Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA EMTUNGA 6:1 - husnr 1, ÖNUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Önums kyrka, neg.nr. 04/106:22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖNUMS KYRKA (akt.)

1862 - 1864

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Önum
Varabygdens församling
Skara stift
Önum 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Kyrkan uppfördes 1864 som gemensam kyrka för Vara och Önum socknar under namnet Varnum. Arkitekt var Johan Fredrik Åbom vid Överintendentsämbetet. 1878 införskaffades en orgel från Salomon Molander i Göteborg. Denna fick ett utökat verk av Olof Hammarberg i samma stad år 1945. Tre år senare genomfördes en större renovering av kyrkan efter ritningar av arkitekt Axel Forssén i Göteborg. Kaminerna utbyttes mot elvärme. Altarskranket revs ned och altaret flyttades in i absiden, varvid sakristia och skrudkammare flyttades till nya utrymmen under läktaren. Triumfbågen dekorerades med kalkmåleri och i absidfönstren insattes nya innanfönste...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1300 - 1500 Specifika inventarier - altarskåp
År 1718 - 1718 Fast inredning - predikstol
Förvaras i tornet.
År 1787 - 1787 Specifika inventarier - kyrkklocka

Edgar Haasum (Arkitekt)

År 1862 - 1864 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1862 - 1864 Nybyggnad - Torn

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1862 - 1864 Nybyggnad - Korparti

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1864 - 1864 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning

C. A. Norling, Jönköping (Klockgjutare)

År 1878 - 1878 Fast inredning - orgel

Salomon Molander (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1934 - 1934 Konservatorsarbeten
Altarskåp

Anton Hällström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1945 - 1945 Fast inredning - orgel, orgelverk

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1948 - 1949 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad, rivning av altarskrank, flytt av altare och predikstol, ombyggnad av bänkar, komplettering av dopfunt.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1949 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1949 Underhåll - målningsarbete

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1949 Teknisk installation - el

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1949 Teknisk installation - värme
Elvärme

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1949 Ändring - ombyggnad, golv

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1949 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av innanfönster.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1964 - 1964 Underhåll - målningsarbete, exteriör

Raimund Saariste, Skövde (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1973 - 1973 Underhåll - takomläggning
Takomläggning samt uppsättning av nya rännor.

Vello Riomar (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1974 - 1974 Teknisk installation - VA
Toalett

Vello Riomar (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1974 - 1974 Specifika inventarier - textilskåp

Vello Riomar (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1974 - 1974 Underhåll - målningsarbete, interiör

Vello Riomar (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2002 - 2002 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kalkavfärgning tornfasad. Takfot, tornluckor och västport målade i linoljefärg i befintlig kulör.

Dalängen byggteknik (Entreprenör)

År 2009 - 2009 Konservatorsarbeten
Konservering av äldre predikstol och senmedeltida altarskåp. Ny placering av altarskåpet.

Anna Ekman (Konservator)

Maria Höijer (Konservator)