Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÖMSTAD SKEE 1:2 - husnr 1, SKEE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1233.09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKEE KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1125 - 1175

1673 - 1673

Västra Götaland
Strömstad
Bohuslän
Skee
Skee-Tjärnö församling
Göteborgs stift
Skee

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

SKEE kyrka är sannolikt uppförd under 1100-talet. Hörnkedjor liksom fönster- och portalomfattningar är huggna i kvaderteknik, vilket även gäller de nedre ¾ av absidens murverk. Övriga medeltida delar av murarna är byggda av tuktad sten. Varför denna förändring av murningstekniken skett går inte säkert att fastställa. Under 1200-talet byttes det lilla östfönstret i absiden ut mot ett spetsbågigt, och kyrkan fick också en västportal. En madonnafigur som suttit ovanför denna portal, och som sedan 1924 är placerad på ett sidoaltare, har bedömts vara från omkring 1275. Även dopfunte...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Nybyggnad
Långhus och kor med absid.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1100 - 1149 Nybyggnad - Korparti
År 1125 - 1175 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt

Hallbäck 1961. (Arkiv)

År 1250 - 1300 Ändring - ombyggnad, port
Västportal upptagen.
År 1250 - 1300 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytt spetsbågigt absidfönster ersatte det ursprungliga.
År 1480 - 1490 Fast inredning - altaruppsats
Altarskåp
År 1500 - 1560 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten.
År 1670 - 1690 Ändring - ombyggnad, fönster
Förstorade fönster.
År 1671 - 1671 Fast inredning - predikstol
År 1673 - 1673 Nybyggnad
Klocktornet uppfört.
År 1685 - 1685 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus vid sydport.
År 1686 - 1686 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats ombyggd.
År 1687 - 1687 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1720 - 1720 Underhåll - exteriör
Reparation av kyrkans blytak.
År 1730 - 1730 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkans och sakristians tak målade.

Christian von Schönfeldt (Konstnär - Dekormålare)

År 1730 - 1730 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen "renoverad"

Christian von Schönfeldt (Konstnär - Dekormålare)

Kjell Erlandsson (Hantverkare - Snickare)

År 1768 - 1768 Nybyggnad - Vapenhus
Nytt vapenhus ersatte det gamla.
År 1788 - 1788 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuten.

Jan Wetterberg (Klockgjutare)

År 1794 - 1795 Nybyggnad - Vapenhus
Nytt vapenhus på västgaveln ersatte vapenhus framför sydport.

Sven Hertz (Byggmästare)

År 1794 - 1795 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster.
År 1794 - 1795 Ändring - ombyggnad
Flera ändringar av kyrkan: Korväggar förhöjda, triumfbågen riven, förstorade fönster, korport breddad, uppgång till predikstol i muren.

Sven Hertz (Byggmästare)

År 1794 - 1795 Underhåll - takomläggning
Glaserat tegel på taket (utom absiden).

Sven Hertz (Byggmästare)

År 1794 - 1795 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar mm, träinredning.

Sven Hertz (Byggmästare)

År 1794 - 1795 Fast inredning - läktare
Ny läktare.

Sven Hertz (Byggmästare)

År 1799 - 1799 Underhåll - exteriör
Reparation av klocktornets tak.
År 1822 - 1822 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkans inredning (den nya från 1795) målades.
År 1830 - 1850 Ändring - ombyggnad, port
Medeltida sydport ersatt av ny sydport.
År 1857 - 1857 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen "renoverad".
År 1858 - 1858 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuten.
År 1876 - 1876 Fast inredning - orgel
Nytt orgelverk, nytt orgelhus.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1878 - 1878 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten till Statens Historiska Museer.
År 1880 - 1889 Fast inredning - altare
Träinklädnad av altaret (med nyttjande av bemålade takbrädor från 1730), ny altarring.
År 1880 - 1889 Ändring - ombyggnad, interiör
Trägolv, pärlspont i tak.
År 1880 - 1889 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1891 - 1914 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar.
År 1923 - 1924 Ändring - ombyggnad, port
Medeltida sydport och korport återöppnades, 1880-tals sydport sattes igen, norrportal frilagd. Vapenhuset fick västport, dess syd- och norrportar sattes igen.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1923 - 1924 Ändring - ombyggnad, golv
Stengolv frilagt.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1923 - 1924 Fast inredning - altare
Stenaltare frilagt.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1923 - 1924 Ändring - ombyggnad, stomme
Hörnkedjor frilagda in- och utvändigt.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1923 - 1924 Underhåll - takomläggning
Ny blyplåt på absiden.

Axel Forssén (Arkitekt)

L Sövig (Hantverkare - Plåtslagare)

År 1923 - 1924 Teknisk installation - värme
Pannrum under sakristia med ny värmeanläggning.
År 1923 - 1924 Fast inredning - läktare
Nya läktartrappor.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1923 - 1924 Specifika inventarier - dopfunt
Kopia av medeltida dopfunt.
År 1923 - 1924 Underhåll - grundförstärkning
Dräneringar

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1923 - 1924 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1923 - 1924 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ny takmålning.

Axel Forssén (Arkitekt)

Filip Månsson (Konstnär - Dekormålare)

Gunnar Erik Ström (Konstnär)

Henning Ståhlberg (Konstnär - Dekormålare)

År 1923 - 1924 Konservatorsarbeten
Restaurering/konservering av altaruppsats, predikstol, sakristietak.

Filip Månsson (Konstnär - Dekormålare)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - el
Elektrifiering
År 1955 - 1955 Underhåll - takomläggning
Betongtakpannor
År 1957 - 1957 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsatsen.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1960 - 1960 Underhåll - fönster
Fönsterreparation, tonade glas insatta.
År 1962 - 1962 Teknisk installation - värme
Vattenburen värme.
År 1965 - 1965 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

C O Svensson (Konservator)

År 1965 - 1965 Konservatorsarbeten
Konservering av träinredning (läktarbröstning, orgelfasad, bänkgavlar, predikstol m m).
År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1972 - 1972 Underhåll - målningsarbete, interiör
Bättringsmålning på bänkar.

C O Svensson (Konservator)

År 1973 - 1973 Teknisk installation - VA
Toalett i vapenhuset.
År 1978 - 1978 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad i sakristian.

Pelle Nilssons Arkitektkontor AB, Floda (Arkitektkontor)

År 1985 - 1985 Underhåll - omputsning
Utvändig putslagning, hel omputsning av absiden.
År 1987 - 1987 Fast inredning - bänkinredning
De främsta två bänkarna togs bort.
År 1987 - 1987 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, predikstol och tak i sakristian.

Anders Darwall (Konservator)

År 1989 - 1990 Underhåll - takomläggning
Lertegelpannor åter.
År 1991 - 1991 Konservatorsarbeten
Konservering av innertaket.

Anders Darwall (Konservator)

År 1992 - 1993 Underhåll - fönster
Nya fönster i kyrkan.
År 2001 - 2001 Underhåll - omputsning
Ny puts på norr och västerfasader, putsreparation på övriga fasader.
År 2001 - 2001 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av putsade ytor samt utvändiga snickerier.
År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Reparation av skador i absidens blytak.
År 2003 - 2003 Specifika inventarier - textilskåp
Nya textilskåp i sakristian.

Magnus Wångblad (Arkitekt)