Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TANUM GREBBESTAD 2:317 - husnr 1, GREBBESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1142.37

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GREBBESTADS KYRKA (akt.)

1890 - 1892

Västra Götaland
Tanum
Bohuslän
Tanum
Tanums församling
Göteborgs stift
Sövallsvägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Kyrkan uppfördes 1890-92 efter ritningar av Adrian Petersson, Stockholm. Inga utvändiga förändringar har skett, frånsett att taktäckningen bytts från zinkplåt till kopparplåt och att tidigare avtäckningar i granit har fått avtäckningar i plåt, samt att ett tornur tillkom 1933. Däremot fick kyrkan tidigt fuktproblem, och flera invändiga reparationer har fått göras. Den har också omfogats utvändigt av samma orsak.
En renovering vid mitten av 1960-talet gav kyrkan dess nuvarande interiöra gestaltning.

År 1890 - 1892 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor med korutsprång (med skrank), och torn. Vapenhus i tornets bottenvåning.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

Nils Wilén, Göteborg (Entreprenör)

Salomon Molander (Orgelbyggare)

År 1890 - 1892 Nybyggnad - Torn

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1890 - 1892 Nybyggnad - Korparti

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1896 - 1896 Underhåll
Takreparation
År 1915 - 1922 Fast inredning - orgel
Orgelreparation
År 1917 - 1917 Underhåll - interiör
Invändig reparation.
År 1919 - 1919 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt.
År 1926 - 1928 Underhåll - omputsning
Omfogning utvändigt, invändig omputsning.

Axel Forssén (Arkitekt)

C O Svensson (Konservator)

År 1926 - 1928 Teknisk installation
Värmeledning med pannrum.
År 1928 - 1928 Underhåll - målningsarbete

C O Svensson (Konservator)

År 1928 - 1928 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Utsmyckning av predikstolen med träskulpturer.

Valfrid Andersson, Grohed (Uddevalla) (Konstnär - Skulptör)

År 1933 - 1933 Specifika inventarier - tornur
År 1937 - 1938 Fast inredning - orgel
Orgeln ombyggd.
År 1953 - 1953 Underhåll - takomläggning
Reparation av yttertak, byte från zinkplåt i fjällmönster till kopparplåt.
År 1955 - 1955 Teknisk installation - värme
Ny elvärmeanläggning.
År 1964 - 1965 Fast inredning - läktare
Läktarunderbyggnader och utökning av läktaren.

Anders Ekman (Arkitekt)

Harald Thafvelin (Arkitekt)

År 1964 - 1965 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar (med befintliga gavlar).

Anders Ekman (Arkitekt)

Harald Thafvelin (Arkitekt)

År 1964 - 1965 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv.

Anders Ekman (Arkitekt)

Harald Thafvelin (Arkitekt)

År 1964 - 1965 Underhåll - interiör
Innanfönster, komplettering av belysning, ny isolering av taket, reparationer i taket samt diverse andra reparationer och ommålning.

Anders Ekman (Arkitekt)

Harald Thafvelin (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1964 - 1964 Fast inredning - predikstol
Flyttning av predikstol.

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket renoverat.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1965 - 1965 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i korfönstren.

Joel Mattson Mila (Konstnär)

År 1986 - 1986 Underhåll - omputsning
Inre ommålning.
År 1986 - 1986 Underhåll - målningsarbete, interiör
Inre putslagning.
År 1987 - 1987 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk med återanvändning av några stämmor från 1892.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av WC.