkitekt)

Evald Johansson, Varola (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Underhåll - målningsarbete, interiör
Silikatfärg

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

Anders Ekman (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Specifika inventarier - textilskåp

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

Anders Ekman (Arkitekt)

Evald Johansson, Varola (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Fast inredning - predikstol, ljudtak

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

Anders Ekman (Arkitekt)

Evald Johansson, Varola (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1975 - 1975 Teknisk installation - värme
Elvärme
År 1987 - 1987 Underhåll - omputsning
Omputsning och avfärgning av exteriör.

Kenneth Johansson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1987 - 1987 Fast inredning - orgel
Kororgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
Spaljé med kapphängare under läktare.

Sture Svensson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2002 - 2002 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ny orgel inspirerad av Söderlingsorgeln från 1857. Hökerbergs orgelfasad från 1915 ställs i tornet.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Per-Inge Johansson (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Västergötlands museum, ämbetsarkiv (Arkiv)

År 2005 - 2005 Underhåll - exteriör
Avser tornets lanternin. Reparation av stomme, ny plåtavtäckning samt översyn av skiffertak. Ventilation anordnad. Nya hängrännor- och stuprör.

Gert Johanssons Plåtslageri AB (Hantverkare - Plåtslagare)

År 2006 - 2006 Ändring - restaurering, interiör
Dekormålning, en ranka kring altarfönstret, vilket tidigare funnits.

Stig Enström (Hantverkare - Målare)