Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UDDEVALLA SKREDSVIKS KYRKA 3:2 - husnr 1, SKREDSVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2679-9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKREDSVIKS KYRKA (akt.)

1855 - 1856

1855 - 1856

Västra Götaland
Uddevalla
Bohuslän
Skredsvik
Bokenäsets församling
Göteborgs stift
Skredsviks Kyrka 101

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Skredsvik är en medeltida kyrkplats, med kyrka åtminstone sedan 1230-talet. Den gamla kyrkan revs för att ge plats åt den nuvarande, som uppfördes 1855-56 efter ritningar fastställda av Överintendentsämbetet. Det fanns flera omarbetade förslag, de senaste signerade A Törnqvist. Ritningen till kyrkan innehåll flera medeltidsinspirerade detaljer, bl a på tornfasaderna, vilka dock aldrig kom till utförande. Den något ovanliga avslutningen av tornet med ett sadeltak hänger samman med denna gestaltning.

Kyrkan ligger strax utanför den gamla kyrkogården. Den gamla kyrkans murar blev...

Läs mer i eget fönster

År 1855 - 1856 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn. Vapenhus i tornets bottenvåning. Vid uppförandet användes delvis material från den medeltida kyrkan.
År 1855 - 1856 Nybyggnad - Torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1855 - 1856 Nybyggnad - Korparti

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1855 - 1856 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Kyrkans orgel byggdes.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1867 - 1867 Underhåll
"Reparation"

Kyrkans arkiv (Arkiv)

År 1884 - 1885 Underhåll
"Reparation"

Kyrkans arkiv (Arkiv)

År 1903 - 1903 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning samt förgyllningar.

Kyrkans arkiv (Arkiv)

År 1925 - 1925 Nybyggnad - Sakristia
År 1925 - 1925 Ändring - tillbyggnad
Sakristian tillbyggd.
År 1927 - 1927 Underhåll
Renovering, med bl a ommålning interiört samt av fönster och portar.

Arthur Brattberg (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Teknisk installation - värme
Centralvärme installerad.
År 1927 - 1927 Konservatorsarbeten
Rengöring av altaruppsats, altarring, predikstol, läktarbröstning.

Kyrkoarkivet (Arkiv)

År 1939 - 1942 Ändring
Större renovering med sakristian tillbyggd åt norr, samt ny inredning i sakristian; sydingång ändrad till fönster, ny inredning i vapenhuset, altarring kortad, bänkar invändigt ombyggda, korgolvet förhöjt.

Axel Forssén (Arkitekt)

Gustaf Ström, Skärhamn (Hantverkare - Målare)

Kyrkoarkivet (Arkiv)

År 1939 - 1942 Underhåll
Större renovering, med bl a nytt taktegel, reparation av fönster, nya ytterdörrar, nytt golv.

Axel Forssén (Arkitekt)

Kyrkoarkivet (Arkiv)

År 1942 - 1942 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1942 - 1942 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsatsen.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
Elvärme
År 1955 - 1957 Underhåll
Utvändig putslagning och målning, samt div reparationer.

Ragnar Linsten, Uddevalla (Hantverkare - Målare)

Kyrkoarkivet (Arkiv)

År 1972 - 1972 Underhåll - exteriör
Utvändiga putslagningar, ommålning.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1975 - 1975 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning, med bl a vävning av taket.
År 1981 - 1981 Underhåll - omputsning
Omputsning av grunden.
År 1981 - 1981 Underhåll - målningsarbete
Målning av fönster och portar.
År 1986 - 1986 Fast inredning - orgel, orgelverk
Renovering av orgelverket.

Kyrkoarkivet (Arkiv)

År 1991 - 1991 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering (putslagning, ommålning av murverk och utvändiga snickerier, översyn av tak).

Albert Törnqvist (Arkitekt)