Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESSUNGA ESSUNGA 22:1 - husnr 1, ESSUNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/153:13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ESSUNGA KYRKA (akt.)

1903 - 1905

1903 - 1905

Västra Götaland
Essunga
Västergötland
Essunga
Essunga församling
Skara stift
Rågvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

Den nyromanska kyrkan uppfördes 1903-05 på platsen för en äldre kyrka. För ritningarna svarade arkitekt F A Wahlström och för inredningen arkitekt Axel Lindegren. Exteriören bar en mörk puts med vita omfattningar. Interiören var försedd med tidsenligt scablonmåleri. 1928 genomfördes en utvändig reparation som saknar närmare precisering, eventuellt rör det sig om omputsning med avfärgning i vitt. 1932 installerades ny centralvärme med lågtrycksånga.
1936 genomgick kyrkan en genomgripande renovering efter ritningar av arkitekt Axel Forssén. Interiören var nedrökt och man upplevde att den tidstypiskt öppna takstolen hade en "orolig...

Läs mer i eget fönster

År 1650 - 1700 Fast inredning - predikstol, ljudtak
År 1674 - 1674 Fast inredning - altaruppsats

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1853 - 1853 Specifika inventarier - kyrkklocka

C. A. Norling, Jönköping (Klockgjutare)

År 1903 - 1905 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn och sakristia. Lindegren svarar för inredningen.

Axel Lindegren (Arkitekt)

F A Wahlström (Arkitekt)

O Johansson, Ulricehamn (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1903 - 1905 Nybyggnad - Torn

F A Wahlström (Arkitekt)

O Johansson, Ulricehamn (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1903 - 1905 Nybyggnad - Korparti

F A Wahlström (Arkitekt)

O Johansson, Ulricehamn (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1903 - 1905 Nybyggnad - Sakristia

F A Wahlström (Arkitekt)

O Johansson, Ulricehamn (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1903 - 1905 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1903 - 1905 Fast inredning - orgel

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1915 - 1915 Specifika inventarier - kyrkklocka

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Underhåll - exteriör
År 1932 - 1932 Teknisk installation - värme
Centralvärme med lågtrycksånga.

H Zetterman (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1936 - 1936 Konservatorsarbeten
Gamla kyrkans altaruppsats och ljudtak konserveras. Den förra ersätter 1905 års altaruppsats.

C O Svensson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1936 - 1936 Underhåll - målningsarbete, interiör

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1936 - 1936 Underhåll - takomläggning
Ny kopparplåt på torntak.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - el

Axel Forssén (Arkitekt)

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1936 - 1936 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkorummets öppna takstol döljs bakom ett masonitvalv. Bänkarna får raka gavlar. Altare, altarring och läktare ombyggs. Innanfönster med antikglas och blyspröjs insätts. Även vapenhus och sakristia får nya innertak. Predikstolen förses med skulpturer.

Axel Andersson (Konstnär - Bildhuggare)

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1959 - 1959 Teknisk installation - värme
Elvärme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1975 - 1975 Teknisk installation - VA
Toalett

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1975 - 1975 Underhåll - målningsarbete
Putslagningar med KC-bruk samt avfärgningar med silikatfärg exteriört och interiört.

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1975 - 1975 Ändring - tilläggsisolering

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1975 - 1975 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Fast inredning - orgel

Bertil Gustavsson, Östervåla (Konstnär - Bildhuggare)

Valter Thür (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar (Arkiv)

År 1989 - 1989 Underhåll - omputsning
Omputsning av torn och reparation av gesims på södra långsidan samt avfärgning i kalk.

Kent Andersson (Byggmästare)

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1989 - 1989 Teknisk installation - högtalaranläggning

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och avfärgning.

ByggLarsson AB, Sollebrunn (Entreprenör)

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - takomläggning
Ny plåt på torntak samt förbättrad ventilation.

ByggLarsson AB, Sollebrunn (Entreprenör)

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2000 - 2000 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Rullstolsramp

Stig Dahlqvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)