Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GRÄSTORP ÅSEN 8:1 - husnr 1, ÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ås kyrka, 03/297:18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅS KYRKA (akt.)

1100 - 1149

1100 - 1149

Västra Götaland
Grästorp
Västergötland
Ås
Flo församling
Skara stift
Ås kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkan uppfördes sannolikt under 1100-talets förra hälft av gråsten, vilket en dendrokronologisk datering indikerat. Den restes på en storhög från järnålder. Vid Johan Hadorphs besök omkring 1670 hade den ett smalare rakt kor som var välvt. Framför sydporten fanns ett timrat vapenhus och norr om koret en sakristia. År 1745 genomfördes en omfattande ombyggnad, varvid ett fullbrett femsidigt kor tillkom. Murarna höjdes något och yttertaket fick en högre resning. En ny ingång upptogs i väster där ett vapenhus murades. Sydporten sattes igen och det byggdes även ett vapenhus framför korporten. Det nya innertaket och läktarbröstet dekorer...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1149 Nybyggnad
År 1100 - 1149 Nybyggnad
År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1688 - 1688 Fast inredning - altaruppsats

George Baselaque (Konstnär - Bildhuggare)

Johansson, Erik, Flo, Sal och Ås, 1952. (Arkiv)

År 1720 - 1720 Fast inredning - predikstol

Johansson, Erik, Flo, Sal och Ås, 1952. (Arkiv)

År 1745 - 1745 Nybyggnad - Korparti
År 1745 - 1745 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus framför västport och korport.

Johansson, Erik, Flo, Sal och Ås, 1952. (Arkiv)

År 1745 - 1745 Ändring - tillbyggnad
Långhuset vidgat åt söder.
År 1745 - 1745 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar på tak och läktarbröst.

Lars Hasselbom (Konstnär)

Johansson, Erik, Flo, Sal och Ås, 1952. (Arkiv)

År 1745 - 1745 Fast inredning - läktare

Johansson, Erik, Flo, Sal och Ås, 1952. (Arkiv)

År 1801 - 1801 Underhåll - takomläggning
Spån byts mot skiffer.

Johansson, Erik, Flo, Sal och Ås, 1952. (Arkiv)

År 1808 - 1808 Rivning
Vapenhus framför korport.

Johansson, Erik, Flo, Sal och Ås, 1952. (Arkiv)

År 1853 - 1853 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya långhusfönster.

Johansson, Erik, Flo, Sal och Ås, 1952. (Arkiv)

År 1881 - 1881 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av läktare. Inrymmande av sakristia bakom altare. Nytt läktarbröst.

Per Thorsén (Byggmästare)

Johansson, Erik, Flo, Sal och Ås, 1952. (Arkiv)

År 1881 - 1881 Fast inredning - altare

Per Thorsén (Byggmästare)

Johansson, Erik, Flo, Sal och Ås, 1952. (Arkiv)

År 1881 - 1881 Fast inredning - altaruppsats

Per Thorsén (Byggmästare)

Johansson, Erik, Flo, Sal och Ås, 1952. (Arkiv)

År 1881 - 1881 Fast inredning - altarring

Per Thorsén (Byggmästare)

Johansson, Erik, Flo, Sal och Ås, 1952. (Arkiv)

År 1881 - 1881 Fast inredning - bänkinredning

Per Thorsén (Byggmästare)

Johansson, Erik, Flo, Sal och Ås, 1952. (Arkiv)

År 1881 - 1881 Fast inredning - skrank

Per Thorsén (Byggmästare)

Johansson, Erik, Flo, Sal och Ås, 1952. (Arkiv)

År 1881 - 1881 Ändring - ombyggnad, port

Per Thorsén (Byggmästare)

Johansson, Erik, Flo, Sal och Ås, 1952. (Arkiv)

År 1914 - 1916 Konservatorsarbeten
Takmålningar, altaruppsats och predikstol.

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1915 - 1916 Nybyggnad - Sakristia

Anders Roland (Arkitekt)

År 1916 - 1916 Ändring - restaurering, interiör
Rivning av altarskrank och återbördande av äldre altaruppsats.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Konservatorsarbeten
Gamla läktarbröstet återbördades.

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Fast inredning - orgel

Bernhard Schill (Arkitekt)

John Grönvall, Lilla Edet (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Teknisk installation - värme
Lågtrycksånga

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1954 - 1954 Teknisk installation - el

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1954 - 1954 Teknisk installation - värme
Elvärme

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1966 Underhåll - målningsarbete, interiör

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1975 - 1975 Konservatorsarbeten
Takmålningar

Uno Kullander (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll - omputsning
Exteriör ompustning.

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll - målningsarbete, exteriör

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster.

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, port
Nya ytterportar.

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1988 - 1988 Konservatorsarbeten
Altaruppsats, predikstol, nummertavlor och läktarbröst.

Uno Kullander (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1992 - 1992 Fast inredning - orgel, orgelverk

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)