Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA VING 24:1 - husnr 1, NORRA VINGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

N Vings kyrka, ext, negnr 04-225-17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRA VINGS KYRKA (akt.)

1100 - 1249

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Norra Ving
Valle församling
Skara stift
Norra Vings kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

NORRA VINGS KYRKA uppfördes ca 1200. Enligt Peringskiölds Monumenta bestod kyrkan vid 1600-talets slut av rektangulärt långhus, vapenhus i söder, ett trätorn i väster och i öster smalare och lägre kor samt halvrund absid. Tornet skall, enligt inventarieboken 1828, vara uppfört 1638 och kyrkorummet ha varit välvt och försett med målningar. Medeltida murar återstår sannolikt i långhusets östra parti.
Långhuset förlängdes i väster 1751-1752 , varvid fönstren utvidgades. Kyrkan fick nuvarande planform med tresidigt avslutat kor troligen 1834-1835 (enligt Skara stift i ord och bild 1844). Nuvarande torn byggdes 1847 efter ritningar ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
År 1600 - 1699 Fast inredning - altaruppsats
Endast sex stycken skulpturdelar återstår.
År 1750 - 1800 Fast inredning - predikstol
År 1834 - 1835 Nybyggnad - Korparti
År 1847 - 1847 Nybyggnad - Torn

Fredrik Blom (Arkitekt)

År 1850 - 1899 Specifika inventarier - dopfunt
År 1850 - 1899 Fast inredning - altarring
År 1859 - 1859 Fast inredning - orgel

Carl Johan Fogelberg (Orgelbyggare)

År 1892 - 1892 Specifika inventarier - altartavla

Axel Jungstedt (Konstnär)

År 1921 - 1922 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Årtalet något osäkert.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Underhåll - exteriör
Något osäkert. Forssén gör förstlag till översyn av putsen.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1945 - 1945 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1958 - 1958 Underhåll - takomläggning
Kopparplåt istället för plåt och takpapp på yttertaket.
År 1958 - 1958 Underhåll - omputsning
År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel, orgelverk

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1966 - 1966 Ändring - ombyggnad, interiör
Asbest mellan bänkar och bänkvärmare, borttagning av de nedersta bänkraderna, lackning av trägolv i kor och under bänkar. Predikstolen målas och sänks ett steg.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

År 1981 - 1981 Underhåll - omputsning
År 1997 - 1997 Underhåll - interiör
Ommålning innertak, läktarpelare, bänkar mm. Rengöring och lagning av väggar.

Lennart Frisk (Hantverkare - Målare)

År 1997 - 1997 Underhåll - exteriör
Årtalet något osäkert. Borttagning av sockeln, omputsning. Avfärgning av tornet.

Dalängen byggteknik (Firma)

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

År 2000 - 2000 Underhåll - målningsarbete, interiör
Innertakarbeten med nedskrapning och ommålning av kyrkorummets tunnvälvda brädtak.

Darwalls Konserveringsateljé AB (Konservator)

KJR Måleri AB, Skövde (Firma)

Nordenskär Christer (Hantverkare - Målare)

År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Ommålningsarbeten på tornet: Avser putsytor, takfot, tornluckor och fönstersnickerier.

Christer Nordenskär (Hantverkare - Målare)

KJR Måleri AB, Skövde (Firma)

År 2002 - 2002 Ändring - ombyggnad, golv
Borttagning av 1960-talsgolv i kor. Såpat brädgolv tillkom.

Dahlborg Anders (Hantverkare - Snickare)

År 2002 - 2002 Fast inredning - altare
Altarbordet från 1960-talet ersatt med kalkstensskiva på fyra ben av massivt trä. Motsvarande typ av altarbord placerades vid dopplatsen.