Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE OVA KYRKA 3:1 - husnr 1, OVA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ova kyrka, ext negnr 03-216-02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OVA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Ova
Husaby församling
Skara stift
Ova kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

OVA KYRKA- Ova kyrka uppfördes under tidig medeltid. I Peringskiölds Monumenta består kyrkan av långhus, långt, rakslutet kor, takryttare samt rakslutna och timrade vapenhus i söder och väster. I huvuddelen av långhuset finns de medeltida murarna bevarade. Från medeltiden är även dopfunt och fyra liljestenar bevarade. Kyrkan renoverades 1668 genom Magnus Gabriel de la Gardie. Från samma tid är predikstol, altartavla och altaruppsats. Långhuset förlängdes i väster och koret breddades och fick sin nuvarande tresidiga avslutning troligen 1722. 1729 byggdes sakristia med underliggande gravkor genom inspektor Erik Bruse, Mariedal. Troli...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus. Vapenhusets tillkomstår är okänt
År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1650 - 1699 Fast inredning - altaruppsats
År 1650 - 1699 Fast inredning - predikstol
År 1650 - 1699 Specifika inventarier - altartavla
År 1668 - 1668 Ändring - restaurering

Magnus Gabriel De la Gardie (Byggherre)

År 1722 - 1722 Nybyggnad - Korparti
År 1722 - 1722 Ändring - tillbyggnad
Koret breddas och får tresidig avslutning. Långhuset förlängs i väster.
År 1729 - 1729 Nybyggnad - Sakristia

Erik Bruse (Byggmästare)

År 1730 - 1799 Fast inredning - altarring
Möjligen dekorerad av Liedholm.
År 1730 - 1799 Fast inredning - läktare
Läktarbröstet möjligen dekorerat av Liedholm.
År 1742 - 1742 Arkitekturbunden utsmyckning
Takmålningar.

Johan Liedholm (Konstnär - Dekormålare)

År 1896 - 1896 Fast inredning - orgel

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

År 1913 - 1913 Nybyggnad - Vapenhus
Uppförs av tegel.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1913 - 1913 Ändring - restaurering, interiör
Nytt undergolv under bänkarna. Kaminer. Omputsning. Nya dörrar. Gravhällar i golvet omplaceras.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1913 - 1913 Ändring - ombyggnad, exteriör
Sakristians fönster förstoras. Nya trappor och portar. Omputsning. Tornet får ny panel. Ankarslut.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1913 - 1913 Konservatorsarbeten
Målningar på läktarbröst och predikstol uppfriskas. Framtagning av underliggande färglager på altaruppsats. Innertaket fixeras.

Anders Roland (Arkitekt)

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

År 1913 - 1913 Specifika inventarier - dopfunt
Får ny sockel och placeras i kyrkorummet.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Teknisk installation - värme
Pannrum med panna för lågtrycksånga. Årtalet något osäkert.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Kullgrens Rörledningsfirma (Firma)

År 1981 - 1982 Underhåll - interiör
Målningsarbeten.
År 1981 - 1982 Konservatorsarbeten
Taket konserveras. Bekämpning av skadeinsekter.
År 1986 - 1986 Underhåll - exteriör
Putslagning, bl.a. på västgaveln. Målning av fönster.

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 1993 - 1993 Konservatorsarbeten
Altaruppsats, predikstol mm.

Alf Hedman (Konservator)

Rolf Karlsson (Konservator)

År 1995 - 1995 Underhåll - interiör
Putslagningar och målning i bl.a. sakristian.

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

År 2002 - 2002 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tegeltak, borttagning av plåtskorsten. Komplettering av plåtarbeten och hängrännor.

Holmgrens Bygg och plåt AB (Hantverkare - Plåtslagare)

Zälles Byggservice AB, Götene (Entreprenör)

År 2008 - 2008 Underhåll - exteriör
Åtgärder på takryttaren: Tjärning av spåntak, linoljefärgsmålning av panel, översyn och målning av plåtdetaljer.