Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE VÄTTLÖSA 12:1 - husnr 1, VÄTTLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vättlösa kyrka, ext. Negnr 03/214:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄTTLÖSA KYRKA (akt.)

1100 - 1249

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Vättlösa
Götene församling
Skara stift
Vättlösa kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

VÄTTLÖSA - Kyrkan uppfördes under 1100-talets senare delen eller under 1200-talets första del och valvslogs på 1400-talet. Triumfbågen vidgades och kyrkans valv och väggar smyckades med dekormålning. Medeltida rester finns sannolikt i kyrkans östra parti. I det möjligen medeltida altaret finns en relikgömma i form av en blykapsel med en benskärva och träkol. 1656 byggdes söder om koret familjen Stakes gravkor, som sedan 1700-talet använts som sakristia. Långhuset utvidgades 1756 åt väster, då även koret förhöjdes. Troligen förstorades samtidigt fönstren. Altaruppsatsen är från början av 1700-talet och även altartavlan troligen från ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1249 Fast inredning - altare
År 1400 - 1499 Valvslagning
Målningar i valvet. Triumfbågen vidgas.
År 1630 - 1669 Nybyggnad - Sakristia
Ursprungligen gravkor för ätten Stake
År 1656 - 1656 Nybyggnad - Gravkor
Stakes gravkor söder om koret - sedan 1700-talet använt som sakristia.
År 1700 - 1750 Fast inredning - altaruppsats
År 1756 - 1756 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster.
År 1756 - 1756 Ändring - påbyggnad
Koret höjs. Troligen förstoras fönstren samtidigt.
År 1800 - 1850 Specifika inventarier - altartavla
År 1878 - 1878 Fast inredning - orgel

Salomon Molander (Orgelbyggare)

År 1908 - 1908 Specifika inventarier - altartavla

Gustaf Brattström (Konstnär)

År 1910 - 1911 Fast inredning - predikstol

Anders Roland (Arkitekt)

Carl Wilhelm Pettersson (Konstnär)

J.A. Eklund (Byggmästare)

År 1910 - 1911 Fast inredning - bänkinredning

Anders Roland (Arkitekt)

Carl Wilhelm Pettersson (Konstnär)

J.A. Eklund (Byggmästare)

År 1910 - 1911 Arkitekturbunden utsmyckning

Anders Roland (Arkitekt)

Carl Wilhelm Pettersson (Konstnär)

Charles Lindholm (Arkitekt)

År 1910 - 1911 Ändring - restaurering, interiör
Nytt trägolv i kor och mittgång. Nya portar i väster. Ny läktartrappa. Vindfång.

Anders Roland (Arkitekt)

Carl Wilhelm Pettersson (Konstnär)

J.A. Eklund (Byggmästare)

År 1910 - 1911 Fast inredning - altarring

Anders Roland (Arkitekt)

Carl Wilhelm Pettersson (Konstnär)

J.A. Eklund (Byggmästare)

År 1938 - 1938 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning i väster.
År 1941 - 1941 Konservatorsarbeten
Årtalet något osäkert. Konservering av altaruppsatsen och den äldre altartavlan (tidigt 1800-tal) för att åter placera den i koret.

Olle Hellström (Konservator)

År 1948 - 1948 Teknisk installation - värme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1961 - 1961 Underhåll - omputsning
År 1964 - 1964 Ändring - restaurering, interiör
Ny inredning samt målning av sakristian.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Konservatorsarbeten
Tak- och väggmålningar. Målning av bänkar.

Olle Hellström (Konservator)

År 1970 - 1970 Ändring - restaurering, interiör
Läktarunderbyggnad och läktartrappa. Tre bänkrader avlägsnas i väster.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Underhåll - takomläggning

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1982 - 1982 Ändring - restaurering, interiör
Nytt korgolv på grund av fukt. Golvet innanför altarringen sänks. Två bänkrader i öster avlägsnas.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1982 - 1982 Fast inredning - predikstol
Ny trappa, nytt underrede, sänks och omplaceras.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1982 - 1982 Arkeologisk undersökning
År 1996 - 1996 Underhåll - interiör
Invändig putslagning.

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

År 2010 - 2010 Konservatorsarbeten
Konservering av två huvudbaner över ätten Stake.

Annica Björklund (Konservator)