Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UDDEVALLA Å 1:4 - husnr 8, ÅH KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.3580.30

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅH KYRKA (akt.)

1939 - 1940

1939 - 1940

1939 - 1940

Västra Götaland
Uddevalla
Bohuslän
Forshälla
Ljungskile församling
Göteborgs stift
Å 222

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Kurs- och lägergården Åh stiftsgård grundades 1937. Kyrkan, ritad av arkitekt Anders Funkqvist och uppförd med början år 1939 under ledning av byggmästare David Arvidsson, invigdes midsommarafton 1940. 1955 skedde en första ombyggnad då koret byggdes ut och en ny predikstol byggdes. Ombyggnaden gestaltades av arkitekt Johannes Olivegren. En genomgripande omgestaltning ägde rum åren 1967-1969 under ledning av arkitekterna Erik Lundberg och Uno Söderberg. Förändringarna omfattade huvudsakligen nytt altare och altarring samt korväggarnas inklädning med träpanel, ny orgelläktare, f...

Läs mer i eget fönster

År 1939 - 1940 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Grundstenen lades 2 mars 1939. Kyrkan invigdes på midsommarafton 1940 av domprost Olle Nystedt.

Anders Funkqvist (Arkitekt)

David Arvidsson (Byggmästare)

År 1939 - 1940 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1939 - 1940 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1940 - 1940 Specifika inventarier - tornur

M & E Ohlsson Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1943 - 1943 Fast inredning - altaruppsats
Altartavlan "Den förlorade sonen" sattes upp.

Emanuel Vigeland (Konstnär)

År 1945 - 1945 Fast inredning - orgel

Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1955 - 1955 Ändring - ombyggnad, interiör
Utbyggnad av kyrkans kor, ny predikstol (den gamla utvändiga togs bort 1952 eftersom den förstörts av väder och vind).

Johannes Olivegren (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Återinvigning
Kyrkan återinvigs av biskop Bo Giertz den 15 maj.
År 1958 - 1958 Arkitekturbunden utsmyckning
Blyinfattat korfönster i antikglas, "Skapelsen".

Kerstin Persson, Tre Bäckar, Varnhem (Konstnär)

År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, interiör
Två konferensrum iordningställdes i tornet.
År 1963 - 1963 Underhåll - målningsarbete
År 1963 - 1963 Underhåll
Reparation av tornet.
År 1967 - 1967 Fast inredning - altarring
Ny altarring och nytt trappräcke.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Fast inredning - altare
Nytt altare.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Ändring - ombyggnad, interiör
Nypanelning av korväggarna.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1969 - 1969 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny orgelläktare (orgeln flyttas från bakre läktaren till främre delen av sidoläktaren), sidoläktaren förses med pelare och ny barriär, lampor sätts upp under läktaren, bakre läktaren förses med gradänger.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Underhåll - målningsarbete, interiör
Läktaren målas.
År 1974 - 1974 Ändring - tillbyggnad
Sakristian byggs ut, två rum tillkommer.
År 1975 - 1975 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet kläs med panel och målas.
År 1980 - 1980 Underhåll
Målning av tak och väggar, bänkar målas gröna. Ny fönstervägg insättes.

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1980 - 1980 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny predikstol och ny armatur.

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1980 - 1980 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1983 - 1983 Teknisk installation - värme
Varmluftsanläggning
År 1984 - 1984 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av tornet.
År 1988 - 1988 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1989 - 1989 Fast inredning - bänkinredning
Dynor till bänkarna.
År 1999 - 1999 Underhåll - exteriör
Renovering av sakristians yttertak.
År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad
Genomgripande ombyggnad. Koret byggs ut och öppnas upp, ny sakristia, ny fönstervägg (likadant utförande som den ursprungliga), sidoläktaren kortas och förses med trappa till koret, läktarskrankets övre del förses med glas, gradänger på sidoläktaren, orgeln flyttas till koret, barnrum byggs, handikappingång, nya toaletter.

Magnus Wångblad (Arkitekt)