Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING GILLSTAD 7:1 - husnr 1, GILLSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gillstads kyrka ext negnr 03-155-02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GILLSTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Gillstad
Örslösa församling
Skara stift
Gillstad 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Historiken kompletterad vid inventeringen 2003:
GILLSTADS KYRKA - Gillstads stenkyrka uppfördes sannolikt under 1100-talet. Den äldsta kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus med lägre och smalare rakslutet kor. Långhusmurarna är till stor del medeltida. Från medeltiden är bevarat en dopfunt, två gravstenar, en madonnabild från 1200-talets slut och takstolar från 1200-talet. Före 1671 tillbyggdes, enligt en avbildning i Peringskiöds Monumenta, ett vapenhus av trä i söder. Ca 1680 breddades koret till långhusets bredd. Fasaden putsades. Altaruppsatsen från 1684 är möjligen gjord av Georg Baselaque. 1702 lagades överdelen av väst...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1670 - 1683 Ändring - tillbyggnad
Koret breddat.
År 1684 - 1684 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen är möjligen gjord av Baselaque.

George Baselaque (Konstnär - Bildhuggare)

År 1700 - 1799 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya fönster. Stengolv i koret.
År 1702 - 1702 Ändring - ombyggnad
Övre delen av västra långhusväggen lagad med timmer på grund av ras eller eld.
År 1744 - 1744 Fast inredning - predikstol
År 1751 - 1751 Fast inredning - läktare
År 1752 - 1752 Fast inredning - altare
Årtalet något osäkert.
År 1752 - 1752 Fast inredning - altarring
Årtalet något osäkert.
År 1830 - 1890 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nytt dekormålat innertak av trä.
År 1894 - 1894 Ändring - ombyggnad, yttertak
Årtalet något osäkert. Innertak av ljus pärlspånt.
År 1924 - 1925 Ändring - ombyggnad, port
Nya portar. Vindfång byggs.

Axel Malmström (Hantverkare - Målare)

John A Hellstrand (Byggmästare)

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

År 1924 - 1925 Nybyggnad - Torn

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

År 1924 - 1925 Nybyggnad - Sakristia

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

År 1924 - 1925 Ändring - ombyggnad

Axel Malmström (Hantverkare - Målare)

John A Hellstrand (Byggmästare)

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

År 1924 - 1925 Rivning
Vapenhuset.
År 1924 - 1925 Fast inredning - läktare
Ett äldre läktarbröst återanvändes.

Axel Malmström (Hantverkare - Målare)

John A Hellstrand (Byggmästare)

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

År 1924 - 1925 Ändring - ombyggnad, yttertak

Axel Malmström (Hantverkare - Målare)

John A Hellstrand (Byggmästare)

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

År 1924 - 1925 Fast inredning - altarring

Axel Malmström (Hantverkare - Målare)

John A Hellstrand (Byggmästare)

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

År 1924 - 1925 Fast inredning - bänkinredning

Axel Malmström (Hantverkare - Målare)

John A Hellstrand (Byggmästare)

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

År 1924 - 1925 Fast inredning - orgel

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Värme och belysning. Årtalet något osäkert.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1948 - 1948 Fast inredning - orgel
Ombyggs.

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

År 1951 - 1951 Underhåll - målningsarbete

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
Östligaste bänkraden avlägsnas. Sakristian får nytt golv och altare.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

Karl Bengtsson (Byggmästare)

År 1951 - 1951 Konservatorsarbeten
Altaruppsats, predikstol och madonnaskulptur.

Olle Hellström (Konservator)

År 1968 - 1968 Underhåll - målningsarbete

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

År 1983 - 1983 Fast inredning - läktare
Läktarunderbyggnad.

Ernst Lefvander (Arkitekt)

Stellan Lindholm (Hantverkare - Målare)

År 1983 - 1983 Ändring - ombyggnad, interiör
Tre bänkar på varje sida avlägsnas i väster.

Ernst Lefvander (Arkitekt)

Stellan Lindholm (Hantverkare - Målare)

År 1983 - 1983 Underhåll - målningsarbete

Stellan Lindholm (Hantverkare - Målare)

År 1992 - 1992 Underhåll - omputsning
Tornets sydsida.
År 2003 - 2003 Specifika inventarier - textilskåp

Leckströms snickeri (Hantverkare - Snickare)