Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TANUM FRESSLAND 1:14 - husnr 1, MO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3124-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MO KYRKA (akt.)

1664 - 1664

Västra Götaland
Tanum
Bohuslän
Mo
Naverstad-Mo församling
Göteborgs stift
Fressland 39

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

MO KYRKA är uppförd 1664. Den ersatte då en äldre kyrka som enligt äldre uppgifter låg på östra sidan om Bullaresjön, på en plats med namnet Ramtvetsmon. Kyrka har funnits i socknen sedan medeltid.

Enligt kyrkoinventeringen 1830 var kyrkan vid 1800-talets början mycket förfallen, varför den 1823-1824 genomgick en omfattande renovering, då bl a hela inredningen förnyades, med undantag för predikstol, altare med altaruppsats och den medeltida dopfunten. Ytterligare en omfattande invändig renovering skedde 1893, då innerväggarna panelkläddes och stora delar av snickeriinredningen ...

Läs mer i eget fönster

År 1664 - 1664 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor (med skrank) och torn.
År 1664 - 1664 Nybyggnad - Torn
År 1664 - 1664 Nybyggnad - Korparti
År 1823 - 1824 Ändring
Större renovering, med bl a ny inredning med undantag för predikstol, altare /altaruppsats och dopfunt.

Kyrkoinventering 1830 (Arkiv)

År 1893 - 1893 Ändring
Större renovering, innerväggarna och taket klädda med brädpanel, sakristia bakom nytt altarskrank, nya bänkar, altare, altarring, predikstol mm.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1897 - 1897 Fast inredning - orgel
Kyrkans orgel byggd.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1906 - 1906 Underhåll - interiör
Innertaket ommålat mm.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1913 - 1913 Underhåll
"Reparation"

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1934 - 1934 Underhåll - takomläggning
Reparation av yttertaket.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1956 - 1956 Ändring - restaurering
Större renovering av kyrkan. Tornspiran förenklades, nya fönster av 1600-1700-talsmodell sattes in, timmerväggarna frilades invändigt, nytt altare och altarring, nya bänkar, nytt innertak och koret fick en ny östvägg.

C O Svensson (Konservator)

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - värme
Elvärme installerad.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1965 - 1965 Underhåll
Målningsarbeten

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1968 - 1968 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla.

Joël Mila (Konstnär)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1990 - 1990 Underhåll - interiör
Utvändig ommålning.
År 2000 - 2000 Underhåll - exteriör
Utvändig ommålning.