Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING KEDUM 6:1 - husnr 1, NORRA KEDUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Norra Kedums kyrka, negnr 03-141-20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRA KEDUMS KYRKA (akt.)

1200 - 1299

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Norra Kedum
Örslösa församling
Skara stift
Norra Kedum 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Historiken kompletterad vid inventeringen 2003:
NORRA KEDUMS KYRKA - Kyrkan uppfördes under tidig medeltid. Senare på medeltiden byggdes i söder ett vapenhus i trä. Från medeltiden är en dopfunt bevarad samt murar i långhusets västra del, möjligen också altaret. Kyrkan ombyggdes och förlängdes mot öster 1687. Ombyggnaden, som pågick under många år, bekostades till stor del av Jöran Rutensköld på Gröneberg. Vapenhuset av trä ersattes 1710 av ett som är murat. Altaruppsatsen är från 1697 och predikstolen av Olof Tholn, Lidköping, från 1709. 1744 försågs kyrkan med takmålningar. Draperimålningarna tillkom troligen samtidigt.
1923 di...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Detta murade vapenhus ersatte ett av trä.
År 1687 - 1687 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1687 - 1687 Nybyggnad - Korparti
År 1697 - 1697 Fast inredning - altaruppsats
År 1710 - 1710 Nybyggnad - Vapenhus
Detta vapenhus ersatte ett äldre av trä.
År 1744 - 1744 Arkitekturbunden utsmyckning

Lars Hasselbom (Konstnär)

År 1930 - 1931 Fast inredning - altarring

Arvid Johansson, Mellby (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1930 - 1931 Rivning
Rivning av vapenhuset
År 1930 - 1931 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering. Nya portar.

Arvid Johansson, Mellby (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1930 - 1931 Fast inredning - bänkinredning

Arvid Johansson, Mellby (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

Ny. (Arkiv)

År 1930 - 1931 Fast inredning - läktare
Ny läktare med användande av det gamla läktarbröstet.
År 1930 - 1931 Konservatorsarbeten
Takmålningar, altaruppsats.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1930 - 1931 Underhåll - målningsarbete, interiör

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1930 - 1931 Teknisk installation - värme
Varmluftsånga.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1930 - 1931 Fast inredning - orgel
Köps in.

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

År 1931 - 1931 Nybyggnad - Torn

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Nybyggnad - Sakristia

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk värme, belysning och kraft. Årtalet något osäkert.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1975 - 1975 Underhåll - omputsning
Södra långhusfasaden och östra gaveln.
År 1982 - 1982 Underhåll - omputsning
Långhusets nordfasad och tornet.
År 1985 - 1985 Konservatorsarbeten
Takmålningar, pridikstol, altartavla.

Sten-Owe Wase (Konservator)

År 1985 - 1985 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ändrad färgsättning.
År 1991 - 1991 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny läktartrappa samt vägg framför denna. Igenmurning av bågöppning mellan läktare och tornrum.Målning av tornrum.
År 2006 - 2006 Underhåll - Omputsning, exteriör
Hel omputsning av långhus o och kor i S samt tornfasader i S, V och O. Putslagning i övrigt. Omfogning av sockel i S

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Entreprenör)

År 2006 - 2006 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak på långhusets södra takfall. Delvis nya avtäckningar av kopparplåt. Reparation av hängrännor o stuprör. Ommålning av taklist på torn o långhus i grågrön linoljefärg.

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Entreprenör)

År 2006 - 2006 Underhåll - exteriör
Renovering av flera fönster. Ommålning av ytterdörrar. Ommålning av tornluckor.

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Entreprenör)