Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MUNKEDAL PRÄSTBOL 1:2 - husnr 2, SANNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.3799.19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANNE KYRKA (akt.)

1845 - 1847

1847 - 1847

Västra Götaland
Munkedal
Bohuslän
Sanne
Sörbygdens församling
Göteborgs stift
Prästbol 14

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Sanne kyrka är omnämnd tidigast 1391, troligen en träkyrka. Denna ersattes vid 1700-talets början av en ny träkyrka. Denna ersattes i sin tur av den nuvarande kyrkan, som byggdes strax norr om 1700-talskyrkan.

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1847 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. Kyrkan renoverades 1894-95, och enligt uppgift byggdes då korpartiet om något. Exakt vad denna ändring innebar är osäkert, troligen byggdes det ungefär likadant som det ursprungliga.

Orgelverk byggdes i kyrkan 1918, med en något ovanlig orgelfasad ritad av Knut Nordenskjöld.

Kyrkan är liten o...

Läs mer i eget fönster

År 1845 - 1847 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Nybyggnad hela kyrkan. Kyrkan uppfördes (tornet inte helt färdig förrän 1850).

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Johannes Torstensson, Krokstad (Byggmästare)

År 1847 - 1847 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1847 - 1847 Nybyggnad - Torn

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1847 - 1847 Nybyggnad - Korparti
Sakristia i korets östligste parti.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1878 - 1878 Underhåll - exteriör
Utvändig rappning av kyrkan.
År 1887 - 1887 Teknisk installation - värme
Kamin inköpt.
År 1894 - 1895 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ombyggnad av utrymmena på sidorna om koret, samt nytt kortak. Även ny panel i långhustaket.
År 1909 - 1909 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.
År 1918 - 1918 Fast inredning - orgel
Ny orgel med ny orgelfasad.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1921 - 1921 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv, nya bänkar (eller ändring av bänkarna).
År 1924 - 1924 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.
År 1930 - 1930 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tegeltaket.
År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Centralvärme installerad.
År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Elektrifiering
År 1939 - 1939 Underhåll
Reparationsarbeten

Arthur Brattberg (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Underhåll - exteriör
Yttre restaurering; putsen lagad, kalkad och behandlad med serponit
År 1959 - 1959 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1961 - 1961 Underhåll - exteriör
Omputsning av tornet samt putslagning övriga kyrkan.

Albin Hjoberg (Hantverkare - Murare)

Edgar Hjoberg, Färgelanda (Hantverkare - Murare)

År 1965 - 1966 Underhåll
Renovering av kyrkan, med nytt golv i vapenhus, isolering, ommålning.

Kaj Christensen (Arkitekt)

År 1965 - 1966 Ändring - ombyggnad
Renovering av kyrkan, med ombyggnad av korpartiet för att utvidga sakristians utrymmen, borttagande av tre bänkrader, ny läktartrappa.

Erik Helenius (Arkitekt)

Kaj Christensen (Arkitekt)

År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1981 - 1981 Konservatorsarbeten
Konservering av altartavlan

Christer Wildenstam (Konservator)

År 1983 - 1983 Underhåll - exteriör
Utvändig putslagning och ommålning, byte av plåtdetaljer
År 1992 - 1992 Underhåll - takomläggning
Nytt enkupigt tegel på kyrkan
År 1994 - 1995 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten åter placerad i koret, på nytt fundament.
År 1997 - 1998 Underhåll - interiör
Invändig renovering, med putslagning, ommålning, ny färgsättning, golvbehandling, ny textilförvaring, medeltida dopfunt flyttad till vapenhuset. BMA

Leif Berg (Konservator)

År 1997 - 1998 Konservatorsarbeten
I samband med renoveringen av kyrkan konserverades altaruppsats och kyrkans 1700-talsdopfunt.

Leif Berg (Konservator)

År 1998 - 1998 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten placerad i vapenhuset