Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE KESTAD 29:1 - husnr 1, KESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kestads kyrka, ext, negnr 03-186-21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KESTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1249

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Kestad
Kinnekulle församling
Skara stift
Kestads kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

KESTADS KYRKA - Kyrkan uppfördes under tidig medeltid. Kyrkan bestod ursprungligen av ett rektangulärt långhus och ett lägre och smalare kor. Ett vapenhus i söder tillkom, troligen under senmedeltid. Förutom sydportalen har tidigt funnits en portal i väster. Kryssvalven i långhuset är troligen från senmedeltid eller från 1600-talet. Långhuset har behållit sin ursprungliga plan. Från tidig medeltid har bevarats långhusmurarna, en dopfunt och en liljesten. En madonna samt en skulptur av Johannes, som nu ingår i triumfbågens calvariegrupp, är tillverkade på 1200-talet. Skulpturerna tillhörde ursprungligen en annan grupp, troligen en k...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1200 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1300 - 1699 Valvslagning
År 1600 - 1649 Arkitekturbunden utsmyckning
Figurativa målningar i Läcköskolans anda.
År 1690 - 1699 Fast inredning - altaruppsats
Delar av altaruppsatsen är senare.
År 1690 - 1699 Fast inredning - predikstol
År 1690 - 1799 Fast inredning - läktare
År 1729 - 1729 Fast inredning - bänkinredning
År 1750 - 1799 Ändring - restaurering, exteriör
Fasaden putsas. Kyrkan var tidigare inte tidigare putsad.
År 1758 - 1758 Ändring - ombyggnad, stomme
Nytt stengolv under mansbänkarna.
År 1764 - 1766 Nybyggnad - Korparti
Gamla koret rivs och ett nytt, tresidigt kor uppförs.
År 1790 - 1799 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren förstoras.
År 1888 - 1888 Ändring - ombyggnad
Koret, sakristian och vapenhuset rivs i samband med att kyrkan omdanas till kommunalhus. Tornet får nuvarande utformning.
År 1914 - 1916 Konservatorsarbeten
Predikstol, altartavla mm restaureras.

Carl Wilhelm Pettersson (Konstnär)

År 1916 - 1916 Återinvigning
År 1916 - 1916 Fast inredning - bänkinredning
År 1916 - 1916 Fast inredning - orgel
Orgelharmonium
År 1920 - 1920 Nybyggnad - Vapenhus
År 1936 - 1936 Arkeologisk undersökning
År 1936 - 1936 Konservatorsarbeten
Bevarade delar till gamla altaruppsatsen konserveras och uppsättes på sydväggen.
År 1964 - 1966 Fast inredning - altarring

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1964 - 1966 Fast inredning - altare

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1964 - 1966 Specifika inventarier - textilskåp

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1964 - 1966 Ändring - restaurering, exteriör
Putsen avlägsnas.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1964 - 1966 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren görs högre, smalare och rundbågiga istället för rektangulära.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1964 - 1966 Konservatorsarbeten
Predikstolen och altaruppsatsens delar konserveras.

Olle Hellström (Konservator)

År 1965 - 1965 Nybyggnad - Korparti
År 1965 - 1965 Nybyggnad - Sakristia
År 1969 - 1969 Fast inredning - orgel
Nuvarande orgel.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

År 1991 - 1991 Konservatorsarbeten
Delarna till altaruppsatsen konserveras och upsätts på korväggen.

Alf Hedman (Konservator)

År 1998 - 1998 Underhåll - exteriör
Omputsning och vitmålning av vapenhusets fasad. Ny port. Målning av fönster.

David Bornéus (Arkitekt)

År 1998 - 1998 Underhåll - omputsning
Invändig omputsning.

David Bornéus (Arkitekt)