Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA STENUM 6:1 - husnr 1, STENUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Stenum, ext, negnr 04-221-05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STENUMS KYRKA (akt.)

1867 - 1867

1867 - 1867

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Stenum
Valle församling
Skara stift
Stenum 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

STENUMS KYRKA uppfördes 1867 efter ritningar av Ludvig Haweman. Den ersatte en romansk absidkyrka. Från den äldre kyrkan är bevarat en medeltida dopfunt, en dörr från 1630 och en altaruppsats från 1700-talets mitt (nu på södra långhusväggen). Byggmästare vid kyrkbygget var Andersson och Larsson, Varola. Den nya kyrkan uppfördes runtom den gamla. Den gamla kyrkans trädelar eldades härefter upp, varefter murarna revs. Stenen återanvändes sedan i den nya kyrkan. Kyrkan hade en tidenlig inredning och schablonmålningar. Den första orgeln var byggd 1880 av Salomon Molander och co, Göteborg. Delar av denna är troligen bevarade. Från kyrka...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1700 - 1799 Fast inredning - altaruppsats
År 1867 - 1867 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1867 - 1867 Nybyggnad - Torn

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1867 - 1867 Nybyggnad - Sakristia

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1867 - 1867 Nybyggnad - Korparti

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1867 - 1867 Nybyggnad

Gustaf från Varola Andersson (Byggmästare)

Johannes från Varola Larsson (Byggmästare)

År 1867 - 1867 Fast inredning - predikstol
År 1867 - 1867 Fast inredning - skrank
År 1867 - 1867 Specifika inventarier - altartavla
Altarkors
År 1880 - 1880 Fast inredning - orgel
Delar troligen bevarade.

Salomon Molander (Orgelbyggare)

År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv, ny färgsättning, nya bänkgavlar, bänkskärmar, alttarringen avkortas, ljushållare på altarskranket.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Fast inredning - orgel
Ombyggd
År 1952 - 1952 Ändring - ombyggnad, interiör
Vindfång, läktarunderbyggnad, ny läktarunderbyggnad. Ett altarkors placeras på korskranket.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

K J R Johansson (Konstnär - Dekormålare)

År 1952 - 1952 Teknisk installation - el

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1989 - 1989 Fast inredning - orgel
Kororgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1993 - 1993 Underhåll - omputsning
År 1993 - 1993 Underhåll - takomläggning
Nytt plåttak på långhuset.