Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TANUM HOGHEM 2:24 - husnr 1, TANUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3094-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TANUMS KYRKA (akt.)

1825 - 1829

1825 - 1829

Västra Götaland
Tanum
Bohuslän
Tanum
Tanums församling
Göteborgs stift
Kvillevägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Tanum hade kyrka sannolikt redan på 1100-talet. Ett torn tillbyggdes omkring 1660. Vid en omfattande ombyggnad skedde 1723-25 då bl a triumfbågen revs, en sidoläktare uppfördes i norr mm. En tredje läktare byggdes över altaret 1795, avsedd för orgel. En sakristia var tillbyggd norr om koret. Kyrkan, som beskrivs som en av de mera påkostade i Bohuslän bl a med målningar av Christian von Schönfeldt, fick från slutet av 1700-talet förfalla. Tornet revs till hälften 1805. Efter en biskopsvisitation 1822 beslöts om reparationer.

Arbetena startade 1825-04-25 som en ombyggnad, men de...

Läs mer i eget fönster

År 1825 - 1829 Nybyggnad - Sakristia

Georg (Jöran) Folke Oppman (Arkitekt)

År 1825 - 1829 Nybyggnad - Torn

Georg (Jöran) Folke Oppman (Arkitekt)

År 1825 - 1829 Nybyggnad - Korparti

Georg (Jöran) Folke Oppman (Arkitekt)

År 1825 - 1829 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppfördes, på samma plats som sin föregångare. Arbetena startade 26/4 1825 som en ombyggnad av den gamla kyrkan, vilket snart övergick rivning och byggande av en helt ny kyrka. Lånughuset stod under tak hösten 1826. Kyrkan togs i bruk 4/10 1829, invigningen skedde 19/9 1830.

Georg (Jöran) Folke Oppman (Arkitekt)

RIckard Helde: Ur Tanums kyrkas historia. Ur: Julhälsningar till församlingarna från präster i Göteborgs stift 1931. Göteborg 1931. (Arkiv)

År 1825 - 1829 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1854 - 1854 Fast inredning - predikstol
Predikstol tillverkad 1854 efter ritningar från 1828.

Johan Henrik Ruthenbeck (Hantverkare)

Justus Fredrik Weinberg (Arkitekt)

RIckard Helde: Ur Tanums kyrkas historia. Ur: Julhälsningar till församlingarna från präster i Göteborgs stift 1931. Göteborg 1931. (Arkiv)

År 1854 - 1854 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillverkad 1854 efter ritningar från 1829.

Johan Henrik Ruthenbeck (Hantverkare)

Justus Fredrik Weinberg (Arkitekt)

RIckard Helde: Ur Tanums kyrkas historia. Ur: Julhälsningar till församlingarna från präster i Göteborgs stift 1931. Göteborg 1931. (Arkiv)

År 1860 - 1860 Fast inredning - orgel
Kyrkans orgel byggd, orgelhuset efter ritning från 1829.

Justus Fredrik Weinberg (Arkitekt)

Söderlings orgelbyggeri, Göteborg (Orgelbyggeri)

RIckard Helde: Ur Tanums kyrkas historia. Ur: Julhälsningar till församlingarna från präster i Göteborgs stift 1931. Göteborg 1931. (Arkiv)

År 1914 - 1914 Underhåll
Målningsarbeten mm. Torntaket koppartäckning förnyad.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1930 - 1931 Underhåll
Större renovering av kyrkan, med utvändigt omputsning av tornet, samt åtminstone hela sydsidan av kyrkan, kanske också norrsidan, Renovering av fönster. Innanfönster. Omläggning av huvudtrappan, gravhällar ställs upp mot tornväggen. Invändigt stora putslagningar, lagning av innertak, renovering av orgelverket.

Allan Berglund (Arkitekt)

Orgelbaumeister Gebrüder Jehmlich (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1931 Ändring
Större renovering av kyrkan, med nya golvbrädor, nya bänkar med gamla gavlar och dörrar, orgelhuset flyttas bakåt, en övre läktare rivs, ny värmeanläggning (ånga).

Allan Berglund (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1931 Konservatorsarbeten
Konservering av altarkrucifixet.

C O Svensson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1956 - 1957 Underhåll
Renovering av kyrkan, med putslagningar, invändiga målningsarbeten tak, väggar och snickeriinredning. Omdisponering av orgeln.

Alf Valentin (Arkitekt)

Orgelbaumeister Gebrüder Jehmlich (Orgelbyggeri)

Rune Lund (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1956 - 1957 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på altaruppställning och predikstol.

C O Svensson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Underhåll - målningsarbete
In- och utvändiga målningsarbeten.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1980 - 1981 Underhåll - interiör
Invändig renovering, med div målning mm, samt förstärkning av takstolskonstruktion.

Voldemars Vasilis (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1980 - 1981 Ändring
Invändig renovering, med inbyggnader under läktaren.

Voldemars Vasilis (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1980 - 1981 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk, med återanvädning av några äldre stämmor, bl a fem från Söderlingorgeln.

Marcussen & Søn Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1982 - 1982 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Putslagningar och målning på tornet, ny plåt på tornhuv.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 2001 - 2003 Underhåll
Renovering av kyrkan, med utvändiga putsreparationer och ommålning av grindstolpar, omsättning av sydtrappa, renovering av fönster. Invändig rengöring och ommålning av väggar i kyrkorummet, ommålning av hela snickeriinredningen med ny färgsättning. Nytt textilskåp. Smärre ändringar i vapenhuset. Ny värmeanläggning.

Anders B Hansson (Arkitekt)

Anders Darwall (Konservator)

Lars Håkan Nilsson (Skene Måleri) (Konstnär - Dekormålare)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 2001 - 2003 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats och predikstol samt nummertavlor.

Anders Darwall (Konservator)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)