Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SOTENÄS FINNTORP 1:152 - husnr 1, BOVALLSTRANDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2649-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOVALLSTRANDS KYRKA (akt.)

1916 - 1917

1916 - 1917

Västra Götaland
Sotenäs
Bohuslän
Tossene
Tossene församling
Göteborgs stift
Kyrkogatan 22

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Liksom i flera andra av de bohuslänska kustsamhällena med lång väg in till sockenkyrkan växte under 1800-talets slut fram en stark önskan att få tillgång till en kyrka i det egna samhället. På municipalstämman 1910 beslöts att söka plats för såväl kyrka som skola, och pengar började också att samlas in. Byggnadskommitté bildades 1913 samtidigt som en tomt skänktes, och man kontaktade byggmästaren Axel Johansson från Nösund som 1914-15 också byggde kyrkan i närbelägna Hamburgsund.

Bovallstrands kapell, som från 1939 benämns kyrka, uppfördes under 1916 och 1917. Den 16 augusti m...

Läs mer i eget fönster

År 1916 - 1917 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.
År 1916 - 1917 Nybyggnad - Torn
År 1916 - 1917 Nybyggnad - Sakristia
År 1916 - 1917 Nybyggnad - Korparti
År 1916 - 1917 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppfördes. Utvändig målning skedde 1920 och invändig målning 1921.

Axel Johansson (Arkitekt)

År 1920 - 1920 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan införskaffas.

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1921 - 1921 Teknisk installation - el
Elektrifiering
År 1932 - 1932 Underhåll
Reparation
År 1934 - 1934 Fast inredning - altaruppsats
Ny altartavla. Konstnär Kristian Lundstedt, Göteborg. BMA

Kristian Lundstedt (Konstnär - Dekormålare)

År 1951 - 1951 Underhåll - interiör
Invändig renovering av kyrkan, med ommålning mm.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering av kyrkan, med isolering och nya ytskikt på väggar och tak, skivinklädnader på läktarbröstningen, nytt dopaltare, ny ingång till sakristian.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - värme
Elvärme installerad.
År 1958 - 1958 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

John Grönwall Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1966 - 1966 Underhåll - interiör

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1978 - 1979 Underhåll
Renovering, med ny ytterdörr, nya fönster mm. Ombyggnad av bänkarna. Byggmästare Lennart Karlsson.
År 1999 - 1999 Underhåll
In- och utvändig ommålning, ny färgsättning.

Gunnar Eldh (Konservator)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 2001 - 2001 Fast inredning - orgel
Kororgel insatt i kyrkan. Dopplatsen på korets sydsida därmed borttagen.

Walter Thyr (Orgelbyggare)